Rbr. Naziv ulice i kućnu broj Ime nosioca stanarskog prava Ime novouseljenog stanara Br. članova Mb. Korisnika stana
1 ALEKSE ŠANTIĆA 2 JENGIĆ IVANKA   3 403937155007
2 ALEKSE ŠANTIĆA 2/1 MILAŠINOVIĆ RADOŠ MIRJANA   5 0
3 ALEKSE ŠANTIĆA 2/1 MAHIĆ MIRSAD   3 0
4 ALEKSE ŠANTIĆA 2/1 SPREMO JELKA OMERIKA ZLATKO 2 2806962155007
5 ALEKSE ŠANTIĆA 2/1 BOLANOVIĆ MILE   6 2606929080225
6 ALEKSE ŠANTIĆA 2/2 ELEZOVIĆ ZUHRA   1 101953155037
7 ALEKSE ŠANTIĆA 2/2 BAJRAKTARI GANI   3 405963172176
8 ALEKSE ŠANTIĆA 2/2 ĐIDIĆ OLGICA   0 0
9 ALEKSE ŠANTIĆA 2/2 GUDIĆ MUHAREM   0 0
10 ALEKSE ŠANTIĆA 2/1 CEKLIĆ RISTO MUJIĆ TAIB 0 0
11 ALEKSE ŠANTIĆA 2/1 ZALOKAR IGOR BAJRAM ĆOSA 4 201968920028
12 ALEKSE ŠANTIĆA 2/1 MUJIĆ SNEŽANA   2 711959155007
13 ALEKSE ŠANTIĆA 2/1 PAVIČEVIĆ LJUBOMIR KNEZOVIĆ ZDRAVKO 0 0
14 ALEKSE ŠANTIĆA 2/1 PEHILJ HAJRA   4 1001925125016
15 ALEKSE ŠANTIĆA 2/2 KRALJEVIĆ RUDOLF   0 0
16 ALEKSE ŠANTIĆA 2/2 KOS VINKO   3 1405926150018
17 ALEKSE ŠANTIĆA 2/2 ĆATO ŠABAN   5 804956150002
18 ALEKSE ŠANTIĆA 2/2 ZORKIĆ BRANISLAV MIKULIĆ ZDRAVKO 3 130896510003
19 ALEKSE ŠANTIĆA 2/2 KLEPO HASAN   3 2002938150001
20 ALEKSE ŠANTIĆA 2/2 ŠUTA ASIM   5 2707941150008
21 ALEKSE ŠANTIĆA 2/1 BAKIJA MUHIBA   4 0
22 ALEKSE ŠANTIĆA 36 MUSTAPIĆ JADRANKA   3 2108937155002
23 ALEKSE ŠANTIĆA 32 DOMAZET DANILO ĆURIĆ ANGELINA 4 105933509510
24 ALEKSE ŠANTIĆA 36 KOVAČEVIĆ DRAGIŠA BRANOVIĆ ŠEKIB 4 2201967150005
25 ALEKSE ŠANTIĆA 36 GRGUR DANA AGIĆ VAHID 4 1909961150037
26 ALEKSE ŠANTIĆA 36 FILIPOVIĆ RADIŠA POBRIĆ HIMLIJA 8 1312949150017
27 ALEKSE ŠANTIĆA 36 GUDELJ ANĐA ČOMOR ADEM 4 1702954150036
28 ALEKSE ŠANTIĆA 36 BAKIJA ESAD TAHIROVIĆ NAZIF 4 0
29 ALEKSE ŠANTIĆA 36 KURTOVIĆ MURADIF   0 0
30 ALEKSE ŠANTIĆA 36 GREBOVIĆ RAMIZ   0 0
31 ALEKSE ŠANTIĆA 40 ČULE MARIJAN   0 0
32 ALEKSE ŠANTIĆA 40 KANDIĆ BORO TOJAGA AZIZ 3 1407960150003
33 ALEKSE ŠANTIĆA 40 POLJAK STIPE   0 0
34 ALEKSE ŠANTIĆA 40 LUKOVIĆ RADIVOJE HADŽIOMEROVIĆ ALMA 3 204970155001
35 ALEKSE ŠANTIĆA 40 TRAJKOVIĆ DRAGAN HADŽIOMEROVIĆ SAMIR 2 910953155016
36 ALEKSE ŠANTIĆA 40 PETKOVSKI VLADIMIR ŠUNJE HAJRO 4 1809959155019
37 ALEKSE ŠANTIĆA 40 ANDRIĆ SLOBODAN BAJGORIĆ MILADA 3 2101953150024
38 ALEKSE ŠANTIĆA 40 ROMANI SAMIR   9 19077964158168
39 ALEKSE ŠANTIĆA 40 MILJKO GORDAN   3 410963150001
40 ALEKSE ŠANTIĆA 40 MAJIĆ JOZO   3 810955151633
41 ALEKSE ŠANTIĆA 40 RALJEVIĆ MAHNUT   3 1209944150005
42 ALEKSE ŠANTIĆA 40 GILJA IVA   0 0
43 ALEKSE ŠANTIĆA 40 GOLOŠ IBRO   1 2406960150027
44 ALEKSE ŠANTIĆA 40 JAHIĆ SEADIN   5 307949150001
45 ALEKSE ŠANTIĆA 40 KOLAK BLAGICA ANIČIĆ RUŽICA 2 1910925155004
46 ALEKSE ŠANTIĆA 40 JANJIĆ JOVO   2 1409970155006
47 ALEKSE ŠANTIĆA 40 KOŠTRO ZORA   3 1206954150004
48 ALEKSE ŠANTIĆA 40 ELEZOVIĆ HALIL   2 2506909150017
49 ALEKSE ŠANTIĆA 40 VILOGORAC MITHAD   3 2203944155002
50 ALEKSE ŠANTIĆA 40 KRTALIĆ ANDRIJA   4 2510930150008
51 ALEKSE ŠANTIĆA 40 RAHIMIĆ DJULA   5 1810942150003
52 ALEKSE ŠANTIĆA 40 MASLIĆ ZLATA   1 1910931155008
53 ALEKSE ŠANTIĆA 40 PUHALO ALEKSA (VESNA)   1 2910958156336
54 ALEKSE ŠANTIĆA 40 KASUMOVIĆ SAFET   5 2002942150032
55 ALEKSE ŠANTIĆA 40 GOLOŠ ALIJA   1 105933155001
56 ALEKSE ŠANTIĆA 40 KUZMAN GOJKO GOLOŠ SELIM 6 705958150057
57 ALEKSE ŠANTIĆA 40 MILOSAVLJEVIĆ RASIDA KASUMOVIĆ SANDIN 2 0
58 ALEKSE ŠANTIĆA 40 BORZAN VITOMIRA   5 609941155000
59 ALEKSE ŠANTIĆA 81 LERO MIRKO MASLEŠA HUSO 10 0
60 ALEKSE ŠANTIĆA 81 BURIĆ KASIM   2 407925150005
61 ALEKSE ŠANTIĆA 81 RADOVANOVIĆ RADOVAN DELIĆ AHMET 9 507948153151
62 ALEKSE ŠANTIĆA 81 ĐURKIĆ HIDAJETA   5 1504925155006
63 ALEKSE ŠANTIĆA 81 VOJTULEK FRANJO   3 810925150014
64 ALEKSE ŠANTIĆA 81 ŠEVO DARA-MILKA   3 2711955155042
65 ALEKSE ŠANTIĆA 105 TOMIĆ DRAGAN   4 501954152730
66 ALEKSE ŠANTIĆA 105 BAGO NOVELA   2 1008934185003
67 ALEKSE ŠANTIĆA 105 OMANOVIĆ ESAD   4 2709952150029
68 ALEKSE ŠANTIĆA 105 KRESO MEHMED   4 3009953155034
69 ALEKSE ŠANTIĆA 105 KAJTEZOVIĆ HUSEIN MAHNIĆ MIRSAD 5 701964153165
70 ALEKSE ŠANTIĆA 105 GAŠI IBRAHIM   4 2210960150033
71 ALEKSE ŠANTIĆA 105 DAMJANOVIĆ SPASO   3 2001929150027
72 ALEKSE ŠANTIĆA 105 PIKULA ŽELJKA   0 0
73 ALEKSE ŠANTIĆA 107 MILOŠEVIĆ GORAN SELMIĆ ANEL 3 3108973150010
74 ALEKSE ŠANTIĆA 107 KULIDŽAN NIKOLA OVČINA SUAD 8 1911959150032
75 ALEKSE ŠANTIĆA 107 KODRO ZERINA   4 2504952155038
76 ALEKSE ŠANTIĆA 107 RADANOVIĆ ORJANA   3 0
77 ALEKSE ŠANTIĆA 107 SPAJIĆ MILORAD   5 405933150011
78 ALEKSE ŠANTIĆA 107 IVANKOVIĆ KARMEN   4 3107961155010
79 ALEKSE ŠANTIĆA 107 PECO ASIM   4 1502958151135
80 ALEKSE ŠANTIĆA 107 BAJSIĆ RABIJA   4 105944155038
81 ALEKSE ŠANTIĆA 107 IBIŠI ENVER GRIZOVIĆ ISMET 2 1001965153160
82 ALEKSE ŠANTIĆA 109 MARINKOVIĆ ŽIVORAD TASLAMAN NIJAZ 3 2405937150005
83 ALEKSE ŠANTIĆA 109 ĆURKOVIĆ DRAGAN   4 1302953150085
84 ALEKSE ŠANTIĆA 109 TURJAKA JONUZ BILIĆ MIROSLAV 4 2111953150038
85 ALEKSE ŠANTIĆA 109 ADŽIĆ KATARINA   2 0
86 ALEKSE ŠANTIĆA 109 MALKIĆ DŽEMAL   4 2707958150001
87 ALEKSE ŠANTIĆA 109 BIJELIĆ RASIM MILOŠ LOVRO 5 501933150045
88 ALEKSE ŠANTIĆA 109 NOVČIĆ NOVICA   0 0
89 ALEKSE ŠANTIĆA 109 PRAČIĆ AMIR   4 2002967122637
90 ALEKSE ŠANTIĆA 109 STOJANOV NENAD   0 0
91 ALEKSE ŠANTIĆA 111 GRAHOVAC ILIJA-BORIKA   0 0
92 ALEKSE ŠANTIĆA 111 MALJKOVIĆ STEVO   4 704935150016
93 ALEKSE ŠANTIĆA 111 GAMBELIĆ JANKO   3 606933150033
94 ALEKSE ŠANTIĆA 111 MEŠTROVIĆ STJEPAN   3 2810931150005
95 ALEKSE ŠANTIĆA 111 GLAVAŠ DRAGOMIR   4 2403951150007
96 ALEKSE ŠANTIĆA 111 MUNIŠIĆ MILAN GOLIĆ OSMAN 5 704972155060
97 ALEKSE ŠANTIĆA 111 BEGOVIĆ FARUK   4 209951150025
98 ALEKSE ŠANTIĆA 111 SIROTKA MARICA   3 2412925155016
99 ALEKSE ŠANTIĆA 113 MILANOV SAVO ZELJKO MARINKO 3 2003953150049
100 ALEKSE ŠANTIĆA 113 ĆUPINA MIRAD   4 2109949150002
101 ALEKSE ŠANTIĆA 113 JAMINA DRAGO   2 1704928150004
102 ALEKSE ŠANTIĆA 113 PETKOVSKI CANE   0 0
103 ALEKSE ŠANTIĆA 113 BUSNOV HASAN MILENIĆ KOSA 1 303946155007
104 ALEKSE ŠANTIĆA 113 ĆIRIĆ ČEDOMIR-MILENA   4 309947155025
105 ALEKSE ŠANTIĆA 113 MUJANOVIĆ DŽEVAD   5 2710964150049
106 ALEKSE ŠANTIĆA 113 TRNINIĆ DRAGAN TINJAK ADEM 6 0
107 ALEKSE ŠANTIĆA 113 BANDA PREDRAG MUJANOVIĆ SABIRA 1 2710964150049
108 ALEKSE ŠANTIĆA 113 POĐANIN DAMJAN BULIĆ IVO 0 0
109 ALEKSE ŠANTIĆA 113 DAMJANOVIĆ SLOBODANKA   3 1908947155003
110 ALEKSE ŠANTIĆA 113 ŠUMANOVIĆ DOMINKO   4 0
111 ALEKSE ŠANTIĆA 113 ZORONJIĆ LATIF   0 0
112 ALEKSE ŠANTIĆA 113 ĐONOVIĆ STOJAN OGLIĆ ŠEFKO 3 2407933150011
113 ALEKSE ŠANTIĆA 113 ĐULIĆ HAKIJA HARAMBAŠIĆ SMAIL 3 1112938150008
114 ALEKSE ŠANTIĆA 113 ŠAHINBEGOVIĆ NAZIF JUKLO DURAN 6 2306947150005
115 ALEKSE ŠANTIĆA 113 HUSKOVIĆ MIRSAD   0 0
116 ALEKSE ŠANTIĆA 113 HAJRAD KASIM   1 212967151960
117 ALEKSE ŠANTIĆA 121 MAKSUMIĆ NASER   4 0
118 ALEKSE ŠANTIĆA 121 GAKIĆ ĐERVO   4 1107966155003
119 ALEKSE ŠANTIĆA 121 MARAN DUŠAN VLADISAVLJEVIĆ DERVIŠKADIĆ 11 140295715003
120 ALEKSE ŠANTIĆA 121 ĐUROVIĆ PANTELIJA   3 0
121 ALEKSE ŠANTIĆA 121 RASTODER FEJZO   4 2102958150010
122 ALEKSE ŠANTIĆA 121 VLADISAVLJEVIĆ NEDICA   5 1704927155002
123 ALEKSE ŠANTIĆA 121 BABOSELAC MIROSLAV MIŠIĆ AHMET 4 0
124 ALEKSE ŠANTIĆA 121 LENJ RADMILA KNEZOVIĆ ZDRAVKO 0 0
125 ALEKSE ŠANTIĆA 123 GALIJAŠEVIĆ MEHMED KARAČIĆ IVAN 2 702959150057
126 ALEKSE ŠANTIĆA 123 REPEŠA DŽEMAL   2 1303921150004
127 ALEKSE ŠANTIĆA 123 ĐURASOVIĆ MIROSLAV BIČKALO DŽEMAL 4 40495150002
128 ALEKSE ŠANTIĆA 123 RAZIĆ SALKO   2 1505933155003
129 ALEKSE ŠANTIĆA 123 MELO ZDRAVKO-ALMA   4 0
130 ALEKSE ŠANTIĆA 123 TRENA BASRI   4 1607967960018
131 ALEKSE ŠANTIĆA 123 LOJPUR RANKA VIDOVIĆ ZLATA 8 1612955335081
132 ALEKSE ŠANTIĆA 123 GELJO RABIJA   5 607937150050
133 ALEKSE ŠANTIĆA 121 BOŠKOVIĆ STANKO   3 3108944150001
134 ANTE ZUANIĆA 15/B DANIČIĆ VELIMIR   2 2005927710179
135 ANTE ZUANIĆA 25 KEKIĆ AIDA   4 2612953155004
136 ANTE ZUANIĆA 25 ZOVKO ILKA   2 502925155026
137 ANTE ZUANIĆA 27 SABLJIĆ AZRA   2 1801945155007
138 ANTE ZUANIĆA 25 PRVAN VINKO   2 112925150005
139 ANTE ZUANIĆA 23 BEJTOVIĆ RUKIJA   5 1803925155011
140 ANTE ZUANIĆA 27 VOLODER MIRAT   4 2008945150032
141 ANTE ZUANIĆA 25 TELEBAK TIMA DRLJEVIĆ MIRO 4 180495815001
142 ANTE ZUANIĆA 27 REBAC HATIDŽA   2 906942155009
143 ANTE ZUANIĆA 27 GOGALIJA ADVIJA   1 703921155019
144 ANTE ZUANIĆA 27 GABROVEC LJUBICA   3 308933155026
145 ANTE ZUANIĆA 27 GAŠIĆ DUŠAN DEMIROVIĆ AMEL 5 2501944155011
146 ANTE ZUANIĆA 25 KOLJENOVIĆ OMER PLOČO SEVDA 2 102964178248
147 ANTE ZUANIĆA 25 ĆORIĆ NEDJO OGLIĆ ŠEMSUDIN 4 409951155018
148 ANTE ZUANIĆA 23 MATIJEVIĆ NIKOLA   2 2204923155009
149 ANTE ZUANIĆA 23 DUNDEREVIĆ VLADO DOŠLO NINO 4 0
