natrag na www.slobodanpraljak.com

TABLICA
DOKUMENTI A BiH 2
Redni broj i link Datum nastanka Naziv dokumenta Autor dokumenta Mjesto-općina nastanka Broj listova
1 11.srp.92 REVERS BR. 27  (SDO) PREDAO: MEHO FRANJO STOLAC 1
2 16.srp.92 POTVRDA BR. 6 (PAP) PRIMIO: MEHO FRANJO - PREDAO: MLADEN KATIĆ STOLAC 1
3 16.srp.92 REVERS BR. 26  (MTS) PREDAO: MEHO FRANJO STOLAC 1
4 17.srp.92 REVERS BR. 22 (UNIFORMA) PREDAO:  MEHO FRANJO - PREUZEO: SAMIR HRUSTAVNOVIĆ STOLAC 1
5 20.srp.92 REVERS BR.25  (MTS) PREDAO:  MEHO FRANJO STOLAC 1
6 8.kol.92 UVODNA RIJEČ...PROMOCIJI REZOLUCIJE MUSLIMANA HERCEGOVINE HADŽI SEID EF. SMAJKIĆ MOSTAR 3
7 24.kol.92 ODGOVOR NA SAOPŠTENJA "PREPORODA"... HADŽI SEID EF.SMAJKIĆ, HERCEGOVAČKI MUFTIJA MOSTAR 2
8 25.kol.92 RUKOPIS:  ZAPISNIK - PRIMOPREDAJA MTS …ROTIMLJA PREDAO: SRETEN KAPETANOVIĆ - PRIMIO: MIRSAD ZUHRIĆ BRIGADA"BREGAVA"? 2
9 27.kol.92 REVERS BR. 34 (MTS) PREUZEO: A.BASARIĆ - PREDAO: MEHO FRANJO STOLAC 1
10 2.ruj.92 REVERS BR. 36  (MTS) PREUZEO: ĆAMIL TUKA - PREDAO: MEHO FRANJO STOLAC 1
11 3.ruj.92 RUKOPIS-DNEVNIK BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" 0
12 6.ruj.92 OVLAŠTENJE  (POMOĆ) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
13 15.ruj.92 NAREĐENJE  (DISCIPLINA) ARIF PAŠALIĆ - ZA KOMANDIRA ČETE GUBAVICA KOM-1.MOST.BRIGADE  MOSTAR 1
14 16.ruj.92 RUKOPIS-BILJEŠKA: - NAJAVLJENE I JEDINICE KOJE IH SMJENJUJU BRIGADA"BREGAVA"? STOLAC? 3
15 18.ruj.92 RUKOPIS-BILJEŠKA: RAZGOVOR O PREUZIMANJU Z.O…. BAJRO PIZOVIĆ? BRIGADA"BREGAVA" 2
16 21.ruj.92 ZAMOLNICA ZA PUŠTANJE IZ PRITVORA… BAJRO PIZOVIĆ - ZA VP ČAPLJINA BRIGADA "BREGAVA" STOLAC 1
17 22.ruj.92 RUKOPIS-IZVJEŠĆE  (INCIDENT ALADINIĆI) Nepoznato ? A BIH 4
18 29.ruj.92 ZAHTJEV ZA PUŠTANJE IZ PRITVORA  (ABIH) MIRSAD MAHMUTĆEHAJIĆ - ZA DRAGO POLJAK KOMANDA BRIGADE  (ABIH) 1
19 30.ruj.92 POTVRDA (PRIJELAZ U POSTROJBI) MIRSAD ZUHRIĆ - ZA MENSUD BOJČIĆ 1.HERCEG.BRIGADA   ČAPLJINA 1
20 30.ruj.92 ZAMOLNICA  (KRETANJE U RH) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
21 2.lis.92 OVLAŠTENJE  (POMOĆ) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
22 2.lis.92 OVLAŠTENJE  (POMOĆ) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
23 3.lis.92 OVLAŠTENJE (POMOĆ) MIRSAD MAHMUTĆEHAJIĆ (NEPOTPISANO) BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
24 5.lis.92 ZAHTJEV ZA IZVRŠENJE BORBENIH ZADATAKA… BAJRO PIZOVIĆ - ZA MO HB MOSTAR BRIGADA"BREGAVA" 1
25 6.lis.92 ODOBRENJE (PUT U RH) JADRAN TOPIĆ - ZA SALKO RAZIĆ HVO  MOSTAR 2
26 6.lis.92 BEZBJEDAN PROLAZAK NA KONTROLNIM PUNKTOVIMA BAJRO PIZOVIĆ - ZA VALENTIN ĆORIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
27 6.lis.92 BEZBJEDAN PROLAZAK NA KONTROLNIM PUNKTOVIMA (STOLAC) BAJRO PIZOVIĆ - ZA VALENTIN ĆORIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
28 7.lis.92 REVERS BR. 92-10/07 AHMET BUCMAN;BAJRO PIZOVIĆ;ZORAN ČERKEZ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
29 7.lis.92 OVLAŠTENJE  (POMOĆ) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
30 8.lis.92 IZVJEŠĆE O STANJU I PROBLEMIMA U JEDINICI (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA ŠVK OS RBIH SARAJEVO BRIGADA "BREGAVA"  STOLAC 2
31 14.lis.92 POTVRDA O ODUZETIM PREDMETIMA (STOLAC) IVICA KRALJEVIĆ;KEKIĆ ZIJAD VOJNA POLICIJA HZ HB  STOLAC 1
32 20.lis.92 NAREĐENJE  (PREVOZ LJUDI,MTS) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
33 20.lis.92 RUKOPIS:  IZVJEŠĆE KOMANDANTU BRIGADE"BREGAVA" ZIJAD BOŠKAILO BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 3
34 20.lis.92 IZVJEŠĆE O STANJU JEDINICA U ROTIMLJI KOMANDIR 2.ČETE ROTIMLJA 1
35 26.lis.92 ZAMOLNICA ZA VRAĆANJE NAORUŽANJA BAJRO PIZOVIĆ - ZA HVO POLICIJU MOSTAR BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
36 27.lis.92 REVERS BR. 92-10/27 AHMET BUCMAN;BAJRO PIZOVIĆ;SEAD EMINOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
37 27.lis.92 POTVRDA  (ALIJA ĐULIĆ, ZATVOR) MILE PUŠIĆ CVZ HVO  MOSTAR 1
38 29.lis.92 OVLAŠTENJE  (POMOĆ) BAJRO PIZOVIĆ (NEPOTPISANO) BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
39 29.lis.92 OVLAŠTENJE  (POMOĆ) BAJRO PIZOVIĆ (NEPOTPISANO) BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
40 31.lis.92 OVLAŠTENJE (POMOĆ) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"   STOLAC 1
41 3.stu.92 IZVJEŠĆE  (ABIH) IBRAHIM KRGO BRIGADA "BREGAVA" STOLAC 1
42 4.stu.92 ZAMOLNICA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA KRETANJE (U RH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA DRAGO POLJAK, OZ JIH BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 2
43 5.stu.92 POTVRDA (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
44 5.stu.92 POTVRDA  (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
45 5.stu.92 NA OSNOVU DOGOVORA SA G.N.OBRADOVIĆ…(DOMANOVIĆI) ALIJA ĐULIĆ A BIH  MOSTAR 1
46 10.stu.92 RUKOPIS:  MB 82 MM… BRIGADA"BREGAVA"? STOLAC? 1
47 13.stu.92 ZAKLJUČCI  (SDA RBIH) MIRSAD ĆEMAN GLAVNI ODBOR SDA RBIH 1
48 13.stu.92 ZAKLJUČCI  (SDA RBIH) MIRSAD ĆEMAN GLAVNI ODBOR SDA RBIH 1
49 13.stu.92 ZAKLJUČCI  (SDA RBIH) MIRSAD ĆEMAN GLAVNI ODBOR SDA RBIH 1
50 15.stu.92 IZVJEŠĆE ZAP.BRIGADE"BREGAVA" STOLAC SULE GRLJEVIĆ BRIGADA "BREGAVA" STOLAC 2
51 16.stu.92 NAREĐENJE (VANJSKI SURADNIK) B.PIZOVIĆ ; M.MAHMUTĆEHAJIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
52 16.stu.92 NAREĐENJE (VANJSKI SURADNIK) B.PIZOVIĆ ; M.MAHMUTĆEHAJIĆ BRIGADA "BREGAVA" STOLAC 1
53 16.stu.92 NAREĐENJE (VANJSKI SURADNIK) B.PIZOVIĆ ; M.MAHMUTĆEHAJIĆ BRIGADA "BREGAVA" STOLAC 1
54 17.stu.92 ZAPOVIJED ZA OBRANU (1.MOST.BRIGADA) ARIF PAŠALIĆ - ZA SAMOST.ČETU GUBAVICA 1.MOSTARSKA BRIGADA 5
55 18.stu.92 POZIV  (V/O U ARBIH) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 2
56 18.stu.92 POZIV  (V/O U ARBIH) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 3
57 18.stu.92 RUKOPIS: REFERAT O MAGACINU U STOCU PRIMIO: IBRAHIM KRGO-PREDAO: MEHO FRENJO ABIH  STOLAC 12
58 18.stu.92 RUKOPIS-DNEVNIK Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA" 0
59 18.stu.92 POZIV  (SDA MOSTAR) ISMET HADŽIOSMANOVIĆ - ZA ALIJA ĐULIĆ OO SDA  MOSTAR 1
60 18.stu.92 POZIV  (SDA MOSTAR) ISMET HADŽIOSMANOVIĆ - ZA AHMET TOJAGA OO SDA  MOSTAR 6
61 19.stu.92 POTVRDA  (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
62 20.stu.92 CJENJENI G. B.PIZOVIĆ, SURADNICI I ODGOVORNI… DR MEHMED KAPIĆ - ZA BAJRU PIZOVIĆA BOLNICA STOLAC 1
63 22.stu.92 IZVJEŠĆE O STANJU I PROBLEMIMA BRIG."BREGAVA" BAJRO PIZOVIĆ - ZA ŠVK OS RBIH BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 2
64 22.stu.92 POTREBE II. ČETE (PROLAZ U RH) SULE GRLJEVIĆ BRIGADA"BREGAVA" ROTIMLJA 1
65 22.stu.92 OBAVJEŠTENJE  (M/V) IBRAHIM KRGO - ZA LOGISTIKU BRIGADE BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
66 24.stu.92 SUGLASNOST ZA PRELAZAK G. RAGIBA DIZDARA BAJRO PIZOVIĆ - ZA OS HVO STOLAC BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
67 24.stu.92 DOSTAVA PROPUSNICA ZA ODLAZAK U RH BAJRO PIZOVIĆ - ZA 111.BRIG.HVO BRIGADA"BREGAVA" 1
68 24.stu.92 POŠTOVANI ZAPOVJEDNIČE, … (ODNOSI S HVO) BAJRO PIZOVIĆ - ZA BOŽO PAVLOVIĆ, HVO BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
69 24.stu.92 NAREĐENJE  (USTROJ) ARIF PAŠALIĆ - ZA BRIGADU"BREGAVA" 4.KORPUS ABIH  MOSTAR 2
70 25.stu.92 IZVJEŠĆE (VOS) EKIPA"TROJA" 1.HERC.BRIGADA-VOS  ČAPLJINA 1
71 27.stu.92 UVJERENJE (V/O) STIPE JURKOVIĆ - ZA TAHIR OBRADOVIĆ SREDNJA ŠKOLA ČAPLJINA 1
72 29.stu.92 U SKLADU SA ZAKLJUČCIMA GL.O.SDA…(IMENOVANJE) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" 1
73 2.pro.92 ODOBRENJE  ("BREGAVA") BOŽO PAVLOVIĆ 1.HERC.BRIGADA  STOLAC 1
74 4.pro.92 ZAHTJEV (ULAZAK U RH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 1.HERC.BRIGADU BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
75 4.pro.92 RJEŠENJE O POSTAVLJENJU BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  MOSTAR 1
76 4.pro.92 RJEŠENJE O POSTAVLJENJU BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
77 4.pro.92 ZAPOVIJED  (POSTAVLJENJA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
78 5.pro.92 ZAMOLNICA  (ULAZAK U RH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 1.HERC.BRIGADU ČAPLJINA BRIGADA"BREGAVA" MOSTAR 1
79 7.pro.92 ZAMOLNICA  (ULAZAK U RH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA "KNEZ DOMAGOJ"ČAPLJINA BRIGADA"BREGAVA" 2
80 7.pro.92 NAREĐENJE  (VANJSKI SURADNIK) B.PIZOVIĆ ; M.MAHMUTĆEHAJIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
81 8.pro.92 ZAMOLNICA (ULAZAK U RH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA BRIG."KNEZ DOMAGOJ"ČAPLJINA BRIGADA"BREGAVA" 1
82 9.pro.92 RUKOPIS-DNEVNIK (BRIGADA"BREGAVA") BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" 0
83 13.pro.92 ZAMOLNICA (ULAZAK U RH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 3.BRIG.HVO BRIGADA"BREGAVA" MOSTAR 1
84 14.pro.92 ZAPOVIJED (RAZRJEŠENJE) ARIF PAŠALIĆ KOM.4.KORPUSA  MOSTAR 1
85 16.pro.92 ZAMOLBA  (ULAZAK U RH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA OZ JIH BRIGADA"BREGAVA" 1
86 16.pro.92 ZAMOLNICA  (ULAZAK U RH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA ZAP.3.BRIG.HVO BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
87 17.pro.92 ZAPOVIJED  (DISCIPLINA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
88 18.pro.92 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA2BREGAVA"  STOLAC 2
89 20.pro.92 ZAMOLNICA  (ULAZ U RH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA OZ JIH BRIGADA"BREGAVA" 1
90 20.pro.92 IZVJEŠĆE  (RAZRJEŠENJE) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
91 22.pro.92 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA "BREGAVA" 1
92 23.pro.92 POTVRDA (NOVAC) MIRSAD MAHMUTĆEHAJIĆ (NEPOTPISANO) BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
93 24.pro.92 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR-A EŠREF NURKIĆ  - ZA KOM.3. I 4. KORPUSA ŠVK OS SARAJEVO 2
94 26.pro.92 SPISAK VOJNIKA SA OPĆINE STOLAC PRIJAVLJENIH… BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 7
95 26.pro.92 NA OSNOVU AKTA...(LETOVI UNPROFOR) ARIF PAŠALIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
96 29.pro.92 RUKOPIS: PODACI O VOJNIM PENZIONERIMA ESAD TABAKOVIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAJEDNICA VOJ.OSIG. -   STOLAC 1
97 29.pro.92 OVLAŠTENJE (HUM.POMOĆ) MIRSAD MAHMUTĆEHAJIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
98 29.pro.92 OVLAŠTENJE  (POMOĆ) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
99 30.pro.92 IZVJEŠĆE O RANJAVANJU VOJNIKA (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA KOM. 4. KORPUSA BRIGADA "BREGAVA"  STOLAC 1
100 2.sij.93 IZVJEŠĆE O IZVRŠENOM ZADATKU (SJB STOLAC) MEHMED DIZDAR - ZA KOM-DU BRIGADE MOSTAR 1