150 ANTE ZUANIĆA 23 ČOVIĆ STJEPAN   5 2206923150026
151 ANTE ZUANIĆA 23 IBULJ ENISA   0 0
152 ANTE ZUANIĆA 25 TRBOGLAV GIZELA   1 103906155005
153 ANTE ZUANIĆA 27 ĐENIĆ DRAGOMIR BUZALJKO NIJAZA 1 1011963158756
154 ANTE ZUANIĆA 23 KRNJIĆ RADE   4 260395415007
155 ANTE ZUANIĆA 25 SALATIĆ MILAN   4 2404929155009
156 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 VUGA JASNA   3 287117
157 NEMA PODATAKA NEMA PODATAKA NEMA PODATAKA 2 1705924155024
158 NEMA PODATAKA NEMA PODATAKA NEMA PODATAKA 3 2809944153552
159 NEMA PODATAKA NEMA PODATAKA NEMA PODATAKA 4 512930150038
160 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 SRETOVIĆ LJUBODRAG KOLJENOVIĆ HIMZO 4 2910952150018
161 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 ČANČAREVIĆ LJUBODRAG PERIĆ ZLATKO 7 0
162 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 SPIRJAN REDŽO   3 1606927150025
163 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 GAJIĆ SVETO KOLJAKO SENAD 5 1108944150020
164 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 IVKOVIĆ SAVETA KELECIJA RAMIZ 2 0
165 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 POPOVIĆ RADOMIR REDŽOVIĆ ZAJKO 2 0
166 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 MENDEIZOVSKI STOJKO JAKUPOVIĆ FATKA 2 104926155016
167 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 PETROVIĆ MIROSLAV PILAVDŽIĆ MUSTAFA 3 809956150020
168 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 MUSTAFIĆ IBRO   5 0
169 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 GERIN IBRO   6 208925150002
170 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 BJELIĆ ŽARKO KLJAKO SALKO 5 603934153150
171 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 TODOROVIĆ MILADIN BORO ZDENKO 4 0
172 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 MARIĆ VLADIMIR MIKULIĆ DRAGAN 6 3010966150005
173 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 JOVIĆ MARICA   6 0
174 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 VUJOVIĆ LJUBOMIR LOVRIĆ JADRANKO 4 0
175 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 ĐOTLO VINKO   3 30069455150008
176 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 MARKOVIĆ JOVAN   3 702942150002
177 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 FATURA PETAR   3 0
178 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 KAJGANA NENAD   3 304948150000
179 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 ĐOGIĆ MARA   1 1501930719008
180 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 HODŽIĆ IBRAHIM   4 1507927150000
181 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 TERZIĆ DRAGICA   2 2505933155015
182 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 ĐERMANOVIĆ ANTONIO ĐERMANOVIĆ SAŠA 3 0
183 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 KADIOVSKI BLAGOJE (ZAGORKA)   4 2503938155029
184 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 GOLIJANIN ILIJA   2 2007915150002
185 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 GUGIĆ FILA   1 1910944155002
186 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 KITANOVIĆ EVA ĆORIĆ ŠABAN 2 0
187 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 JAMINA DRAGAN SESAR MARKO 5 0
188 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 ALAJBEG ANTO ŠKORIĆ SNJEŽANA 3 2509967155001
189 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 NIKOLIĆ LJUBIŠA HABIBIJA ATIF 3 1504967150004
190 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 STAMENIĆ BRANISLAV OVČINA SEAD 4 0
191 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 MARTIĆ OBRAD   3 2706934150004
192 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 BEŠO HALIL   6 1006920150006
193 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 GLIŠIĆ ZORAN BOJČIĆ MIRSAD 2 0
194 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 SALKIĆ MEHO ČANČAR MEHO 4 1202951150040
195 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 RAULIĆ SVETOZAR MURATOVIĆ HARIS 5 2301964150033
196 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 UJIĆ NENAD ČEVRA KEMAL 5 1910933155013
197 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 VERCE JOŽE GIGIĆ HAKIJA 2 3005965150016
198 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 MIRKOVIĆ LUKA   3 108925150024
199 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 JELOVČAN DOBRILA SELIMOTIĆ AMIL 3 1305967150003
200 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 GAŠIĆ LAZO ČORIĆ ANTE 4 2701947150001
201 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 ARŠIĆ LJUBIŠA ŠEHIĆ HUSO 5 2504920150018
202 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 DŽAMBIĆ IZET   3 0
203 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 BABIĆ MILENKO (VASILIJA)   1 2812923155009
204 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 ZDRAVKOVIĆ TOMISLAV ABAZA HILMO 4 101942150025
205 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 BOJČIĆ SALKO   2 1501922150004
206 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 NURKOVIĆ HAJRO (ĆAMILA)   3 2208958150056
207 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 KATANA HASAN   4 20196310016
208 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 FEJZIĆ VIŠNJA   2 1709951155031
209 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 MARKOVIĆ ANKA   4 3003918155007
210 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 KITANOVIĆ MILORAD ČORIĆ ŠABAN 7 602927150026
211 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 PENEZIĆ DRAGAN REDŽOVIĆ DERVIŠ 5 910958150050
212 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 PEJIĆ RADOMIR   3 1301940150012
213 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 ŽARKOVIĆ RADE (RADMILA)   4 1004960155008
214 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 SIMIĆ ZORAN AMIČIĆ MLADEN 4 0
215 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 ŠČEVKA DRAGUŠ ČOMOR ISMET 4 1702952150012
216 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 SALOM BRACO (ESTERA)   1 2406929175011
217 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 RISTOVSKI IVICA TALANGA DRAGO 7 3110952160023
218 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 SRNEC BRANKO PANDUR REFIK 4 2505950150000
219 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 VALAJIĆ VELIBOR BOJČIĆ ŠERIF 4 1901957150005
220 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 JURKOVIĆ STOJA   1 0
221 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 JOKIĆ ZORAN PILAVDŽIĆ OSMAN 3 1109961150023
222 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 DJERIĆ DUŠKO REĐOVIĆ ZIJAD 4 0
223 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 ALETIĆ ENES (ANTONIJA)   3 0
224 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 IMŠIROVIĆ ISMET KAJAN IBRO 4 0
225 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 KOSIĆ VLADAN DŽEMIĆ KASIM 1 0
226 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 LJUBAC ZVONKO   4 291093510004
227 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 STOJANOVIĆ VELJKO ZADRO LJUBOMIR 4 0
228 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 PANTIĆ MIĆO   3 106961150011
229 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 BAČIĆ IVAN ČULJAK ŽELJKO 1 0
230 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 MARINKOVIĆ STOJAN-SNJEŽANA   3 608955155007
231 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 TODOROVIĆ NEBOJŠA SELIMOVIĆ RAMIZ 4 1403960150032
232 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 OSTOJIĆ NEBOJŠA FILIPOVIĆ MARINKO 4 0
233 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 KOLJENOVIĆ HIMZO GRABOVAC ALBERT 3 0
234 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 STANKOV ŽARKO SMAJIĆ FATIMA 4 609951155017
235 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 GRANALO RAMIZ   3 1703960500487
236 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 ĆUK TRIPO HAJROVIĆ ZEJNA 1 603925155000
237 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 LALIĆ AHMED   5 1408951150005
238 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 PERIĆ ZORAN   2 203967193036
239 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 ADEMAJ REDŽEP KAČIĆ STOJAN 2 0
240 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 JAHI MUSTAFA DULIĆ KEMAL 2 0
241 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 ELEZOVIĆ SEDAT   3 1601961330049
242 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 DUBRAVAC IZUDIN ŠIKALO RAHIMA 5 2106939158154