101 2.sij.93 DOSTAVA DNEVNOG BORBENOG IZVJEŠĆA(BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA"BREGAVA" 2
102 3.sij.93 SPISAK POZVANIH LICA  (V/O) Nepoznato ? ABIH? 4
103 3.sij.93 DOSTAVA DNEVNOG BORBENOG IZVJEŠĆA (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA"BREGAVA" 1
104 3.sij.93 OPERATIVNO IZVJEŠĆE (BREGAVA) ALIJA ĐULIĆ BRIGADA"BREGAVA" 2.BATALJON 2
105 3.sij.93 RUKOPIS: DANA 02.01.93. U 10,00 …(UNPROFOR) ALIJA ĐULIĆ MOSTAR 1
106 4.sij.93 OVLAŠTENJE (HUM.POMOĆ) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
107 4.sij.93 NAREĐENJE  (OSIGURATI MOSTOVE) ARIF PAŠALIĆ 4.KORPUS  MOSTAR 1
108 4.sij.93 EVIDENCIJSKI VOJNI KARTON - ŽARKUŠIĆ DINKO BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
109 5.sij.93 DODJELA LJUDSTVA I MTS (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA OZ JIH BRIGADA "BREGAVA" STOLAC 1
110 6.sij.93 RUKOPID-DNEVNIK Nepoznato ? BRIGADA "BREGAVA"? 0
111 7.sij.93 RUKOPIS:  IZVJEŠĆE ZA DANAS… BRIGADA "BREGAVA"?   2
112 8.sij.93 NAREĐENJE  (VEZE) ARIF PAŠALIĆ - ZA SVE ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
113 9.sij.93 ZAHTJEV…DOZVOLE ZA KRETANJE (RH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 1.HERCEGOVAČKU BRIGADU BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
114 9.sij.93 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR-A ARIF PAŠALIĆ ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
115 10.sij.93 NAREĐENJE  (MJERE SIGURNOSTI) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
116 10.sij.93 OPERATIVNO IZVJEŠĆE (BREGAVA) STARJEŠINA JEDINICE BRIGADA"BREGAVA" 1.BATALJON 2
117 11.sij.93 ZAHTJEV ZA OBEZBJEĐENJE DOZVOLE ZA KRETANJE BAJRO PIZOVIĆ - ZA OZ JIH BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
118 11.sij.93 ZAHTJEV ZA OBEZBJEĐENJE DOZVOLE ZA KRETANJE BAJRO PIZOVIĆ - ZA OZ JIH BREGADA"BREGAVA" STOLAC 1
119 11.sij.93 RUKOPIS: NAREĐENJE ZA IZVIĐANJE BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 2
120 11.sij.93 IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTI NEPRIJATELJA (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4. KORPUS BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 2
121 11.sij.93 NA OSNOVU AKTA ŠVK OS RBIH..(LETOVI UNPROFOR) ARIF PAŠALIĆ ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
122 12.sij.93 OVLAŠTENJE (LOGISTIKA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA BOŠKAILO ZIJAD BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
123 12.sij.93 VRIJEME U KOJEM ŽIVIMO..(ODNOSI HVO/ABIH) ARIF PAŠALIĆ - ZA OS HVO ČAPLJINA ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 2
124 12.sij.93 PROTEST  (SDA STOLAC) ESAD ŠUTA - ZA HDZ STOLAC SDA  STOLAC 2
125 13.sij.93 ZAPOVIJED (PREMJEŠTAJ S.PRENJ) ARIF PAŠALIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
126 13.sij.93 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR-A ARIF PAŠALIĆ - ZA SVE JEDINICE ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
127 14.sij.93 OPERATIVNO IZVJEŠĆE (BREGAVA) ALIJA ĐULIĆ BRIGADA"BREGAVA" 2.BATALJON 2
128 15.sij.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA"BREGAVA" 1
129 15.sij.93 ZAHTJEV KOMANDI BRIGADE "BREGAVA" ALIJA ĐULIĆ, 2.BATALJON GUBAVICA BRIGADA "BREGAVA" STOLAC 1
130 16.sij.93 NAREĐENJE - ODNOSI S HVO HZ HB BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 2
131 16.sij.93 VANREDNO BORBENO IZVJEŠĆE (ROTIMLJA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
132 16.sij.93 OPERATIVNO IZVJEŠĆE (BREGAVA) 1.BATALJON BRIGADA"BREGAVA" 2
133 17.sij.93 REDOVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA "BREGAVA" 1
134 17.sij.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
135 17.sij.93 OPERATIVNO IZVJEŠĆE (BREGAVA) 2.BATALJON BRIGADA"BREGAVA" 2
136 17.sij.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA"BREGAVA" 1
137 17.sij.93 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR-A ARIF PAŠALIĆ - ZA SVE JEDINICE ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
138 18.sij.93 PREMA NAŠIM SAZNANJIMA...(ODNOSI S HVO) BAJRO PIZOVIĆ - ZA MIĆU LASIĆA BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
139 18.sij.93 (OBRAZAC) OPERATIVNO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BRIGADA"BREGAVA" 1.BATALJON STOLAC 2
140 18.sij.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA KOM.4.KORPUSA BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
141 18.sij.93 IZVJEŠĆE  (BREGAVA) AHMET CERAJICA? BRIGADA "BREGAVA"  STOLAC 1
142 19.sij.93 REDOVNO BORBENO IZVJEŠĆE  (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
143 19.sij.93 REDOVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" 1
144 20.sij.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
145 20.sij.93 NAREĐENJE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  MOSTAR 1
146 21.sij.93 RUKOPIS:  IZVJEŠĆE (ODNOSI S HVO) ALE  (ALIJA ĐULIĆ?) A BIH 1
147 21.sij.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 2
148 21.sij.93 OPERATIVNO IZVJEŠĆE (BREGAVA) 2.BATALJON BRIGADA"BREGAVA" 2
149 21.sij.93 OPERATIVNO IZVJEŠĆE  (BREGAVA) 2.BATALJON BRIGADA"BREGAVA" 2
150 21.sij.93 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR-A ARIF PAŠALIĆ - ZA SVE JEDINICE ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
151 21.sij.93 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR-A ARIF PAŠALIĆ - ZA SVE JEDINICE ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
152 22.sij.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (ABIH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA KOM.4.KORPUSA BRIGADA "BREGAVA" STOLAC 2
153 22.sij.93 OBAVJEŠTAJNO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  MOSTAR 2
154 22.sij.93 NAREĐENJE - ORGANIZACIJA I FUNKCIONIRANJE UNUTRAŠNJE SLUŽBE BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" MOSTAR 4
155 22.sij.93 IZDATOM ZAPOVIJEŠĆU... (ROTIMLJA) BAJRO PIZOVIĆ? BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 5
156 23.sij.93 OVLAŠTENJE (HUM.ORGANIZACIJE) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
157 23.sij.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (ABIH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA "BREGAVA"  STOLAC 2
158 24.sij.93 IZVJEŠĆE BR. 6 O BEZBJEDNOSNOJ SITUACIJI…(ABIH) OMER BRILJ 2. BATALJON  GUBAVICA 1
159 24.sij.93 IZJAVA  (UHIĆENI MUSLIMANI) MEADIN ĐULIĆ - ZA KOM-DU BRIG."BREGAVA" PJEŠIVAC-CRNIĆI, MOSTAR 1
160 24.sij.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE  (ABIH) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
161 25.sij.93 NA OSNOVU VAŠEG ZAHTJEVA…(POMOĆ) AHMET BUCMAN - ZA KOM-TA BRIGADE BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 4
162 25.sij.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE  (ABIH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS MOSTAR BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
163 26.sij.93 OVLAŠTENJE (HUM.POMOĆ) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
164 26.sij.93 NAREĐENJE (ANALIZA STANJA) ARIF PAŠALIĆ ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
165 26.sij.93 ANALIZA ISKUSTAVA IZ BORBENIH DEJSTAVA..DOSTAVLJA KOMANDA BRIGADA"BREGAVA" 1
166 26.sij.93 ZAHTJEVAMO DA SE ZBOG VEOMA LOŠEG PONAŠANJA… ALIJA ĐULIĆ BRIGADA"BREGAVA" 2.BATALJON 1
167 27.sij.93 DANA…ODVEDEN JE NEDŽAD PEHILJ BAJRO PIZOVIĆ - ZA ŽERO PAVLOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
168 27.sij.93 NAREĐENJE - STAVLJANJE JEDNICE U PUNU B/G BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  MOSTAR 1
169 27.sij.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA"BREGAVA" 1
170 27.sij.93 NAREĐENJE - PROCJENA I PRIJEDLOG ZA ANGAŽIRANJE LJUDSTVA BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" MOSTAR 1
171 27.sij.93 NAREĐENJE - STAVLJANJE JEDINICA U PUNU B/G BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  MOSTAR 1
172 27.sij.93 NAREĐENJE  (PUNA B/G) ARIF PAŠALIĆ - ZA BRIGADU"BREGAVA" KOM.4.KORPUSA  MOSTAR 1
173 27.sij.93 U VEZI NAREĐENJA…(DEBLOKADA SARAJEVO) ARIF PAŠALIĆ ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
174 28.sij.93 POVRATAK NAORUŽANJA (UZELA HVO) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 1.HERCEGOVAČKU BRIGADU BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
175 28.sij.93 RUKOPIS: POVRATAK NAORUŽANJA (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 1.HERCEGOVAČKU BRIGADU BRIGADA"BREGAVA" 2
176 28.sij.93 RUKOPIS-DNEVNIK  DŽEMIL SUERČIĆ DŽEMIL SUERČIĆ? BRIGADA"BREGAVA"? 0
177 29.sij.93 RUKOPIS:  IZVJEŠĆE O INCIDENTU U ČAPLJINI ALIJA ĐULIĆ ČAPLJINA 1
178 29.sij.93 OBAVJEŠTAVAMO VAS...(LETOVI UNPROFOR) ARIF PAŠALIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
179 30.sij.93 DANA 30.1.93.G. OD STRANE VP"BREGAVA" PRIVEDENI SU HUSO MARIĆ BRIGADA "BREGAVA"POČITELJ 1
180 30.sij.93 RUKOPIS:  VANREDNO IZVJEŠĆE (INCIDENT MUMINOVAČA) KOMANDA BRIGADE ABIH ČAPLJINA 2
181 30.sij.93 VANREDNO IZVJEŠĆE (INCIDENT MUMINOVAČA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA KOM.4.KORPUSA BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
182 30.sij.93 OBAVJEŠTAVAMO VAS...(LETOVI UNPROFOR) ARIF PAŠALIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
183 31.sij.93 PROCJENA SNAGA I SREDSTAVA… RAGIB DIZDAR BRIGADA"BREGAVA"  MOSTAR 1
184 31.sij.93 OPERATIVNO IZVJEŠĆE (BREGAVA) ALIJA ĐULIĆ BRIGADA"BREGAVA" 2.BATALJON 2
185 31.sij.93 IZVJEŠĆE - BORBENA DEJSTVA RAGIB DIZDAR BRIGADA"BREGAVA"  MOSTAR 2
186 1.ožu.93 RUKOPIS: SASTANAK PREDSTAVNIKA SDA I HDZ STOLAC Nepoznato ? STOLAC 2
187 2.ožu.93 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR-A SULEJMAN  UDAKOVIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
188 3.ožu.93 ZAPISNIK (MTS) PREDAO: EDIN ELEZOVIĆ - PRIMIO: ŠEFKO RAZIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
189 4.ožu.93 NAREĐENJE (B/G) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
190 4.ožu.93 NAREĐENJE  (B/G) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
191 5.ožu.93 NAREĐENJE-RAJON RAZMJEŠTAJA I ZADACI 3 PB BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" S.GUBAVICA 2
192 5.ožu.93 ZAHTJEV ZA IZUZIMANJE MUNICIJE (BREGAVA) ALIJA ĐULIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
193 5.ožu.93 NA OSNOVU VAŠEG NAREĐENJA (TOPOGRAF.KARTE) ASIM ŠUTA - ZA KOM.4.KORPUSA BRIGADA"BREGAVA" S.GUBAVICA 1
194 5.ožu.93 RUKOPIS-BILJEŠKE (ROTIMLJA) BAJRO PIZOVIĆ ROTIMLJA 29
195 6.ožu.93 ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE ORUŽJA (ABIH) ZIJAD BOŠKAILO - ZA KOM 1. BATALJONA BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
196 7.ožu.93 NAREĐENJE (OBUKA U INOZEMSTVU) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 2
197 7.ožu.93 RUKOPIS-PORUKA:  KOMANDANTE! DANA… KOMANDANT BRIGADA"BREGAVA"? 2
198 7.ožu.93 RUKOPIS:  OBRAZLOŽENJE BRIGADI"BREGAVA" DŽEMAL ZUHRIĆ BRIGADA2BREGAVA" STOLAC 2