243 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 VURUNA MIRKO   4 1604946155019
244 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 GRGUREVIĆ KOVILJKA MUSLIĆ ALIJA 4 2801958136536
245 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 MARIĆ VOJISLAV   3 0
246 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 SENIČIĆ FATIMA   4 2005925155038
247 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 DORIĆ ISMET SALČIN OSMAN 6 1508923150029
248 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 BRATIĆ MILAN   4 2803952155019
249 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 DIZDAR DOBRILA   2 2009923155001
250 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 KRESO ORHAN   3 2508962150021
251 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 ĆORIĆ ANTE   3 0
252 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 SUŠIĆ VLADO   3 306924150000
253 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 PETERNELJ MARKO KOVAČ DIANA 2 0
254 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 STOJANOVIĆ ZORAN IVKOVIĆ HUSEIN 4 2208948150012
255 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 BRBORIĆ LJUBOMIR BADŽAK ALIJA 4 0
256 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 MIJLKOVIĆ DRAGAN (SNJEŽANA)   1 2801956506194
257 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 SIMIĆ ĐURA   3 1310931155000
258 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 LAKČEVIĆ ZORAN AZEMOVIĆ DŽEVAD 4 511955150001
259 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 PUDAR SLOBODAN KAZIĆ ENVER 4 2006955150010
260 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 IVELJ SLAVKA   1 2007928155014
261 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 LEVENTIĆ KREŠO   3 2603927155003
262 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 SIDRAN FATIMA   2 503965155009
263 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 JANJIĆ DARKO ŠUNJE SALKO 5 0
264 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 ŠIMUNOVIĆ RANKO   4 0
265 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 GUTIĆ LIDIJA   4 2506955150021
266 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 KRESO EMIR   1 2709955150003
267 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 GALANTIĆ VLASTIMIR   5 502932150013
268 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 FERIZOVIĆ NAZIF   2 0
269 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 ZUKANOVIĆ MUSTAFA   3 0
270 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 MIHIĆ ZDRAVKO KARADŽA EDIN 4 1210964150034
271 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 VEROVIĆ NEBOJŠA ALAGIĆ MUNEVRA 3 2506949155011
272 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 LONČAR JOVO   3 1502926150005
273 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 BUKLIĆ VOJIN PEHILJ IBRAHIM 5 1203931153155
274 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 VALIĆ MILICA   4 2010921155010
275 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 BIKLIĆ OSMAN NOŽIĆ ALMIR 4 0
276 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 NEDIĆ IVO IHTIJAREVIĆ IBRO 5 203954150044
277 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 VLAJANIĆ MILOJKA (GORAN) VLAJNIĆ GORAN 1 0
278 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 KOMNEN ĐURO ĆIMIĆ SENAD 5 402964150029
279 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 MEKIĆ HRUSTAN KONJHODŽIĆ EMIR 4 2810958157737
280 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 DASOVIĆ JURICA BEHMEN DŽANI 3 0
281 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 HARAMINA ZVONKO   3 1212929150024
282 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 PRIŽMIĆ VINKO SABLJIĆ HALIL 5 1802947155043
283 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 TONEV TRAJČE MUTEVELIĆ KERIM 3 0
284 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 PRŽULJ SAVO BEHMEN MIRO 4 0
285 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 KOSTADINOVSKI ŽIVKO   2 2602925150034
286 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 PEKOVIĆ VIDOMIR BAŠIĆ MIRSAD 4 2710956150048
287 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 LAZOVIĆ MILIĆ LAZOVIĆ ANICA 4 2204940155004
288 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 STAJIĆ MILUTIN BUBIĆ MUHAMED 4 0
289 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 SUŠA SAVO ANIČIĆ STANISLAV 2 0
290 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 BILANOVIĆ VIDA PERVAN ČAMIL 4 601953150089
291 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 DOBARČIĆ MARKO ČUSTOVIĆ ASIM 5 0
292 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 MILETIĆ TOPLICA JELOVAC ADMIR 0 0
293 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 PETROVIĆ BRANISLAV TALIĆ MIROLJUB 0 3105970150002
294 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 SPASOVSKI KRUME HAJRIĆ FUAD 4 0
295 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 MENIČANIN MILAN PERVAN SALKO 3 505919156028
296 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 ŠIPAČIĆ ABAZ   4 0
297 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 DOMAZET RANKO BEGANOVIĆ DŽEVAD 9 2801962172172
298 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 HADŽIABDIĆ ISMET   4 608963180010
299 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 BRKLJAČ ĐURO MILENKOVIĆ ORFEJ 5 409963150011
300 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 LEVAČIĆ ŽELJKO HAJDANIĆ SENADA 2 0
301 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 DROBNJAK ŽELJKO KOPILAŠ BRANKO 2 0
302 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 MARKOVIĆ SLOBODAN ČOPELJ MUSTAFA 7 108961150022
303 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 RENDULIĆ IVICA HUSKOVIĆ AJNA 2 803933155043
304 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 DRAGOJEVIĆ ZDENKO MUFTIĆ ALIJA 1 0
305 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 KAJAN HASAN   3 2310958150020
306 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 ĐUKIĆ ISMET   4 2707940150039
307 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 RESAVAC ZORAN HUSIĆ MUSTAFA 4 2707940150039
308 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 CAVIROVSKI MILE KREŠIĆ IVICA 1 0
309 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 BOŠNJAKOVIĆ ZEHRA PECO MUHAMED 2 1605963150000
310 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 MAČKIĆ NEDŽIB (FATIMA) MAČKIĆ FATIMA 3 0
311 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 ROTIM MIRKO   4 0
312 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 PUSTINJAKOVIĆ GOJKO ČOKALOVIĆ FAHRA 4 2510923155029
313 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 PROSAN ZORKA   6 2809932155003
314 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 KARADŽA FATIMA   3 0
315 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 BEŠKER HADŽIRA   4 105931155020
316 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 ĐURIĆ VIKTORIJA   4 611922155002
317 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 SPUŽEVIĆ RATOMIR   4 105955155005
318 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 GMITROVIĆ NEBOJŠA BEŠKER OLIVER 4 0
319 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 RADANOV MIHAJLO   2 1311921150007
320 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 VIŠEKRUNA ĐURO   2 1402923150026
321 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 ŽEGARAC NIKOLA   5 1812923150003
322 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 KOZAROVSKI BLAGOJE   2 0
323 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 TEODOROVIĆ BEHRAMOVIĆ AZRA   3 1910941198031
324 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 RUŽIĆ MOMĆILO MILIČEVIĆ IVAN 0 0
325 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 GOVEDARICA DANICA   2 1803921150009
326 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 DRINČIĆ MARIJA (KURTOVIĆ)   0 0
327 AVENIJA 14 FEBRUAR 14 STANKOVIĆ ILIJA (LJEPOSAVA)   5 402927155010
328 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 GLUMPAK GAVRO   0 0
329 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 KRNAČ MIRO   0 0
330 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 RADIĆ IVICA   0 0
331 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 SALČIN AHMED   0 0
332 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 NINIĆ MELITA   0 0
333 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 STANOJEVIĆ IVICA ĆAMO SALKO 7 0