199 8.ožu.93 OPERATIVNO IZVJEŠĆE  (BREGAVA) STARJEŠINA JEDINICE 2.PB BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 2
200 8.ožu.93 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR-A SULEJMAN BUDAKOVIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
201 8.ožu.93 IZVJEŠĆE O STANJU MORALA ..(BREGAVA) ENES RATKUŠIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 2
202 9.ožu.93 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR-A SULEJMAN BUDAKOVIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" KOM.4.KORPUSA  MOSTAR 1
203 10.ožu.93 PRELASKOM NA NOVI SISTEM RADA….(LOG) ALIJA ĐULIĆ - ZA KOM-DU BRIGADE 2.BATALJON    STOLAC 1
204 10.ožu.93 RUKOPIS:  RAZDUŽENJE NAORUŽANJA BRIGADA "BREGAVA"?   2
205 10.ožu.93 VANREDNA NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR-A SULEJMAN BUDAKOVIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP. 4.KORPUSA  MOSTAR 1
206 10.ožu.93 VANREDNA NAJAVA LETOVA HELIKOŠTERA UNPROFOR-A ARIF PAŠALIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
207 11.ožu.93 DANA…NA GRANIČNOM PRELAZU DOLJANI…(ABIH) ARIF PAŠALIĆ - ZA GS HVO, JIH MOSTAR KOMANDA 4.KORPUSA  MOSTAR 1
208 11.ožu.93 KAKO SMO OBAVJEŠTENI U ZATVORU POLICIJE HVO  (ABIH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA OPERATIVNOG 4.KORPUSA BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
209 11.ožu.93 ZAHTJEV ZA PRIVOĐENJE VOJNIKA (ROTIMLJA) ZIJAD BOŠKAILO - ZA VP BRIG."BREGAVA" KOMANDA 1.BATALJONA ROTIMLJA 1
210 11.ožu.93 NA OSNOVU VAŠEG NAREĐENJA…(B/G) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
211 11.ožu.93 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR-A NAFIJA ĆATIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
212 11.ožu.93 OPERATIVNO IZVJEŠĆE (BBREGAVA) ZIJAD BOŠKAILO BRIGADA"BREGAVA" ROTIMLJA 1
213 12.ožu.93 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR-A DŽEMAL BAJRAMOVIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
214 13.ožu.93 NAREĐENJE  (PERSONALNI POSLOVI) ARIF PAŠALIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
215 13.ožu.93 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR-A NAFIJA ĆATIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
216 14.ožu.93 OBAVJEŠTAJNO IZVJEŠĆE (GUBAVICA) SMAJO ČERKEZ - ZA KOM.4.KORPUSA BRIGADA"BREGAVA"   S.GUBAVICA 2
217 14.ožu.93 RASPOREĐUJE SE... (VEZE) ARIF PAŠALIĆ - ZA ZIJADIĆ JASMIN KOM.4.KORPUSA  MOSTAR 2
218 14.ožu.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE  (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
219 15.ožu.93 ZAHTJEV ZA PODUZIMANJE RADNJE-ODMAH (ABIH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA "BREGAVA" 1
220 15.ožu.93 PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI NA UNAPREĐIVANJU RADA RAGIB DIZDAR - ZA KOM-TA BRIGADE BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 2
221 15.ožu.93 NAJAVA LETENJA...HELIKOPTERA UNPROFOR-A NAFIJA ĆATIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
222 16.ožu.93 OBAVJEŠTENJE  (VEZE) RAGIB DIZDAR BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
223 16.ožu.93 ZAHTJEV - DOSTAVLJANJE SUGLASNOSTI… NEDJELJKO OBRADOVIĆ - ZA POSTROJBU "BREGAVA" HVO "KNEZ DOMAGOJ" 3
224 17.ožu.93 NAJAVA LETENJA...HELIKOPTERA UNPROFOR-A NAFIJA ĆATIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
225 18.ožu.93 SPISAK DOBROVOLJACA ZA PROFESIONALNU SLUŽBU U ARBIH BRIGADA"BREGAVA" - ZA 4.KORPUS STOLAC 1
226 18.ožu.93 IZVJEŠĆE O RADU VOJNE POLICIJE ZA … BEHO HALIL BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 2
227 18.ožu.93 NAJAVA LETENJA..HELIKOPTERA UNPROFOR-A NAFIJA ĆATIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" KOM.4.KORPUSA  MOSTAR 1
228 19.ožu.93 DODATNI LET...HELIKOPTERA UNPROFOR-A NAFIJA ĆATIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" KOM.4.KORPUSA  MOSTAR 1
229 19.ožu.93 NAJAVA LETENJA...HELIKOPTERA UNPROFOR-A NAFIJA ĆATIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" KOM.4.KORPUSA 1
230 19.ožu.93 INFORMATIVNE VIJESTI:  "NAŠA DELEGACIJA PREKINULA PREGOVORE" "INFORMACIJA" BR.71 1.MOSTARSKA BRIGADA   MOSTAR 2
231 20.ožu.93 IZVJEŠĆE O STANJU STRELJIVA U MAGACINIMA BRIGADE ŠEFKO RAZIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 2
232 23.ožu.93 DONAORUŽAVANJE PRIPADNIKA LOGISTIČKE ČETE, TRAŽI MEHO FRANJO - ZA KOM-DU BRIGADE BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
233 23.ožu.93 NAJAVA LETENJE HELIKOPTERA UNPROFOR-A NAFIJA ĆATIĆ - ZA SVE KOM.4.KORPUSA  MOSTAR 1
234 24.ožu.93 NAREĐENJE-RAZORUŽAVANJE VOJNIKA VOJNE POLICIJE BAJRO PIZOVIĆ - ZA KOM-DU 2.PB BRIGADA"BREGAVA" S.GUBAVICA 1
235 24.ožu.93 NA OSNOVU AKTA…(PRITVOR) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
236 24.ožu.93 IZVJEŠĆE O GAĐANJU  (BREGAVA) BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
237 24.ožu.93 PRIVOĐENJE POLICAJACA (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA VP 1.MOSTARSKE BRIGADE BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 2
238 24.ožu.93 IZVJEŠĆE  (INCIDENT GUBAVICA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 2
239 24.ožu.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE  (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
240 24.ožu.93 NAJAVA LETA HELIKOPTERA UNPROFOR-A NAFIJA ĆATIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" KOM.4.KORPUSA  MOSTAR 1