334 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 POLJAK MARCI ĆAMO MIRALEM 1 0
335 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 BOŽINOVIĆ BRANISLAV KULAGIĆ VAHID 6 0
336 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 ĐAFIĆ HASAN   4 0
337 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 BOŠNJAK LJUBOMIR MUTILOVIĆ IBRAHIM 5 811951153158
338 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 BEGOVIĆ GORAN KRHAN SALKO 5 1002952150010
339 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 KRALJ ZORAN GOLIĆ ALIJA 6 0
340 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 ALEKSIĆ GOJKO DRAGIČEVIĆ MIROSLAV 3 911959150004
341 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 PAPIĆ MILENKO GOSTO ŠEFIK 5 0
342 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 KULOVAC SABRIJA PAŠIĆ ŠEFKO 3 0
343 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 IVANIŠEVIĆ RISTO KUJAN IBRAHIM-JURKOVIĆ 8 0
344 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 AVDIĆ ŠUĆRIJA PRGODA AMEL 1 2504970150051
345 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 ČOLAKOVIĆ MEHO OBAD FATIMA 3 105962155037
346 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 ŠTRBAC ĐURO GOLOŠ DŽEMAL 5 0
347 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 MIJAILOVIĆ RADOMIR TALIĆ IVAN 1 0
348 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 BEOČANIN MILOVAN DŽULIMAN MUJAN 13 0
349 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 ZVONIĆ ŠIMUN   2 1812935710233
350 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 SLADEK PALKO ALIČIĆ ESAD 11 0
351 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 MARTINJAK MLADEN VEJZOVIĆ ENVER 6 0
352 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 HADŽIĆ ADEM PIČUGA KASIM 8 0
353 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 JANKOVIĆ BRANE BULJKO MUSTAFA 1 1701967150004
354 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 MARKOVIĆ JOVICA (MAJA)   2 105958155014
355 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 KAJTAZ AMIR   4 3003948150002
356 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 KUNDAČINA RADOSLAV ČAMPARA SEJO 4 0
357 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 POPOVIĆ SLAVKO ŠAROTIĆ LJILJA 2 1908948155015
358 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 PEROVIĆ ŽIVKO ĆUSTOVIĆ MUSTAFA 7 0
359 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 JOZELIĆ RUDOLF   3 0
360 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 RAKIĆ ŽELJKO   4 904956150023
361 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 TIPURA ILIJA   4 2707960120004
362 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 NENADIĆ PERO   2 1208936150016
363 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 VUJAKLIJA NADA DŽOKLO SALKO 4 2502955150050
364 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 GLAZER ĐOVANJA MLIKOTA ROBERT 2 1603969150026
365 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 KOSJERINA RADOSLAV ADŽAGIĆ HAMZA 4 0
366 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 GLUHOVIĆ RISTO VEKIĆ MILENA 2 103948155005
267 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 IBRAHIMOVIĆ AMIR KAZIĆ EMIR 4 312958150026
368 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 ANIČIĆ ZDRAVKO   2 0
369 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 ŠARABA MILORAD ČAMPARA MUJO 7 1301958150032
370 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 MLIKOTA STANKO   5 604939150016
371 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 MURATOVIĆ ENVER   1 609964172212
372 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 ĐOKOVIĆ BENJAMIN KVESIĆ JOZO 5 407947150009
373 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 BUDAI DERD ORLE AZRA 4 0
374 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 SIJERČEVIĆ JASENKO   2 801960150034
375 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 PEHLIĆ AHMET   6 0
376 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 GAGIĆ MOMČILO MIRICA ZIJO 4 704965150010
377 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 ŠILINGER DRAGA   1 2209916155003
378 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 VIDOVIĆ MARA   1 0
379 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 AJANOVIĆ ĆAMIL   4 602957173977
380 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 BOJANIĆ MLADEN BARBARIĆ VINKO 5 0
381 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 PUŠIĆ ZVEZDAN MORO ZDENKO 0 0
382 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 KAZIĆ NERMINA   2 0
383 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 MARKOVIĆ BRANKO PETROVIĆ STIPE 4 0
384 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 BULJKO SAFET   4 2306940150026
385 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 HASAČIĆ NARCIS   3 0
386 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 GRBIĆ SLAVKO ORLE ALMEDIN 4 2004953150029
387 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 BAČEVIĆ NIKOLA ĆORAJEVIĆ ARMIN 6 303972150048
388 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 ČAMPARA ABID   5 3112955150000
389 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 HADŽIOMEROVIĆ SULE   6 804928150005
390 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 TRGO ADIL RIZVANOVIĆ SALKO 2 105930150009
391 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 STEVANOVIĆ STEVAN MAKSUMIĆ ŠABAN 2 201931150001
392 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 BALTIĆ SAŠA PEHLIĆ SALKO 3 1410946150026
393 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 ĐUROVIĆ BOŠKO ĐUROVIĆ GORAN 3 0
394 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 PRNDELJ MUGDIN   6 407935150003
395 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 LUTOVAC LJUBOMIR (MILOJE)   5 2201954150014
396 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 STOJNIĆ MILAN DENJO MUHAREM 6 0
397 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 LUKIĆ JELA   1 204948155014
398 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 ČOLAKOVIĆ SAŠA   2 2712930155001
399 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 RISTIĆ RUŽICA JUSIĆ FUAD 4 0
400 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 SPREMO DRAGO KARADŽA FADIL 3 2203931150001
401 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 BUČEVAC ARSO (IGLIJA)   1 1003941155025
402 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 ORLE ALMEDIN PANDŽA MARKO 2 1603957150012
403 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 POZDER HABIBA   4 2202932155000
404 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 MIKIĆ DRAGOLJUB ANDRAŠIĆ STJEPAN 7 2603958173516
405 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 STANKOVIĆ NIKOLA KOSOVIĆ MUHIDIN 4 1805961150029
406 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 HADŽIMUSIĆ MEHMED   3 102933150027
407 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 LIKOKUR VOJIN RAMADANOVIĆ EMIN 4 2810971150008
408 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 MASNIKOSA NIKOLA DEMIROVIĆ MUSTAFA 3 2808959150014
409 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 ĐEMIRAGIĆ SULEJMAN   4 101947150015
410 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 BALJIJA DŽAVID OMANOVIĆ MIRSADA 1 1711965155005
411 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 MITROVIĆ SPASOJE   2 2405927150007
412 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 TOMANIĆ SLOBODAN DRMAČ DAMIR 5 0
413 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 TOLJ MANDA   3 1609944155013
414 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 PETROVIĆ VEROLJUB (DRAŽENA)   4 2807959155044
415 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 MUČIBABIĆ MOMČILO (MILENA)   4 906961156148
416 AVENIJA 14 FEBRUAR 16 DIZDAREVIĆ DŽEMAL   1 1501931172711
417 BLAGOJA PAROVIĆA 15 PRANJIĆ ANTE   3 0
418 BLAGOJA PAROVIĆA 15 ČEHAJIĆ MUGDIN   4 1705960150039
419 BLAGOJA PAROVIĆA 15 FEDERICI KAMILA   5 1102941155015
420 BLAGOJA PAROVIĆA 15 ĆOROVIĆ MLADEN   2 1404913150004
421 BLAGOJA PAROVIĆA 15 ŠARIĆ ŠĆEPO UDOVČIĆ VINKO 0 0
422 BLAGOJA PAROVIĆA 17 BLAŽEVIĆ NIVES   3 1307962150014
423 BLAGOJA PAROVIĆA 17 KERKEZ SLAVKA SESAR IVO 2 0
424 BLAGOJA PAROVIĆA 17 MILETIĆ SVETOMIR (VERA)   3 0
425 BLAGOJA PAROVIĆA 17 RAIĆ IVAN   4 0
426 BLAGOJA PAROVIĆA 17 ŠARENAC JOVO VELAGIĆ MINKA 7 0
427 BLAGOJA PAROVIĆA 17 BABIĆ MIRKO GOLOŠ ENVER 6 601951150014
428 BLAGOJA PAROVIĆA 17 MIJATOVIĆ NIKOLA DUJMOVIĆ VILMA 0 0