241 25.ožu.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" S.GUBAVICA 1
242 25.ožu.93 OBAVJEŠTAVAMO VAS …(GORIVO) MIRSAD MAHMUTČEHAJIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" KOM.4.KORPUSA  MOSTAR 1
243 25.ožu.93 IZVJEŠĆE O BORBENOM MORALU BRIGADE"BREGAVA" BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
244 27.ožu.93 OBAVJEŠTENJE  (VEZE) DIZDAR RAGIB BRIGADA "BREGAVA"  STOLAC 1
245 27.ožu.93 PODACI O OBAVJEŠTAJNIM ORGANIMA (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA "BREGAVA" STOLAC 7
246 27.ožu.93 IZVJEŠĆE O PONAŠANJU KIV, DOSTAVLJA (BREGAVA) SMAJO ČERKEZ - ZA KOMANDU BRIGADE BRIGADA"BREGAVA" 1
247 28.ožu.93 NAREĐENJE (OSIGURANJE) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
248 28.ožu.93 NAJAVA LETENJA HELIKOPTERA UNPROFOR-A NAFIJA ĆATIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" KOM.4.KORPUSA  MOSTAR 1
249 29.ožu.93 OBAVJEŠTAJNO IZVJEŠĆE  (ABIH) SMAJO ČERKEZ - ZA KOM.4.KORPUSA BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
250 29.ožu.93 ZAHTJEV ZA RAZRJEŠENJE OD DUŽNOSTI KOM.MAB-A ŠEVKO ŠUTA - ZA KOM-TA BRIG."BREGAVA" BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
251 30.ožu.93 POTVRDA  (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
252 30.ožu.93 OBAVJEŠTENJE O SMANJENJU DISCIPLINSKE MJERE BAJRO PIZOVIĆ - ZA VOJNI PRITVOR BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
253 30.ožu.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA"BREGAVA"  S.GUBAVICA 1
254 1.tra.93 DOSTAVA TJEDNOG IZVJEŠĆA (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS BRIGADA "BREGAVA"  S.GUBAVICA 1
255 1.tra.93 POHVALA  (VIII.BOJNA BLAGAJ) MITHAD HUJDUR MOSTAR 1
256 1.tra.93 INFORMATIVNE VIJESTI: "IZGLASANA REZOLUCIJA O… "INFORMACIJA" BR. 81 1.MOSTARSKA BRIGADA   MOSTAR 2
257 2.tra.93 SUGLASNOST  (PREMJEŠTAJ) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
258 2.tra.93 NAREĐENJE  (SASTANAK, 4.KORPUS) ARIF PAŠALIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" KOM.4.KORPUSA  MOSTAR 1
259 2.tra.93 "INFORMACIJA" : "AKO LAŽE KOZA, NE LAŽE ROG" "INFORMACIJA" BR 82 1.MOSTARSKA BRIGADA 2
260 4.tra.93 INFORMACIJE:  "MOSTARCI U BEČU" ZLATKO SERDAREVIĆ "INFORMATIVNI LIST A BIH"MOSTAR 2
261 4.tra.93 RUKOPIS:  IZVJEŠĆE  (BREGAVA) IZET OBRADOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
262 5.tra.93 NAREĐENJE - POVIŠENE MJER B/G (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA K-DNI VOD BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
263 5.tra.93 RUKOPIS:  IZVJEŠĆE  (BREGAVA) IZET OBRADOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
264 6.tra.93 NAREĐENJE  (LOGISTIKA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 2.PB BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
265 6.tra.93 RUKOPIS:  IZVJEŠĆE KOMANDI BRIGADE"BREGAVA" IZET OBRADOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
266 7.tra.93 RUKOPIS: POTVRDE ZA PUTOVANJE  (PASOŠI) BAJRO PIZOVIĆ - ZA PRIPADNIKE BRIGADE BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 19
267 8.tra.93 DNEVNA ZAPOVIJED KOMANDE BRIGADE"BREGAVA" BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
268 8.tra.93 NAREĐENJE - IZVIĐANJE + PLAN PRIKUPLJANJA PODATAKA SMAJO ČERKEZ BRIGADA"BREGAVA" 1
269 8.tra.93 RUKOPIS: MOLIMO VAS DA DOĐETE…ROTIMLJA ALIJA ĐULIĆ - ZA KOMANDU BRIG."BREGAVA" BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
270 9.tra.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4. KORPUS BRIGADA"BREGAVA"  PIJESCI 1
271 9.tra.93 OPERATIVNO IZVJEŠĆE (BREGAVA) ALIJA ĐULIĆ BRIGADA"BREGAVA" 2.PB 2
272 12.tra.93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA KOM.4.KORPUSA 42.BBR    S.PIJESCI 1
273 15.tra.93 OVLAŠTENJE (SPISKOVI V/O) BAJRO PIZOVIĆ 42. BBR 1
274 15.tra.93 DANA 16.4.93.G. NA PUNKTU ALADINIĆI UHAPŠEN JE… BAJRO PIZOVIĆ - ZA NEDJELJKA OBRADOVIĆA 42.BBR  ABIH   STOLAC 1
275 16.tra.93 DANAS U POSLIJEPODNEVNIM SATIMA…(INCIDENTI) BAJRO PIZOVIĆ - ZA ARIFA PAŠALIĆA BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
276 17.tra.93 PODACI O AGRESORU…(42.BBR) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4.KORPUS 42.BBR  S.GUBAVICA 1
277 18.tra.93 NAREĐENJE - PRIPREMA ZA BORBENA DEJSTVA BAJRO PIZOVIĆ 42.BBR 4. KORPUS ABIH 2
278 18.tra.93 PODACI O AGRESORU (42 BBR) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 4. KORPUS 42.BBR   STOLAC 1
279 18.tra.93 PLAN ANGAŽIRANJA VODA VP (42.BBR) MEHMED DIZDAR; BEŠO HALIL 42. BBR - VOD VP 1
280 18.tra.93 RUKOPIS:  GOSPODINE ZAPOVJEDNIČE,… BAJRO PIZOVIĆ - ZA ZAP.BRIGADE"KNEZ DOMAGOJ" BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 4
281 30.tra.93 JA, BAJRAMOVIĆ SALEM...  (PREMJEŠTAJ) HUJDRU LATIF ; BAJRO PIZOVIĆ 1. MOSTARSKA BRIGADA (MOS) 1
282 25.lip.93 MOLIMO VAS DA NAM DOSTAVITE (MTS) ŠEVKO RAZIĆ - ZA 1.BATALJON BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
283 25.kol.93 PLAN RADA - PLIVA 1 (41.SLAVNA MTBR) 41. SLAVNA MTBR ABIH MOSTAR 6
284 14.ruj.93 RUKOPIS:  14.9.93. VRŠENA RADNJA TRASIRANOG IZMJEŠTAJA… Nepoznato ?   0
285 23.ruj.93 IZVANREDNO ANALITIČKO IZVJEŠĆE (OZ JIH) SED OZ JIH SED OZ JIH HVO  MOSTAR 2
286 28.ruj.93 IZVJEŠĆE RPG "APOLLO"  (HVO) SED GS HVO RPG KV-"APOLLO" 1
287 01-vlj-93 PROSVJED (MOBILIZACIJA) ALIJA ĐULIĆ - ZA SDA OO MOSTAR 2.BATALJON GUBAVICA 1
288 05-vlj-93 OBAVIJEST O RASPISIVANJU KONKURSA… MIRSAD MAHMUTČEHAJIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 2
289 06-vlj-93 NAREĐENJE  (BORBENO OSIGURANJE) BAJRO PIZOVIĆ - ZA 2.PB. BRIGADA"BREGAVA"  MOSTAR 1
290 06-vlj-93 ZAHTJEV - ARTILJERIJSKA PODRŠKA (OZ JIH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA OZ JIH MOSTAR BRIGADA"BREGAVA" MOSTAR 1
291 09-vlj-93 POZIV  RADNIKA MUP-A… BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
292 10-vlj-93 POZIVAMO VAS...PRVOM SUSRETU LOGORAŠA IZ NEVESINJA IBRAHIM KUJAN - ZA ZAPOVJEDNIKA BRIGADE RATNO PREDSJED. NEVESINJE 1
293 10-vlj-93 POZIV  (SDA STOLAC) ESAD ŠUTA - ZA BAJRO PIZOVIĆ OO SDA STOLAC 1
294 11-vlj-93 RUKOPIS: ČETVRTAK, 11.2.93.G. U 14,10 SATI… BRIGADA"BREGAVA"? STOLAC? 2
295 13-vlj-93 OBAVJEŠTENJE (SASTANAK) BAJRO PIZOVIĆ - ZA ARIFA PAŠALIĆA BRIGADA"BREGAVA" GUBAVICA 1
296 13-vlj-93 POZIV  (V/O) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
297 14-vlj-93 NA OSNOVU VAŠEG NAREĐENJA…(BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" S.GUBAVICA 1
298 15-vlj-93 OBAVJEŠTAJNO IZVJEŠĆE  (ABIH) SMAJO ČERKEZ - ZA KOM. 4. KORPUSA BRIGADA "BREGAVA"  STOLAC 1
299 15-vlj-93 PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI…(BREGAVA) DŽEMIL SIJERČIĆ - ZA KOM-TA BRIGADE BRIGADA"BREGAVA" 3
300 17-vlj-93 RUKOPIS: IZVJEŠĆE O RADU I PLAN MJERA… SMAJO ČERKEZ -  ZANAČELNIKA ŠTABA NŠ OBP BRIGADA"BREGAVA" 3
301 18-vlj-93 IZVJEŠĆE  (RAJON "ŽUBERIN") BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" 1
302 18-vlj-93 OBAVJEŠTENJE  (VEZE) RAGIB DIZDAR 4.KORPUS ; BRIGADA"BREGAVA" 1
303 18-vlj-93 NAŠOJ JEDINICE SE JAVIO…(RASPORED) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
304 19-vlj-93 OBAVJEŠTENJE (RASPORED) RAGIB DIZDAR BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
305 19-vlj-93 NAREĐENJE  (ROTIMLJA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 2
306 20-vlj-93 POTVRDA (OSLOBOĐENJE V/O) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
307 20-vlj-93 OBAVJEŠTAJNO IZVJEŠĆE (BREGAVA) SMAJO ČERKEZ - ZA KOM.4.KORPUSA BRIGADA"BREGAVA" GUBAVICA 2
308 22-vlj-92 POZIV  (V/O) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
309 22-vlj-93 IZVJEŠĆE (BREGAVA) MEHMED DIZDAR BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
310 22-vlj-93 NAKON ZAOKRUŽIVANJA SLUŽBE IPD… ENES RATKUŠIĆ - ZA KOM-DU BRIGADE"BREGAVA" BRIGADA"BREGAVA" 1
311 22-vlj-93 RUKOPIS: ZAPISNIK SA SASTANKA ŠTABA BRIGADE"BREGAVA" Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA" GUBAVICA 3
312 24-vlj-93 OBAVJEŠTAVAMO VAS DA …(BREGAVA) ASIM PECO - ZA BRIGADU"BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
313 25-vlj-93 MOLI URGENCIJU KOD HVO  (LOGISTIKA ABIH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA KOMANDU 4.KORPUSA BRIGADA"BREGAVA"  S.GUBAVICA 1
314 26-vlj-93 DNEVNO BORBENO IZVJEŠĆE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  GUBAVICA 1
315 26-vlj-93 IZVJEŠĆE O MTS I OSTALOM AHMET CERNICA BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 2
316 26-vlj-93 ZAHTJEV ZA PREDUZIMANJE MJERA …(ABIH) BAJRO PIZOVIĆ - ZA KOMANDU 4.KORPUSA BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
317 26-vlj-93 OBAVIJEST  (USTROJ) SEAD ŠUTA ; AHMET CERNICA BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
318 27-vlj-93 POZIV  (BREGAVA) AHMET CERNICA - ZA ŠUTA AHMET BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
319 27-vlj-93 IZVJEŠĆE O POKUŠAJU PREMJEŠTANJA SN MS… DR ZIJAD  …? BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
320 27-vlj-93 IZVJEŠĆE O POKUŠAJU PREMJEŠTANJA SN MS…(BREGAVA) ZIJAD DR ŠETKA - ZA KOM.BRIG."BREGAVA" GUBAVICA 1
321 27-vlj-93 ZAHTJEV  (DEZERTERI) NEDJELJKO OBRADOVIĆ - ZA BRIG."BREGAVA" BRIG."KNEZ DOMAGOJ"  ČAPLJINA 3
322 28-vlj-93 ZAHTJEV ZA VOZILO (BREGAVA) DIZDAR RAGIB BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 2
323 28-vlj-93 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR-A NAFIJA ĆATIĆ - ZA BRIG"BREGAVA" ZAP.4.KORPUSA  MOSTAR 1
324   SPISAK IZUZETIH VOZILA ZA POTREBE ARMIJE RBIH   A RBIH 3
325   ODOBRENJE  (PUT U RH) ANĐELKO MARKOVIĆ - ZA ALIJA IDRIZ HVO STOLAC 5
326   RUKOPIS: INFORMACIJA O STANJU NA TERENU Nepoznato ? ABIH, STOLAC 3
327   BRIGADA"BREGAVA" STOLAC (SPISAK) Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
328   SPISAK VOJNIH OBVEZNIKA SA ZADNJE MOBILIZACIJE BRIGADA"BREGAVA"?   2
329   RUKOPIS: SPISAK REZERVNIH OFICIRA (NERASPOREĐENI) ABIh BRIGADA"BREGAVA"? 1
330   RUKOPIS:  SPISAK LICA KOJI SU U HVO BRIGADA"BREGAVA"? STOLAC 9
331   RUKOPIS:  1. AVDIĆ SEMIR, SIN MUHAREMA (BREGAVA) BRIGADA"BREGAV"? STOLAC? 13
332   (POPIS): 1. BALAVAC NUSRET… BRIGADA"BREGAVA"? STOLAC? 1
333   (LETAK):  AJETU-L-LAH IMAM HAMENEI Nepoznato ? BIH 6
334   PLAN PRIKUPLJANJA PODATAKA BRIG."BREGAVA" SMAJO ČERKEZ - ZA "ZEC-93" BRIGADA"BREGAVA" 2
335   OPERATIVNO IZVJEŠĆE (BREGAVA) KEMAL KAPIDŽIĆ BRIGADA"BREGAVA" 2
336   RUKOPIS: NAREĐENJE-PROCJENA I PRIJEDLOG ZA ANGAŽIRANJE LJUDSTVA KOMANDANT BRIGADAQ"BREGAVA"  MOSTAR 1
337   RUKOPIS: NAREĐENJE-STAVLJANJE JEDINICA U PUNU B/G BAJRO PIZOVIĆ (NEPOTPISANO) BRIGADA"BREGAVA"  MOSTAR 2
338   IZVJEŠĆE  (ROTIMLJA) AHMET CERN...? BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 2
339   IZVJEŠĆE ZAPOVJEDNIŠTVU BRIGADE (BREGAVA) KRGO IBRAHIM BRIGADA"BREGAVA"  ROTIMLJA 3
340   POTVRDA  (PUTOVNICE) BAJRO PIZOVIĆ - ZA PRIPADNIKE BRIGADE"BREGAVA" BRIGADA"BREGAVA" 17