429 BLAGOJA PAROVIĆA 17 PRSKALO IVAN   2 0
430 BLAGOJA PAROVIĆA 19 ORLOVIĆ HRANISLAV   8 2107934150011
431 BLAGOJA PAROVIĆA 19 NIKOLOVSKI DRAGI GOLOŠ JUSUF 4 0
432 BLAGOJA PAROVIĆA 19 SALAHOVIĆ HAJRA (SAMIR) BAHTIJAR DŽAFO 5 104936150039
433 BLAGOJA PAROVIĆA 19 ČELIĆ JURE   6 0
434 BLAGOJA PAROVIĆA 19 BAJAGOVIĆ SALKO BAJGOVIĆ SVETLANA 3 1310964155006
435 BLAGOJA PAROVIĆA 19 SADOVIĆ MEHMED   2 1001926150006
436 BLAGOJA PAROVIĆA 19 ŠIMUNOVIĆ MIHOVIL (MARA)   1 0
437 BLAGOJA PAROVIĆA 19 PRELEVIĆ MIHAJLO   3 2908942150007
438 BLAGOJA PAROVIĆA 26 JERENEVIĆ MIRKO   0 0
439 BLAGOJA PAROVIĆA 26 VUJIČIĆ ZLATKO IDRIZ HASAN 8 0
440 BLAGOJA PAROVIĆA 26 KAJGANIĆ NIKOLA VOLJEVICA SAJA 6 0
441 BLAGOJA PAROVIĆA 26 VELAGIĆ SEAD   2 0
442 BLAGOJA PAROVIĆA 26 MEŠIĆ EŠREF JOVIĆ KATA 4 510939156133
443 BLAGOJA PAROVIĆA 26 MLADENOVIĆ RADE   2 610927150002
444 BLAGOJA PAROVIĆA 26 ĐAJIĆ SAVO FETIĆ AVDO 4 0
445 BLAGOJA PAROVIĆA 28 JANJATOVIĆ RADIVOJE KREŠIĆ ZDRAVKO 4 0
446 BLAGOJA PAROVIĆA 28 FRŽOVIĆ JOVO DŽUKIĆ ALEN 1 0
447 BLAGOJA PAROVIĆA 28 BRKLJAČA MIHAJLO PULJIĆ VINKO 4 0
448 BLAGOJA PAROVIĆA 28 BJELAVAC OMER   4 605937150031
449 BLAGOJA PAROVIĆA 28 AMIDŽIĆ HILMIJA TOJAGA ALIJA 4 0
450 BLAGOJA PAROVIĆA 26 KEMIVEŠ TIBOR HUSIČIĆ MUSTAFA 4 0
451 BLAGOJA PAROVIĆA 28 ILIĆ ZORAN BEŠLIĆ SEJO 1 0
452 BLAGOJA PAROVIĆA 28 KOVAČEVIĆ JELICA   1 0
453 BLAGOJA PAROVIĆA 31A PENEZIĆ JOVAN   2 2004926155027
454 BLAGOJA PAROVIĆA 31A AJANOVIĆ DŽEMAL   4 107936150003
455 BLAGOJA PAROVIĆA 31 VELEDAR SALKO (AIŠA)   4 2505927155001
456 BLAGOJA PAROVIĆA 31A BANJAC MIRKO (VELIMIR)   2 1710955150040
457 BLAGOJA PAROVIĆA 31A BUBIĆ MUSTAFA (VEDRAN)   3 120695750048
458 BLAGOJA PAROVIĆA 31A VUJIČIĆ LUKA   5 2807936150010
459 BLAGOJA PAROVIĆA 31 MARIĆ HALIL   3 1609925150019
460 BLAGOJA PAROVIĆA 31 BOJIČIĆ MUSLIJA   5 0
461 BLAGOJA PAROVIĆA 31A STOJIĆ NENAD KEVELJ JASMIN 7 2010966153167
462 BLAGOJA PAROVIĆA 31A VELEDAR ALIJA   2 2711921150017
463 BLAGOJA PAROVIĆA 33 JANJIĆ SRETEN   6 2001928150015
464 BLAGOJA PAROVIĆA 33 ČILIĆ KREŠIMIR   6 1910943150003
465 BLAGOJA PAROVIĆA 33A JOVIĆ SAVO   5 2701935150014
466 BLAGOJA PAROVIĆA 33 ČIHORIĆ RAJKO MURATBEGOVIĆ ĆAMIL 4 1006935155020
467 BLAGOJA PAROVIĆA 33 NOVAK MARKO   3 2104927150015
468 BLAGOJA PAROVIĆA 33 DOMAZET DUŠAN (umro) DRAGAN   3 2601957155015
469 BLAGOJA PAROVIĆA 33A MACIĆ AHMET   3 2409920150015
470 BLAGOJA PAROVIĆA 33 FILIPOVIĆ KOSTA   5 1101941155000
471 BLAGOJA PAROVIĆA 33 RADISAVLJEVIĆ MILAN IDRIZ IBRO 7 1107953150029
472 BLAGOJA PAROVIĆA 33 MATIĆ ŽELJKO VUČINA MARINKO 0 0
473 BLAGOJA PAROVIĆA 29 ODOBAŠIĆ ŠEFKO   5 1703916150002
474 BLAGOJA PAROVIĆA 29A BERIBAK HASAN   2 1201948150033
475 BLAGOJA PAROVIĆA 29 KISIĆ MIHAJLO   5 506925150003
476 BLAGOJA PAROVIĆA 29 KOVAČ OBRAD TOJAGA ADEM 4 302944155054
477 BLAGOJA PAROVIĆA 30 MURATBEGOVIĆ HAJRIJA   5 605937150031
478 BLAGOJA PAROVIĆA 30 STOJANOV ACE SAMIĆ OMER 4 1508953155033
479 BLAGOJA PAROVIĆA 30 TODOROVIĆ BOGDAN   0 0
480 BLAGOJA PAROVIĆA 30 SEFEROVIĆ IBRO   6 1503956150022
481 BLAGOJA PAROVIĆA 30 MIJLANIĆ STANA   1 611928155004
482 BLAGOJA PAROVIĆA 30 ZRNO KEMAL DVIZAC MITA 4 605937150031
483 BLAGOJA PAROVIĆA 30 ĐOGIĆ RUŽA   1 0
484 BR. BRKIĆA 1 IVANIŠEVIĆ NIKOLA   0 0
485 BR. BRKIĆA 1 ARSIĆ MILOVAN   0 0
486 BR. BRKIĆA 1 ĐURĐEVIĆ ALEKSANDAR   0 0
487 BR. BRKIĆA 1 KARAIVANOVSKI DIMČE   0 0
488 BR. BRKIĆA 1 BARAČ MILAN   0 0
489 BR. BRKIĆA 7 BAŠA NEHAT   0 0
490 BR. FEJIĆA 61 KOSTIĆ VLADETA   0 0
491 BR. FEJIĆA 61 ĆEROVIĆ ROZALIJA   0 0
492 BR. FEJIĆA 63 LOHINSKI DRAGOLJUB   0 0
493 BR. FEJIĆA 63 BLAŽEVIĆ MAKSIMIR   4 1007959150026
494 BR. FEJIĆA 65 ANĐIĆ DRAŠKO   0 0
495 BR. FEJIĆA 65 PUŠARA SLOBODAN   0 0
496 BR. FEJIĆA 65 TUŠELJAKOVIĆ MARA   0 0
497 BR. FEJIĆA 65 RAKOVIĆ MARICA   7 1008938155008
498 BULEVAR REVOLUCIJE 7 ZUBAC MILOVAN ISTOK DŽAFER 8 1410944933023
499 BULEVAR REVOLUCIJE 7 ČUKOVIĆ RADOSLAV HAJDAREVIĆ EKREM 4 0
500 BULEVAR REVOLUCIJE 7 ŠIŠIĆ SVETOZAR ĐULIĆ ĆAMILA 4 301948155036
501 BULEVAR REVOLUCIJE 7 JAKŠIĆ BOJA FAJIĆ OSMAN 4 505960150036
502 BULEVAR REVOLUCIJE 7 KARABEGLIJA NEBOJŠA BALIĆ ŠERIF 4 705951155016
503 BULEVAR REVOLUCIJE 7 PUCE MIRA (MIRSAD)   1 604954150014
504 BULEVAR REVOLUCIJE 7 RAHIMIĆ ASIM   3 1010932150009
505 BULEVAR REVOLUCIJE 7 HASANOVIĆ HUSO   3 100396115696
506 BULEVAR REVOLUCIJE 7 KOCIJAN MATJAŽ HASANI ĆAZIM 2 2904916150001
507 BULEVAR REVOLUCIJE 7 KATANIĆ BOGDAN RAHIMIĆ ĆAMILA 3 204948155030
508 BULEVAR REVOLUCIJE 9 STANKOVIĆ RADE HOS-POLICIJA 0 0
509 BULEVAR REVOLUCIJE 9 MILOŠEVIĆ DRAGOSLAV   2 1001940155010
510 BULEVAR REVOLUCIJE 9 ČOVILO OBRAD MILAVIĆ VESNA I SENADIN 4 2202955155008
511 BULEVAR REVOLUCIJE 9 DELIĆ HAJRA   0 0
512 BULEVAR REVOLUCIJE 9 VASIĆ NEBOJŠA PAŠIĆ DŽEVAD 4 2911950150009
513 BULEVAR REVOLUCIJE 9 HADŽIĆ AVDO OMEROVIĆ VEJSIL 0 0
514 BULEVAR REVOLUCIJE 9 PAŠIĆ DERVO   2 608914150017
515 BULEVAR REVOLUCIJE 9 JURKOVIĆ ILKA   1 2008940155030
516 BULEVAR REVOLUCIJE 9 MARTINIĆ IVANKA   1 0
517 BULEVAR REVOLUCIJE 9 ISAILOVSKI VIKTOR OMEROVIĆ VEJSIL 0 0
518 BULEVAR REVOLUCIJE 9 PAŠIĆ AMIR HVO-LOGISTIKA (ARHIVA) 0 0
519 BULEVAR REVOLUCIJE 7 RAHIMIĆ EMIR RAHIMIĆ KEMAL 1 201965150078
520 G. ILIĆA 25 IVKOVIĆ DUŠANKA   0 0
521 HUSE MASLIĆA 1 BRANKOVIĆ DRAGAN   0 0
522 HUSE MASLIĆA 1 ŠVORCAN GOJKO   0 0
523 HUSE MASLIĆA 1 JUSIĆ MEVIDA   0 0
524 HUSE MASLIĆA 1 PETREKANOVIĆ ZDRAVKO   0 0
525 HUSE MASLIĆA 1 MALDŽAN MILIVOJE   0 0
526 HUSE MASLIĆA 1 TURAJLIĆ SALKO   0 0
527 HUSE MASLIĆA 1 ZUHRIĆ IBRO   0 0
528 HUSE MASLIĆA 1 ŠANTIĆ IBRAHIM   0 0
529 HUSE MASLIĆA 3 SOKIĆ ZDENKO   0 0
530 HUSE MASLIĆA 3 HADŽIABDIĆ ISMET   0 0
531 HUSE MASLIĆA 3 ČEVRO ADISA   0 0
532 HUSE MASLIĆA 3 ĐULAGIĆ KEMAL   0 0
533 HUSE MASLIĆA 3 STOJANOVIĆ MIODRAG   0 0
534 HUSE MASLIĆA 3 SARIĆ AVDO   0 0
535 HUSE MASLIĆA 3 MARKOČEVIĆ SLAVKO   0 0
536 HUSE MASLIĆA 3 MONFARDINI MARIJAN   0 0
537 HUSE MASLIĆA 3 ORLE ZARIFA   0 0
538 HUSE MASLIĆA 3 PELIKON ANTON   0 0
539 HUSE MASLIĆA 3 BILUŠIĆ JELA   0 0
540 HUSE MASLIĆA 3 PRANJIĆ ANTO   0 0
541 HUSE MASLIĆA 4 BODIROGA MILOVAN   0 0
542 HUSE MASLIĆA 4 STEVANOVIĆ MIODRAG   0 0
543 HUSE MASLIĆA 4 KAPETANOVIĆ NERMA   0 0
544 HUSE MASLIĆA 4 NOGULIĆ BRANKO   0 0
545 HUSE MASLIĆA 4 ROZIĆ KATA   0 0
546 HUSE MASLIĆA 4 ŠIPOVAC RADOJKA   0 0
547 HUSE MASLIĆA 4 KAJTAZ DŽEMAL   0 0
548 HUSE MASLIĆA 4 RAHIMIĆ MIRSAD   0 0
549 HUSE MASLIĆA 5 KEMURA MUBERA   0 0
550 HUSE MASLIĆA 5 ŠPARAVALJ DRAGICA   0 0
551 HUSE MASLIĆA 5 ELEZOVIĆ FATIMA   0 0
552 HUSE MASLIĆA 5 ČVORO JOVAN   0 0
553 HUSE MASLIĆA 5 DIZDAR BEČIR   0 0
554 HUSE MASLIĆA 5 GLAVIĆ ŽELJKO   0 0
555 HUSE MASLIĆA 3 ŠIŠIĆ ZAFITA   0 0
556 HUSE MASLIĆA 5 BALIĆ AZRA   0 0
557 HUSE MASLIĆA 5 NADEŽDIN NEBOJŠA   0 0
558 HUSE MASLIĆA 5 LOVRIĆ ILIJA   0 0
559 HUSE MASLIĆA 6 ANDRIJEVIĆ IVO   0 0
560 HUSE MASLIĆA 6 DELALIĆ ELJUB   0 0
561 HUSE MASLIĆA 6 LJUBOMIROVIĆ TOMISLAV   0 0
562 HUSE MASLIĆA 6 MILIČEVIĆ PERO   0 0
563 HUSE MASLIĆA 6 PRIJOVIĆ NENAD   0 0
564 HUSE MASLIĆA 6 PAŠIĆ KADRIJA   0 0
565 HUSE MASLIĆA 6 DOKO DRAGAN   0 0
566 HUSE MASLIĆA 6 ŽUNA HUSEIN   0 0
567 HUSE MASLIĆA 7 BODLOVIĆ ĐURO   0 0
568 HUSE MASLIĆA 7 ČKOVRIĆ OLGICA   0 0
569 HUSE MASLIĆA 7 ANDRIĆ MIRKO   0 0
570 HUSE MASLIĆA 7 NENAD RANKO   0 0
571 HUSE MASLIĆA 7 POLŠE MIRA   0 0
572 HUSE MASLIĆA 7 POPVIĆ ĐORĐE   0 0
573 HUSE MASLIĆA 7 STEVIĆ ŠEFIKA   0 0
574 HUSE MASLIĆA 7 SPAIĆ JOVO   0 0
575 HUSINSKE BUNE 13 MARKOTIĆ DRAGO LAVRNJA DUŠAN 0 104931150014
576 HUSINSKE BUNE 13 STOJKOVIĆ MIRA   3 605926150048
577 HUSINSKE BUNE 13 VUČIĆ VASO RAŠO SLOBODAN 3 2209968150018
578 HUSINSKE BUNE 13 ŠIŠIĆ IBRAHIM ŠUTA ISMET 5 710961150016
579 HUSINSKE BUNE 13 ŠIMUNOVIĆ IVICA DRAGAN   3 3008594150021
580 HUSINSKE BUNE 13 HINDIĆ SAŠA   2 0
581 HUSINSKE BUNE 13 KORJENIĆ MEHMED (JASMIN)   4 1012956150010
582 HUSINSKE BUNE 13 GAGRO RADICA (DŽIDIĆ STO.)   4 3001938150017
583 HUSINSKE BUNE 15 ANĐELIĆ RUŽA SKENDEROVIĆ ADIL 4 2707937150028
584 HUSINSKE BUNE 15 TURIĆ EDIN   4 301953150042
585 HUSINSKE BUNE 15 BELJIN ŽELJKO BADŽAK MUSTAFA 2 0303925150005
586 HUSINSKE BUNE 15 KREKIĆ FIKRET   4 0
587 HUSINSKE BUNE 15 ČEHIĆ HASAN   2 411934155017
588 HUSINSKE BUNE 15 DANILOVIĆ NENAD ČEHIĆ TARIK 4 3001952155021
589 HUSINSKE BUNE 15 ŠPEHAR VALTER   4 0
590 HUSINSKE BUNE 15 LETIĆ MIHAJLO OMANIĆ HUSO 2 905944150008
591 HUSINSKE BUNE 17 BAJRAMOVIĆ HASAN   2 1811924150019
592 HUSINSKE BUNE 17 GOLIJANIN ZDRAVLO HABIBIJA MURADIF 2 1804963150011
593 HUSINSKE BUNE 17 KULJIĆ RAJKO   2 2303923150013
594 HUSINSKE BUNE 17 JELEČ HASAN   3 130396015001
595 HUSINSKE BUNE 17 BORZAN RANKO ŠEHOVIĆ NEDŽAD 0 0
596 HUSINSKE BUNE 17 NIKOLIĆ MARA ŠARIĆ REMZO 2 2808919150003
597 HUSINSKE BUNE 17 RAŠOVIĆ DANILO BATLAK ADNAN 2 2210965150058
598 HUSINSKE BUNE 17 MALEŠEVIĆ RADE BADŽAK SEMIR 5 2308959155023
599 HUSINSKE BUNE 21 DENJO DAUT   4 505954150024
600 HUSINSKE BUNE 21 ANOZIĆ DRAGO KUPUSIJA ALIJA 3 1508935155018
601 HUSINSKE BUNE 23 RADULOVIĆ NIKOLA   3 1904932150026
602 HUSINSKE BUNE 21 RAŠOVIĆ SIMO RAŠOVIĆ JOVO 2 0
603 HUSINSKE BUNE 21 MEŠTROVIĆ PETAR   3 3010933150034
604 HUSINSKE BUNE 23 KLEPAČ TOMO ŽUJO ZARIFA 3 601950155004
605 HUSINSKE BUNE 23 OSTOJIĆ RUŽA   3 1512937158356
606 HUSINSKE BUNE 23 ŠTUCIN ROBERT   2 906958150001
607 HUSINSKE BUNE 23 KORJENIĆ FATIMA   2 0
608 HUSINSKE BUNE 23 FEUČE VINKO   2 1201920150003
609 HUSINSKE BUNE 21 TODOROVIĆ NEDELJKO ŠUNJE HATIDŽA 1 3008926155018
610 HUSINSKE BUNE 21 JANIČIĆ ZORKA   1 0
611 KRAGUJEVAČKA 3 TEMIM MUSTAFA BIJAVICA DANIJEL 1 2204967150004
612 KRAGUJEVAČKA 3 KOLAK RAVIJOLA   2 2705923155008
613 KRAGUJEVAČKA 3 NOVAKOVIĆ ZORAN PULJIĆ BOŽO 0 0
614 KRAGUJEVAČKA 3 VEJZOVIĆ MUHAMED   1 280392610025
615 KRAGUJEVAČKA 36 MRGAN EMINA   2 0
616 MAHE ĐIKIĆA 7 NJEGOŠ VUKO   2 2705926150015
617 MAHE ĐIKIĆA 7 ŠARIĆ ŠEFKO   3 108934150010
618 MAHE ĐIKIĆA 7 NEIMARLJIJA HAMDO   4 1110959115501
619 MAHE ĐIKIĆA 7 TOMIĆ GOSPAVA BRKIĆ LEBIB 0 0
620 MAHE ĐIKIĆA 7 ADŽOVIĆ MIROSLAV ŠARIĆ DRAGAN 2 912962150038
621 MAHE ĐIKIĆA 6 BOŽIĆ ZDRAVKO   5 0
622 MAHE ĐIKIĆA 6 ĐUKIĆ MIOMIR GUŠIĆ AHMED 4 0
623 MAHE ĐIKIĆA 6 HUREMOVIĆ NURKO   3 2207923155008
624 MAHE ĐIKIĆA 8 VRLIĆ IVAN (DRAGO)   3 0
625 MAHE ĐIKIĆA 8 SULEJMANOVIĆ OSMAN   3 1107922150004
626 MAHE ĐIKIĆA 6 TURUDIĆ NEDELJKO   3 0
627 MAHE ĐIKIĆA 8 PEHAR KARLO   2 0
628 MAHE ĐIKIĆA 6 BAJGORIĆ MUJO   4 1005928150017
629 MAHE ĐIKIĆA 6 RAMIĆ ADAM   2 1612965150039
630 MAHE ĐIKIĆA 6 BELOVIĆ SPASOJE   0 2605941155026
631 MAHE ĐIKIĆA 8 OBRADOVIĆ STOJADIN SEKULIĆ SANJA 2 507967155001
632 MAHE ĐIKIĆA 8 TOMANIĆ JOVO DOLIĆ DRAGAN 4 0
633 MAHE ĐIKIĆA 10 GRADIŠKA IVO   3 602933150038
634 MAHE ĐIKIĆA 10 OREŠKOVIĆ MILAN   4 2711956150001
635 MAHE ĐIKIĆA 11 ČORLIJA MILICA   1 2909919156002
636 MAHE ĐIKIĆA 15 BILANOVIĆ BORISLAV ŠIMIĆ TIHOSLAV 3 1106962150019
637 MAHE ĐIKIĆA 13 KULUNDŽIJA MILOMIR BAJGORIĆ RAMIZ 0 0
638 MAHE ĐIKIĆA 13 RANISAVLJEVIĆ ĐORĐE KALECIJA ŠEFKO 0 0
639 MAHE ĐIKIĆA 13 PUVAĆA BILJANA   3 702952155002
640 MAHE ĐIKIĆA 15 ČARAPINA PREDRAG ŠIMIĆ DAMIR 3 1106962150019
641 MAHE ĐIKIĆA 15 PUZIĆ SABINA   1 14099221505027
642 MAHE ĐIKIĆA 15 STAJIĆ DRAGUTIN ĐELILOVIĆ MUSTAFA 3 101929150067
643 MAHE ĐIKIĆA 15 HUSEJNOVIĆ ENES   0 0
644 MAHE ĐIKIĆA 13 RUNDIĆ LJUTOMIR ŠUNJE SENAD 3 2304962150027
645 MAHE ĐIKIĆA 13 HORVAT MARIJAN   4 2208456150016
646 MAHE ĐIKIĆA 13 MATIĆ RADOSLAV NIKOLIĆ ZDENKO 0 0
647 MAHE ĐIKIĆA 13 KECMAN KOSTADIN GALIĆ DRAŽENKO 4 2812960150009
648 MAHE ĐIKIĆA 13 PRGOMET FRANJO   2 21091150004
649 MAHE ĐIKIĆA 13 PRSKALO ANICA   0 0
650 MAHE ĐIKIĆA 15 MILIČEVIĆ TOMISLAV   0 0
651 MAHE ĐIKIĆA 15 ABADŽIJA MOAMER   1 0
652 MAHE ĐIKIĆA 15 PURKOVIĆ ZORAN TOMIĆ DRAGAN 4 2309958150014
653 MAHE ĐIKIĆA 13 MITREV METODIJE MUŠIĆ SENADA 3 1312951155034
654 MAHE ĐIKIĆA 15 EGLENOVIĆ HASAN   1 0
655 MAHE ĐIKIĆA 13 SAVIĆ DANILO ŽULJEVIĆ MEHMED 3 2512944155021
656 MAHE ĐIKIĆA 13 RADULOV LAZAR BAJRAM HAJRUŠI 2 802972150036
657 MAHE ĐIKIĆA 13 BAHOVIĆ BILJANA   0 0
658 MAHE ĐIKIĆA 13 ŽIVKOVIĆ NENAD BOJČIĆ MUSTAFA 4 2007939150007
659 MAHE ĐIKIĆA 15 STANIMIROV MIROSLAV BUDALIĆ MILAN 4 402958150007
660 MAHE ĐIKIĆA 15 RADAKOVIĆ ŽELJKO ARAP MUSTAFA 5 0
661 MAHE ĐIKIĆA 13 RADENKOVIĆ SLOBODAN BAJGORIĆ ENES 0 0
662 MAHE ĐIKIĆA 15 BOGDAN IVAN   3 0
663 MAHE ĐIKIĆA 15 BULATOVIĆ BOGDAN BAŠIĆ ENES 3 0
664 MAHE ĐIKIĆA 13 HODŽIĆ FERID HAJRUŠI JAHJUŠ 8 10394815001
665 MAHE ĐIKIĆA 13 JOKIŠIĆ DRAGAN SPAHIĆ OSMAN 2 1804925150008
666 MAHE ĐIKIĆA 13 GOVEDARICA RADOSLAV   0 0
667 MAHE ĐIKIĆA 13 BOKARICA ZDRAVKO   0 0
668 MAHE ĐIKIĆA 22 PRAKLJAČIĆ ZVONKO JERLAGIĆ IBRAHIM 4 2404958150033
669 MAHE ĐIKIĆA 22 DELIĆ ZULFO (ZIBA)   1 803943155009
670 MAHE ĐIKIĆA 22 ĐUROVIĆ GORAN PRSKALO DRAGICA 0 102940155042
671 MAHE ĐIKIĆA 22 BADALIĆ DARKO PECO NIJAZ 4 0
672 MAHE ĐIKIĆA 22 SADŽAK BEĆIR   2 1005930155018
673 MAHE ĐIKIĆA 20 DREČ DRAGICA   2 309957150009
674 MAHE ĐIKIĆA 20 KARMEŠIĆ ALIJA   2 1205941155027
675 MAHE ĐIKIĆA 20 HUSKOVIĆ ALIJA   3 2712912150000
676 MAHE ĐIKIĆA 20 PJEVČEVIĆ MILUN PAJEVIĆ UZEIR 1 705971153168
677 ALEKSE ŠANTIĆA 105 ŠEVO DARA   0 0
678 MAHE ĐIKIĆA 20 JERKOVIĆ ANTO   0 0
679 MAHE ĐIKIĆA 20 DIVIĆ PERO   0 0
680 MAHE ĐIKIĆA 20 MARKOVIĆ BORO BEGLEROVIĆ ĆAMILA 1 2712970155004
681 MAHE ĐIKIĆA 20 LOŠIĆ FEHIM OMANIĆ ELDIN 3 604975155016
682 MAHE ĐIKIĆA 20 ZOLJ RAMIZA   4 909966155009
683 MAHE ĐIKIĆA 20 GUDEC MAGDALENA   1 2404942155019
684 MAHE ĐIKIĆA 22 ČALIJA PERO   4 0
685 MAHE ĐIKIĆA 20 ŠAHIĆ NUSRET   4 0
686 MAHE ĐIKIĆA 22 JEZERČIĆ STIPAN BOROVAC ISLAM 3 1208943150013
687 MAHE ĐIKIĆA 22 STEFANOVIĆ VUKOSAVA KARADŽA EMIR 3 2203954150033
688 MAHE ĐIKIĆA 20 SOLDO MARINKO   0 0
689 MAHE ĐIKIĆA 22 DŽEGOVIĆ ASIM ORUČEVIĆ ZIJO 0 0
690 MAHE ĐIKIĆA 22 LANDOP DRAGO ČOLPA SALKO 4 0
691 MAHE ĐIKIĆA 22 KOSTIĆ MIROLJUB   0 0
692 MAHE ĐIKIĆA 22 ŠEVO MILANKO VILOGORAC MUSTAFA 1 101936150102
693 MAHE ĐIKIĆA 28 HODŽBO MUHAMED SALČIN FADILA 2 2803932155012
694 MAHE ĐIKIĆA 28 SRDANOVIĆ MIRKO BEVANDA DINKO 4 0
695 MAHE ĐIKIĆA 28 PAVLOVIĆ FRANJO   2 1201924150008
696 MAHE ĐIKIĆA 28 RADOSAVLJEVIĆ MILOJE   2 401932150020
697 MAHE ĐIKIĆA 28 DVIZAC NADA   1 1510926155026
698 MAHE ĐIKIĆA 28 SUDŽUM MIHAJLO PEJKOVIĆ NIKO 3 703948150001
699 MAHE ĐIKIĆA 28 ZUBAC DANICA   2 1109938155068
700 MAHE ĐIKIĆA 28 GOVEDARICA JOVAN   3 206948150015
701 MAHE ĐIKIĆA 35 VRLJIĆ KATA   3 2402927155034
702 MAHE ĐIKIĆA 35 REBAC SALIHA   1 207941155018
703 MAHE ĐIKIĆA 37 DELIJA MENSUR ŠARANČIĆ JASMIN 0 0
704 MAHE ĐIKIĆA 37 DOLAN ŠAĆIR JELIN JASENKO 0 0
705 MAHE ĐIKIĆA 37 ZURKOVIĆ VERICA   2 207960155029
706 MAHE ĐIKIĆA 37 MARKOVIĆ BERNARD LASTA ŽELJKO 1 2808935155007
707 MAHE ĐIKIĆA 37 MARKOVIĆ SRĐAN ĆATOVIĆ HUSO 4 801954155024
708 MAHE ĐIKIĆA 35 LUKIĆ NOVICA KNJEŽEVIĆ IVAN 3 1902964153563
709 MAHE ĐIKIĆA 51 PAJEVIĆ SENAD   4 2502965153155
710 MAHE ĐIKIĆA 51 GAŠIĆ BRANKO BOGDAN MARINKO 5 312958150034
711 MAHE ĐIKIĆA 51 ČERI BENE   4 510963820036
712 MAHE ĐIKIĆA 51 ĆOSIĆ DRAGAN LOVRIĆ MLADENKO 2 2707969150003
713 MAHE ĐIKIĆA 51 GRAHOVAC BORO ZLOJO MUSTAFA 7 707948150006
714 MAHE ĐIKIĆA 51 TASEVSKI MITKE   2 2211924150007
715 MAHE ĐIKIĆA 51 DŽIDIĆ MARIOFIL   4 0
716 MAHE ĐIKIĆA 49 ŠARE SVETKO KORDIĆ NIKOLA 1 2011936150003
717 MAHE ĐIKIĆA 47 KOVAČEVIĆ JOVANKA   2 807920155015
718 MAHE ĐIKIĆA 49 RUŽANOVIĆ LJUBIŠA ČATIĆ MEHO 4 1812949150028
719 MAHE ĐIKIĆA 51 RAMIĆ HATIDŽA   2 2602934155022
720 MAHE ĐIKIĆA 49 KORDIĆ NIKOLA MILIDRAGOVIĆ PREDRAG 1 0
721 MAHE ĐIKIĆA 47 PANTIĆ DRAGOLJUB   0 0
722 MAHE ĐIKIĆA 49 TOSUM SENAD   0 0
723 MAHE ĐIKIĆA 49 OBRADOVIĆ DRAGAN PANDUR HIVZIJA 4 1510932150036
724 MAHE ĐIKIĆA 49 HODŽA ŠUKRI   4 2802959150016
725 MAHE ĐIKIĆA 49 STOJANOVIĆ VESILJKO DOKO FRANJO 1 0
726 MAHE ĐIKIĆA 47 MARIČIĆ SINIŠA AŠČERIĆ VEHBIJA 4 2802971155031
727 MAHE ĐIKIĆA 47 MUHAREMOVIĆ KASIM   1 1407927150006
728 MAHE ĐIKIĆA 47 KAPOR BORISLAV   3 2604941155014
729 MAHE ĐIKIĆA 49 ČORDA STANKO   3 2801925150002
730 MAHE ĐIKIĆA 47 HVALA DRAGUTIN ČUPINA SEMIR 5 2206962150009
731 MAHE ĐIKIĆA 47 HADŽIĆ DŽEMAL ŠIKALO DERVO-PECO DUNJA 3 2510961155059
732 MAHE ĐIKIĆA 47 KUKO HUSO   3 2007928155007
733 MAHE ĐIKIĆA 49 ZORIĆ MILOJKO DESPENIĆ BOŽIDAR 1 108929151335
734 MAHE ĐIKIĆA 51 GAŠIĆ BRANKO   3 3101950155010
735 MAHE ĐIKIĆA 49 ROZIĆ DAVORIN   4 0
736 MAHE ĐIKIĆA 49 FAGANEL BOJAN SULIĆ SAFET 4 1012948150036
737 MAHE ĐIKIĆA 51 BOGDAN JANJA   3 1711933155010
738 MAHE ĐIKIĆA 47 GRAHOVAC MOMČILO RAHIMIĆ ESO 4 0
739 MAHE ĐIKIĆA 47 ZIROJEVIĆ BOGDAN ĐULIMAN OMER 4 1608938155013
740 MAHE ĐIKIĆA 49 SAKOČ SENADA   4 2205955150005
741 MARŠALA TITA 74 KULJIĆ NEDELJKA   0 0
742 MARŠALA TITA 74 ŠUKIĆ SLAVKO   0 0
743 MARŠALA TITA 74 ATIĆ MEHMED   0 0
744 MARŠALA TITA 74 JANKOVIĆ ZORAN   0 0
745 MARŠALA TITA 74 MURATI ETEM   0 0
746 MARŠALA TITA 74 STOJKIĆ ANTE   0 0
747 MARŠALA TITA 74 MILOŠ IVAN   0 0
748 MARŠALA TITA 74 ALEKSIĆ ZORKA   0 0
749 MARŠALA TITA 74 IVIĆ GORDANA   0 0
750 MARŠALA TITA 74 MITRIĆ ŽARKO   0 0
751 MARŠALA TITA 74 MILIČEVIĆ IVAN   0 0
752 MARŠALA TITA 74 KELEMAN VLADIMIR   0 0
753 MARŠALA TITA 76 RULJO ŽIVKO   0 0
754 MARŠALA TITA 76 ŠESTIĆ SAFET   0 0