341   POTVRDA  (PASOŠI) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 14
342   POTVRDA  (PASOŠ) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 4
343   VOJNI EVIDENCIJSKI KARTONI (BREGAVA) BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 14
344   VOJNI EVIDENCIJSKI KARTONI (BREGAVA) BRIGADA "BREGAVA" STOLAC 13
345   VOJNI EVIDENCIJSKI KARTONI (BREGAVA) BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 8
346   NAKNADNI SPISAK…(ISPLATA OD) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA "BREGAVA"  STOLAC 1
347   TABELA: BROJNO STANJE ZAP/OFICIRA/VOJNIKA BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA "BREGAVA" STOLAC 15
348   HADŽIOMEROVIĆ HAMID Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA"? 1
349   RUKOPIS-BILJEŠKA: ŠTAB… Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA" ? 2
350   RUKOPIS-SPISAK VOJAKA (BREGAVA) BRIGADA "BREGAVA" STOLAC 4
351   RUKOPIS-BILJEŠKA:  ..ZA POZVATI U JNA BRIGADA"BREGAVA"?   1
352   RUKOPIS-NACRT:  MTS BRIGADA "BREGAVA"?   1
353   RUKOPIS-IZVJEŠĆE (BREGAVA) ALIJA ĐULIĆ BRIGADA"BREGAVA" 2.BATALJON 1
354   RUKOPIS:  IZDAJTE NAM VIŠE TE POTVRDE… KOMANDIR 2.ČETE ROTIMLJA 1
355   RUKOPIS:  SPAHALIĆ BEGAN (DISCIPLINSKA MJERA) ZAPOVJEDNIK 2.BATALJONA BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 2
356   RUKOPIS:  SPISAK VOJAKA - ČAPLJINA Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA" ? 4
357   RUKOPIS:  TABELA PRISUTNOSTI (BREGAVA) Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA"? 2
358   RUKOPIS:  SAĐAK (RAGIBA) RAMIZ… BRIGADA"BREGAVA"?   2
359   TABLICA ZA LEGITIMIRANJE BRIGADA"BREGAVA"?   3
360   RUKOPIS:  IZJAVA ZAPOVJEDNIK 1.BATALJONA BRIGADA"BREGAVA" 1
361   RUKOPIS-BILJEŠKA: ZAHTJEV ZA IZVRŠENJE …(BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ - ZA OZ JIH BRIGADA"BREGAVA" 2
362   RUKOPIS-BILJEŠKA:  1. DA SE DOZVOLI NESMETAN PROLAZ… BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA "BREGAVA2 2
363   RUKOPIS:  SPISAK VOJAKA BRIGADA"BREGAVA"?   2
364   RUKOPIS: ZAPOVJEDNIČKO MJESTO SE PRIVREMENO… Nepoznato ? BRIGADA "BREGAVA" ? 1
365   RUKOPIS: PRIORITETNI - TEŽIŠNI ZADACI Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA" 2
366   RUKOPIS: NA OSNOVU NAREĐENJA O FORMIRANJU MAB… Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA" 1
367   RUKOPIS:  TAKTIČKI ZNACI (BREGAVA)   BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 5
368   RUKOPIS:  SRIJEDA - LJUDI IZLAZE IZ ZONE… BAJRO PIZOVIĆ? BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 2
369   RUKOPIS:  ZNAKOVI  ZA VEZE Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA"? 2
370   RUKOPIS-PORUKA:  ALE STAVI U PRIPRAVNOST… ARIF (PAŠALIĆ?) - ZA ALE (ĐULIĆ?)   2
371   RUKOPIS: ZA POTREBU I.SATNIJE II.BOJNE… ANTUN PAVKOVIĆ   1
372   RUKOPIS-PORUKA: ZA ZLATKOVU SESTRU… MIRSAD M. (MAHMUTĆEHAJIĆ?)   2
373   RUKOPIS-BILJEŠKA:  IBRO ŠEJTANIĆ UMRO… Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA"? 1
374   RUKOPIS:  PREGLED ODMORA Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA" 2
375   (RUKOPIS- SPISAK VOJAKA) Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA"? 1
376   RUKOPIS- BILJEŠKA: PUKOVNIK DEŽAML SIJARČIĆ Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA"? 2
377   RUKOPIS:  V.M. TRGOVINA VOZIO KAMION ZA ZAGREB… Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA"? 2
378   RUKOPIS-BILJEŠKA:  1. KOMADIR KOM.VODA… BAJRO PIZOVIĆ? BRIGADA"BREGAVA" 1
379   RUKOPIS-BILJEŠKE, BAJRO - RINFUZA BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA" I DR. 0
380   RUKOPIS: MUNICIJE - 7,62… ABIH?   2
381   OBAVJEŠTENJE ZAPOVJEDNIŠTVA PRVE MOSTARSKE BRIGADE MITHAD HUJDUR (NEPOTPISANO) 1.MOSTARSKA BRIGADA 1
382   RUKOPIS-OMOT: NAJAVLJENI LETOVI HELIKOPTERA "UNPROFORA" BRIGADA"BREGAVA" A RBIH 1
383   SPISAK VOJNIKA,,,(BREGAVA) BRIGADA "BREGAVA" STOLAC 5
384   KOMANDNI SASTAV U BRIGADI "BREGAVA" STOLAC BRIGADA "BREGAVA" STOLAC 2
385   SPISAK PRIPADNIKA BRIGADE (BREGAVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA "BREGAVA"  STOLAC 11
386   RUKOPIS:  PORUKA ZA BAJRU PIZOVIĆA Nepoznato ? ABIH 1
387   "SVJETOVNA FOTELJA" NE RAZUMIJE "SVETU STOLICU" ENES RATKUŠIĆ STOLAC 6
388   AKO JEDAN NAROD ZA SAMO PEDESET GODINA … ENES RATKUŠIĆ BIH 4
389   BRAĆO MUSLIMANI, SVAKI NAROD U SVOJOJ HISTORIJI… OPĆINSKI ODBOR SDA STOLAC 1
390   POVODOM BAJRAMA IO SDA STOLAC 1
391   RUKOPIS-BILJEŠKA:  SVITANJE U RAMAZU>ALAHU EKBER… Nepoznato ? BIH 1
392   "ŠIROKO SMO OTVORILI VRATA" (SDA) "AKTUELNOSTI" BR. 1 - OO SDA MOSTAR 2
393   PROGLAS-LETAK: POSLJEDNJI POZIV ONIM KOJI SU ZALUTALI GRAĐANI MOSTARA MOSTAR 2
394   LIST 7.MUSLIMANSKE BRIGADE: "EL-LIVA" BR.1 7.MUSLIMANSKA BRIGADA ZENICA 16
395   INFORMACIJA O STANU ISKAZNICA (BREGAVA) HUSO MARIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
396   RUKOPIS-IZVJEŠĆE O SITUACIJU U 1.BAT BRIG."BREGAVA" Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
397   RUKOPIS:  ..1.ČETA: 1.VOD…(PETICIJA) NUSRET BALAVAC - ZA KOMANDU BRIGADA"BREGAVA"? 3
398   IZVJEŠĆE O RADU  (BREGAVA) Nepoznato ? BRIGADA"BREGAVA" 2
399   IZVJEŠĆE O RADU  (BREGAVA) ASIM ŠUTA - ZA NAČELNIKA ŠTABA BRIG."BREGAVA" BRIGADA"BREGAVA" 2
400   ZAPOVIJED - DA SE ODOBRI… BRIG"KNEZ DOMAGOJ" ODSJEK ZA OB.POSLOVE 2
401   SNAGE NEPRIJATELJA  (MOS) HVO   4
402   IZJAVE  (UHIĆENI MUSLIMANI) MEADIN ĐULIĆ - ZA KOM-DU BRIG."BREGAVA" PJEŠIVAC - CRNIĆI 1