755 MARŠALA TITA 80 ZEC IVAN   0 0
756 MARŠALA TITA 80 SPASOJEVIĆ MILODRAG   0 0
757 MARŠALA TITA 80 BEGOVIĆ ENISA   0 0
758 MARŠALA TITA 80 POPIĆ ĐULIZAR   0 0
759 MARŠALA TITA 80 BALJAJ MUSTAFA   0 0
760 MARŠALA TITA 80 LAVIĆ HALIL   0 0
761 MARŠALA TITA 82 KELEMAN FERENEC   0 0
762 MARŠALA TITA 82 BEHRAM DRAGA   0 0
763 MARŠALA TITA 82 VUKOJEVIĆ JANJA   0 0
764 MARŠALA TITA 82 MEDAN LJUBO   0 0
765 MARŠALA TITA 82 JUSIĆ MIRSAD   0 0
766 MARŠALA TITA 82 PEŠUT ANKA   0 0
767 MARŠALA TITA 82 GAVRILOVIĆ SINIŠA   0 0
768 MARŠALA TITA 82A JELOVAC HUSEIN   8 105964150059
769 MARŠALA TITA 82A PARIZANOVIĆ DRAGAN MILAVIĆ IBRO 3 0
770 MARŠALA TITA 82A NIKOLOVSKI MILE ŠKALJIĆ FADIL 0 0
771 MARŠALA TITA 82A GUSKA AHMED   4 1502928150002
772 MARŠALA TITA 82A DANGUBIĆ DRAGICA   3 3009932155026
773 MARŠALA TITA 82A VAREVAC DRAGOMIR TINJAK MENSO 0 0
774 MARŠALA TITA 82A DRAGIĆ SVETKO ŠKORO HARIS 0 0
775 MARŠALA TITA 82A DILAS JOVAN KEBO KEMAL 0 0
776 MARŠALA TITA 82A MITRANIĆ LJUBINKO KLJAKO ESAD 0 0
777 MARŠALA TITA 82A BLAŽEVIĆ VINKO ZVIZDIĆ JUSUF 0 0
778 MARŠALA TITA 82A MARKOVIĆ MILINKO ZOVKO ZVONKO 0 0
779 MARŠALA TITA 82B VELJKOVIĆ JANJA   0 0
780 MARŠALA TITA 82B BJELICA MLADEN   0 0
781 MARŠALA TITA 82B VRTIKAPA PAVLE   0 0
782 MARŠALA TITA 82B MARJANOVIĆ NENAD   0 0
783 MARŠALA TITA 82B TURUNDŽIĆ MARA   0 0
784 MARŠALA TITA 82B PETROVIĆ SLAVKO   0 0
785 MARŠALA TITA 82B OSTOJIĆ TOMISLAV   0 0
786 MARŠALA TITA 82B NIKIĆ LJUBO   0 0
787 MARŠALA TITA 82B MARKOVIĆ MILAN   0 0
788 MARŠALA TITA 82B BOSNIĆ JOVAN   0 0
789 MARŠALA TITA 82B ZOVKO MARKO   0 0
790 MARŠALA TITA 82C KONJHODŽIĆ MUHAMED   4 2411940150016
791 MARŠALA TITA 82C MURATOVIĆ ENES   5 2902932150019
792 MARŠALA TITA 82C BULATOVIĆ PERO VILA ŠEFIK 0 0
793 MARŠALA TITA 82C RAMIĆ SALKO   0 0
794 MARŠALA TITA 82C NIKŠIĆ JUSUF   3 101933155030
795 MARŠALA TITA 82C GOVORČIN SAVO GOLOŠ 0 0
796 MARŠALA TITA 82C LJUMOVIĆ NIKOLA BEHLILOVIĆ MILI 4 3003949150046
797 MARŠALA TITA 82C PEJIĆ VASILIJA   0 0
798 MARŠALA TITA 82C MARIĆ MILKA   5 101942150017
799 MARŠALA TITA 82C ĐAKOVIĆ SLOBODAN MUFTIĆ 0 0
800 MARŠALA TITA 82C MORAČA MILAN   0 0
801 MARŠALA TITA 82D DUKIĆ MIODRAG   0 0
802 MARŠALA TITA 82D MILAVIĆ ŠEFIKA   0 0
803 MARŠALA TITA 82D MERDAN IBRAHIM   0 0
804 MARŠALA TITA 82D NIKOLIĆ MILOŠ   0 0
805 MARŠALA TITA 82D ŽULJO MEHO   0 0
806 MARŠALA TITA 82D MULOVIĆ ANA-MARIJA   0 0
807 MARŠALA TITA 82D MILJANOVIĆ DUŠKO   0 0
808 MARŠALA TITA 82D DOBRIĆ MILISAV   0 0
809 MARŠALA TITA 82D BOJOVIĆ DUŠANKA   0 0
810 MARŠALA TITA 82D KRSTOVIĆ ŠIME   0 0
811 MARŠALA TITA 82D NOVIČEVIĆ SAVO   0 0
812 MARŠALA TITA 82D BOGDANOVIĆ MILOŠ   0 0
813 MARŠALA TITA 82D ČIŠIĆ ING. REMZIJA   0 0
814 MARŠALA TITA 82D JEKIĆ HIBA   0 0
815 MARŠALA TITA 84 PELJA MUSTAFA   0 0
816 MARŠALA TITA 84 BEČIROVIĆ MEHMED   2 1512937150002
817 MARŠALA TITA 84 MEDAN DUŠANKA ZLOMUŠICA MUMIN 5 405961150035
818 MARŠALA TITA 84 ČELEBIĆ JELISAVA   0 0
819 MARŠALA TITA 84 BOSTANDŽIĆ SENADA   2 2111949155041
820 MARŠALA TITA 84 BEGIĆ ĐULSA   0 0
821 MARŠALA TITA 84 KLJAJIĆ MARA   0 0
822 MARŠALA TITA 84 ČEVRO IBRAHIM   0 0
823 MARŠALA TITA 90 KARDUM VASILIJA BOROVAC ISLAM 3 1208943150013
824 MARŠALA TITA 90 MILIČEVIĆ VLADO   0 0
825 MARŠALA TITA 90 BUKVIĆ VASO PEHILJ MEHO 0 0
826 MARŠALA TITA 90 FRGANJA RADIVOJE (STOJA)   5 0
827 MARŠALA TITA 262 OKUKA BOGDAN   0 0
828 MARŠALA TITA 262 KUZMAN DAMJAN MUSIĆ SABINA 2 207943155015
829 MARŠALA TITA 262 CAPUDER RUDOLF   2 704917150009
830 MARŠALA TITA 262 CVETKOVIĆ RADOSLAV KOLAKOVIĆ EDEM 4 1201948150025
831 MARŠALA TITA 262 KAZAZIĆ SENAD   0 0
832 MARŠALA TITA 262 SAVIĆ IVAN BAJRAMOVIĆ MUHAMED 6 3108950150021
833 MARŠALA TITA 262 KALAFAT ZIJAD   0 0
834 MARŠALA TITA 262 RAŠIDOVIĆ AISA   2 2605926155004
835 MARŠALA TITA 264 REDŽIĆ MEHO   5 205956155052
836 MARŠALA TITA 264 SPAHIĆ JANJA   5 0
837 MARŠALA TITA 264 SLIJEPČEVIĆ BORISLAV GADARA ZEJNA 5 0
838 MARŠALA TITA 264 FOČIĆ MEHMED   2 803938150024
839 MARŠALA TITA 264 LOZO MILAN BRKAN ALIJA 5 1805948150028
840 MARŠALA TITA 264 TURKALJ LAZAR ALIHODŽIĆ SEN 0 0
841 MARŠALA TITA 264 OKUKA MARKO GOSTO AHMO 0 0
842 MARŠALA TITA 264 RADULOVIĆ VLADO PALATA OMER 0 0
843 MARŠALA TITA 229 ČALIJA MIRKO   4 608933155003
844 MARŠALA TITA 229 DAMJANAC DRAGO   0 0
845 MARŠALA TITA 229 BORZAN OGNJEN DURAKOVIĆ EMIR 3 512961150052
846 MARŠALA TITA 229 MAREČKO ĐERĐ   0 0
847 MARŠALA TITA 229 PANTIĆ DANILO   0 0
848 MARŠALA TITA 229 BJELICA MIROSLAV   0 0
849 MARŠALA TITA 229 LOZO ČEDOMIR   0 0
850 MARŠALA TITA 231 VUJOVIĆ VELIMIR KUSTURICA MIRSAD 8 1306964150007
851 MARŠALA TITA 231 GLIGORIĆ RADENKO   0 0
852 MARŠALA TITA 231 VRČ RAHMIJA   0 0
853 MARŠALA TITA 231 VOJINOVIĆ NAJDAN   0 0
854 MARŠALA TITA 231 PECO ZARIFA   0 0
855 MARŠALA TITA 231 BRATIĆ SAVA   0 0
856 MARŠALA TITA 231 ŽOLJA SLAVIŠA   0 0
857 MARŠALA TITA 231 ČULJAK MIRO   0 0
858 MOSTAR. BATALJONA 4 PAJKOVIĆ OLGA   0 0
859 MOSTAR. BATALJONA 4 BOJANIĆ STEVAN   0 0
860 MOSTAR. BATALJONA 4 GAGRO IVICA   4 0
861 MOSTAR. BATALJONA 4 LUKIĆ NEDELJKO BUHOVAC PERO 3 809956150012
862 MOSTAR. BATALJONA 4 PANTELIĆ MILAN MIKULIĆ ANĐELKO 0 0
863 MOSTAR. BATALJONA 4 DROBNJAK RADOMAN KAZAZIĆ NUSRET 3 2910920153155
864 MOSTAR. BATALJONA 4 SAVIĆ DRAGOSLAV   0 0
865 MOSTAR. BATALJONA 4 KOVAČ MOMČILO   0 0
866 MOSTAR. BATALJONA 4 PANIĆ ZORAN HRUSTANOVIĆ HASAN 3 0
867 MOSTAR. BATALJONA 4 STANKOVIĆ DRAGAN BEČIRAJ SADIK 3 1202966933025
868 MOSTAR. BATALJONA 4 AVDIMETAJ ISMET ELEZOVIĆ SEAD 2 2906961155025
869 MOSTAR. BATALJONA 4 PEŠUT ČEDOMIR LJESAK JOZO 5 0
870 MOŠE PIJADE 13 MEHIĆ SAFET   4 0
871 MOŠE PIJADE 13 VUČIĆ DRAGUTIN   0 0
872 MOŠE PIJADE 13 MARIJANOVIĆ BLAGO   5 0
873 MOŠE PIJADE 13 NINKOVIĆ STANIASLAV   4 01109938150007
874 MOŠE PIJADE 13 MITIĆ DOBRIVOJE   3 2202935150034
875 MOŠE PIJADE 13 HADŽIOSMANOVIĆ VAHIDA   4 3105944155004
876 MOŠE PIJADE 13 TOMOVIĆ RADOSLAV ČIZMIĆ SENAD 4 2505946150004
877 MOŠE PIJADE 13 SLIJEPČEVIĆ SINIŠA   4 2006936150026
878 MOŠE PIJADE 13 SINANOVIĆ ESAD RIZVANOVIĆ SALKO 5 0
879 MOŠE PIJADE 73 IBRULJ NEDŽAD IBRULJ MIRO 3 2804953150009
880 MOŠE PIJADE 13 KORO MUJA (SAFIJA)   3 0
881 MOŠE PIJADE 13 RAŠIĆ DAVID   4 2503946150001
882 MOŠE PIJADE 13 GAŠTIN HILMO (HIMZO)   2 1602926153157
883 MOŠE PIJADE 13 ŠELO SUNITA KRPO ADIS 0 0
884 MOŠE PIJADE 13 BLAŽEVIĆ VOJIN   4 2504250500021
885 MOŠE PIJADE 13 BAREVAČKI MILENKO KARIĆ IBRO 0 0
886 MOŠE PIJADE 13 ŠIPČIĆ MIRČETA BUDAKOVIĆ 2 0
887 MOŠE PIJADE 13 KOVAČIĆ FRANJO KOVAČIĆ BRANKO 3 1106925155000
888 MOŠE PIJADE 13 JOVANOV STANČO   0 0
889 MOŠE PIJADE 13 RINGL MIRKO PEHAR MATE 2 2401937150018
890 MOŠE PIJADE 13 ŠKILJEVIĆ STEVAN   1 0
891 MOŠE PIJADE 13 VUKIČEVIĆ VOJISLAV BLAŽEVIĆ ROMEO 2 1411929150000
892 MOŠE PIJADE 15 VUJADINOVIĆ DESANKA   4 0
893 MOŠE PIJADE 15 ZOVKO EMILIJA   3 2504943155009
894 MOŠE PIJADE 15 DIKIĆ PATAK SIDIKA   4 101943155039
895 MOŠE PIJADE 15 GOLUBOVIĆ VUKSAN   4 0
896 MOŠE PIJADE 15 SABLJIĆ GORDANA DŽEMAT JUSUF I ČEDNA 0 0
897 MOŠE PIJADE 15 RAŠOVIĆ DRAGIŠA TULE ALIJA 4 0
898 MOŠE PIJADE 15 KRSTIĆ TOMISLAV SMILJKO ŠAGOLJ 0 0
899 MOŠE PIJADE 15 SOLDO DRAGOMIR ROGIĆ ZORAN 0 0
900 MOŠE PIJADE 15 BULAJIĆ MILENA HASANEFENDIĆ MAJDA 3 0
901 MOŠE PIJADE 15 VUČEN DUŠAN DRLJEVIĆ ESAD I SAMIJA 5 1210942150006
902 MOŠE PIJADE 15 ĐURAŠIĆ TOMO RAMIĆ ĆAMIL 3 1510966150000
903 MOŠE PIJADE 15 DULIĆ RAGIB   4 2412941150008
904 MOŠE PIJADE 15 JANJIĆ RISTO (MARA)   4 1204941155004
905 MOŠE PIJADE 15 VESKADIGA BORIS DRMAČ TIHOMIR 4 2607950150016
906 MOŠE PIJADE 15 PEJIČIĆ OBRAD SLIPIČEVIĆ FARUK 5 1109939150027
907 MOŠE PIJADE 15 KAZAZIĆ ISLAM   6 2512927150024
908 MOŠE PIJADE 15 GOLIJAN RATKO MATIĆ IVAN 5 1109948150013
909 MOŠE PIJADE 15 SAMOBORAC DIMITRIJE RAZIĆ ŠAČIR 5 0
910 MOŠE PIJADE 15 ŠARIĆ SALIH   4 1504943150003
911 MOŠE PIJADE 15 MALTA VIKTOR   4 608941150010
912 MOŠE PIJADE 15 FROLE IVAN KAVAZOVIĆ OMER 4 811941150029
913 MOŠE PIJADE 15 MIJATOVIĆ RANKO   3 2005926150013
914 MOŠE PIJADE 15 JANIĆ PETAR ZADRO JOZO 0 0
915 MOŠE PIJADE 15 LOOSE ŽELIMIR   4 101940150028
916 MOŠE PIJADE 17 ANDIĆ BOŠKO GOLOŠ SEAD 8 2003951150017
917 MOŠE PIJADE 17 BEZINOVIĆ BORIS   3 1206942150009
918 MOŠE PIJADE 17 KULAČANIN VLADIMIR   3 0
919 MOŠE PIJADE 17 KRČENDA MURUVETA   3 1708927155016
920 MOŠE PIJADE 17 MURIĆ SEAD   4 1005942150011
921 MOŠE PIJADE 17 ĐILAS BOŠKO U STANU SE NALAZI HOS 9 1010924150008
922 MOŠE PIJADE 17 SALKIĆ AHMET   3 508940150004
923 MOŠE PIJADE 17 SOVILJ MILOŠ   3 2009938155016
924 MOŠE PIJADE 17 ZMIJAREVIĆ ANA   2 1210938155001
925 MOŠE PIJADE 17 NIKOLIĆ LUKA KRPO RUSMIR 4 3008949150005
926 MOŠE PIJADE 17 POPOVIĆ ŽIVKO HUSNIĆ SELIM 6 1104951150014
927 MOŠE PIJADE 17 ĐAPA NIKOLA HUSIĆ MUSTAFA 0 1603950184272
928 MOŠE PIJADE 17 MIČETA BOGDANKA HUSNIĆ HUSO 4 1110952150018
929 MOŠE PIJADE 17 DIMOVSKI ARITON   6 1512925150007
930 MOŠE PIJADE 17 ROGIĆ IVAN   0 0
931 MOŠE PIJADE 17 TATALOVIĆ MILUTIN   4 612938150007
932 MOŠE PIJADE 17 HOT HIVZO   6 309924150018
933 MOŠE PIJADE 17 CRNOGORAC NEĐO PEZIĆ SEMIR 0 0
934 MOŠE PIJADE 17 STANKOVIĆ DRAGAN MILOŠ MARA 5 303916155002
935 MOŠE PIJADE 17 GAČIĆ MILE LAVENTIĆ 0 0
936 MOŠE PIJADE 17 RADOVANOVIĆ RANKO   5 912928150002
937 MOŠE PIJADE 17 TUBIN GLIŠO PEZIĆ SEAD 4 102961150016
938 MOŠE PIJADE 17 SAVIĆ MILE PEZIĆ SUAD 6 2504959155009
939 MOŠE PIJADE 17 AZARIĆ DRAGUTIN KARIĆ MAID 4 0
940 MOŠE PIJADE 17 ŠUNJIĆ ANDRIJA   6 3005972150021
941 MOŠE PIJADE 17 MADŽAR VUKAŠIN KOŽUL MARKO-HUSKOVIĆ 3 41196150017
942 MOŠE PIJADE 17 TOROVIĆ TOMISLAV KULJIĆ ALEKSANDAR I MARIJA 5 304931135031
943 MOŠE PIJADE 17 SIMIĆ DRAGAN BARBARIĆ DRAGO 5 404959150005
944 MOŠE PIJADE 17 KOŽUL IVAN   5 2411936750036
945 MOŠE PIJADE 17 ČERIMAGIĆ SADIJA HADŽIOSMANOVIĆ 0 0
946 MOŠE PIJADE 17 ALEKSIĆ DRAGO DRLJEVIĆ SALKO 3 0
947 MOŠE PIJADE 17 STEFANOVIĆ BRANKO DŽINOVIĆ RAMIZ 3 2607948150025
948 MOŠE PIJADE 46 PEKO JURE   6 2011931150005
949 MOŠE PIJADE 46 ŽIKIĆ PREDRAG ŠKRELJA MUSTAFA 5 2106963150008
950 MOŠE PIJADE 46 MAKAROVIĆ BORIS SMAJIĆ ALICA 4 0
951 MOŠE PIJADE 46 OBRADOVIĆ MILIVOJE   2 3112928150007
952 MOŠE PIJADE 46 STAMATOVIĆ TOMISLAV LEVENTIĆ ŽELJKO 6 0
953 MOŠE PIJADE 46 ŠARIĆ HUSEIN   7 1506929150001
954 MOŠE PIJADE 46 PIROLIĆ FARUK   4 0
955 MOŠE PIJADE 46 GOLEMAC NIKOLA   5 0
956 MOŠE PIJADE 46 SLATINA MITHAD   4 0
957 MOŠE PIJADE 46 BOŽOVIĆ ŽARKO   4 2106929150015
958 MOŠE PIJADE 46 IBRAHIMOVIĆ SMAIL   4 2803933150006
959 MOŠE PIJADE 46 JOVANOVIĆ RADENKO ZUKANOVIĆ HARIS 2 706964150026
960 MOŠE PIJADE 46 ŠAKOTA SLAVKO MAHINIĆ EDO 4 0
961 MOŠE PIJADE 46 ĐAPO RAMADAN   5 308947150019
962 MOŠE PIJADE 46 FILIPOVIĆ JOZO   4 1508937150048
963 MOŠE PIJADE 46 TORBICA NIKOLA   5 1708943155018
964 MOŠE PIJADE 46 MILUTINOVIĆ SLOBODAN BALTA SEMIR 5 2403962150041
965 MOŠE PIJADE 46 KARAMATIĆ MILJENKO   4 2109942150015
966 MOŠE PIJADE 46 ANDRIĆ MILENKO ČULJAK ZDRAVKO 5 0
967 MOŠE PIJADE 46 BAKIJA RUSMIRA   4 1003946155007
968 MOŠE PIJADE 46 PAŠIĆ ZIJAD   3 1808939150014
969 MOŠE PIJADE 46 VLAHO BERISLAV   3 404940150005
970 MOŠE PIJADE 46 JUSUFOVIĆ OMER   2 803927150013
971 MOŠE PIJADE 46 FAZIL EKREM   5 709945150016
972 MOŠE PIJADE 46 DŽOKLO NAZIF   5 2306935150018
973 MOŠE PIJADE 46 BABOVIĆ SEAD   4 0
974 MOŠE PIJADE 46 KAVAZOVIĆ ŠEFKO   4 1801935150015
975 MOŠE PIJADE 46 GAJIĆ MAKSO VASILJ TONI 3 1507966150034
976 MOŠE PIJADE 46 UDILJAK NENAD ROTIM DARIO 5 0
977 MOŠE PIJADE 46 VELEDER AHMED   4 2407936710093
978 MOŠE PIJADE 46 PUDAR GAVRILO AVDOVIĆ ERMIN 3 0
979 MOŠE PIJADE 46 ČUSTOVIĆ MIRALEM   3 1407949155001
980 MOŠE PIJADE 46 BJELICA HASAN KARIĆ NIJAZ 3 0
981 MOŠE PIJADE 46 PROLIĆ SALKO   4 403939150010
982 MOŠE PIJADE 46 FEHIR VIDOSAVA HEBIB EDIN 3 3004953150006
983 MOŠE PIJADE 46 ŠTIMNJANIN RUDŽIJA   5 703944150006
984 MOŠE PIJADE 46 KEKIĆ SAJA   2 1412929155025
985 MOŠE PIJADE 46 HADŽIĆ FATIMA   3 103937155038
986 MOŠE PIJADE 46 MIHIĆ VOJISLAV KOVAČIĆ ISMET 4 406948150006
987 MOŠE PIJADE 46 BAJRAMOVIĆ DŽEMAL   3 1001949155005
988 MOŠE PIJADE 46 REBAC TRPIMIR   4 1708943155018
989 MOŠE PIJADE 46 STOJAKOVIĆ LUKA   6 3010921150004
990 MOŠE PIJADE 46 ŠUNJE OSMAN   6 2901924150003
991 MOŠE PIJADE 46 DUBLJEVIĆ DESANKA DŽEKO ZLATKO 3 2202973150005
992 MOŠE PIJADE 46 MANDIĆ DRAGAN TRČALO SALKO 3 0
993 MOŠE PIJADE 46 ĆUĆUROVIĆ TIFA   2 0
994 MOŠE PIJADE 46 ČOLIĆ GALIB   3 2012932150005
995 MOŠE PIJADE 48 ĆIBO RAMO   1 110917155003
996 MOŠE PIJADE 48 PAJČIN MILAN RAJKO MIŠIĆ 4 1212939150014
997 MOŠE PIJADE 48 KISIĆ MATO LJOLJE JELENA 4 2504933155027
998 MOŠE PIJADE 48 SMOLJAN BRANKO   4 0
999 MOŠE PIJADE 48 MILIČEVIĆ BEGA BOJO MUSTAFA 3 0
1000 MOŠE PIJADE 48 KOSIĆ AHMET   4 2207941150021
1001 MOŠE PIJADE 48 HADŽOVIĆ AHMET   0 0
1002 MOŠE PIJADE 48 TASEVSKI STILJAN (VIDOSAVA)   5 2006947155011
1003 MOŠE PIJADE 48 TEREŠAK DALIBOR JEKIĆ HIBA 4 2607938155010
1004 MOŠE PIJADE 48 LOVRIĆ MIROSLAV   0 0
1005 MOŠE PIJADE 48 MARKOVIĆ NADA   5 1810950150042
1006 MOŠE PIJADE 48 KOVAČEVIĆ GOJKO HUSKOVIĆ DAMIR 0 0
1007 MOŠE PIJADE 48 ACKOVIĆ SLOBODAN   4 1002944150001
1008 MOŠE PIJADE 48 BALAIĆ MURVETA   5 2610930155004
1009 MOŠE PIJADE 48 HODŽIĆ RAŠID   6 0
1010 MOŠE PIJADE 48 MARINOVIĆ IVICA   0 0
1011 MOŠE PIJADE 48 ĐERIĆ ZORAN   3 51093415005
1012 MOŠE PIJADE 48 SIMONOVIĆ ŽIVOJIN   1 807966150026
1013 MOŠE PIJADE 48 BRODLIĆ AZRUDIN   4 503952181507
1014 MOŠE PIJADE 48 ĆIRICA STAMENKO ŠKRIELJ SULEJMAN 4 0
1015 MOŠE PIJADE 48 ČOKOVIĆ ZLATA   4 2412934155002
1016 MOŠE PIJADE 48 ALIŠA SEMIN   6 1705933150000
1017 MOŠE PIJADE 48 TRHULJ ZIBA   3 1502968150005
1018 MOŠE PIJADE 48 JOVANOVIĆ MIODRAG   4 307968150004
1019 MOŠE PIJADE 48 KAŠIKOVIĆ DAVID BULJKO ALIJA 0 0
1020 MOŠE PIJADE 48 ČORIĆ MIRKO ČAMO KEMAL 8 1705955172652
1021 MOŠE PIJADE 48 GRŽIBOVSKI ZORA   4 903945150009
1022 MOŠE PIJADE 48 RABRENOVIĆ RADOJKA   3 105933155044
1023 MOŠE PIJADE 48 PAŠALIĆ ARIF   4 3108943150008
1024 MOŠE PIJADE 48 MALKOČ SULE   4 1307933155007
1025 MOŠE PIJADE 48 KOVAČEVIĆ BOŽO   0 3112924150010
1026 MOŠE PIJADE 48 KAZAZIĆ ŠAĆIR   4 1011947150001
1027 MOŠE PIJADE 48 ČAMPAZOVIĆ BRANISLAV DAMIROVIĆ HALIL 5 1511944150038
1028 MOŠE PIJADE 48 SIMIĆ SLAVOLJUB   4 1204938155028
1029 MOŠE PIJADE 48 JURJEVIĆ IVAN   5 310933150002
1030 MOŠE PIJADE 48 LALOVIĆ IVAN   2 607959150011
1031 MOŠE PIJADE 48 ROGIĆ TRIFUN   4 3001939150002
1032 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 SIMIĆ SLAVKO   3 1505927150032
1033 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 ĐULIĆ IBRO (FADIL)   4 0
1034 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 LABOVIĆ RADOMIR   5 612950150012
1035 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 ARDELAN RUKIJA   3 1209957155006
1036 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 MARTINOVIĆ IVAN   4 0
1037 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 BAGO JULIJAN   3 0
1038 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 ZMIJANAC VASO   3 1503928150025
1039 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 IVANOVIĆ VLADIMIR LJELJAK DINO 0 0
1040 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 VITAS NIKOLA   3 0
1041 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 ABDULOVIĆ HIMLO   6 0
1042 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 KUZEVSKI FATIMA   5 0
1043 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 NIKOLIĆ TOMISLAV   4 2208937150021
1044 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 IVANOVIĆ MILISLAV ZORIĆ MARIO 4 0
1045 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 LJUBOJEVIĆ ILIJA (SNEŽANA)   3 1902962155011
1046 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 KNEŽEVIĆ NIKOLA   1 1105970150013
1047 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 PETROVIĆ MOMČILO KRPO DRAGI 4 1108952150005
1048 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 BOJIĆ ĐORĐE ZUKANOVIĆ HARIS 1 0
1049 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 ZELENOKA IVANKA   3 0
1050 MUSTAFE GOLUBIĆA 2 LUGARAC SLAVKO   4 212942150013
1051 MUSTAFE GOLUBIĆA 4 TOMOVIĆ MILO ŠKUTOR JOSIP 4 2901953150047
1052 MUSTAFE GOLUBIĆA 4 PALIĆ PAVLE VLADIĆ JOZO 4 2811953155031
1053 MUSTAFE GOLUBIĆA 4 ZLATKOVIĆ VELISLAV PETROVIĆ STIPE 0 0
1054 MUSTAFE GOLUBIĆA 4 RADOVIĆ JOVAN NIKOLIĆ DRAGAN I PEKA 4 1308952150012
1055 MUSTAFE GOLUBIĆA 4 ŠUNJE ŠEFIK   4 108926150001
1056 MUSTAFE GOLUBIĆA 4 JOVANOVIĆ RADOSLAV MARIĆ PERO 4 1510958150042
1057 MUSTAFE GOLUBIĆA 4 PANTELIĆ MILOJKO PUDAR SLOBODAN 4 608949150001
1058 MUSTAFE GOLUBIĆA 4 ZEREM SALKO   0 0
1059 MUSTAFE GOLUBIĆA 4 PEHLIĆ IBRAHIM (MIRSAD)   7 2006964150015
1060 MUSTAFE GOLUBIĆA 4 STANOJEVIĆ JELEN BLAŽEVIĆ ANTE 4 2501958150012
1061 MUSTAFE GOLUBIĆA 4 STOJKOVIĆ RADOMIR   3 801967150005
1062 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 KOSTIĆ RADOSLAV   2 3012927150009
1063 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 RADOJEVIĆ MILUTIN PANDUR ADILA 3 0
1064 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 POPOVIĆ RADOJE   2 102926150011
1065 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 ČAVAR VJEKOSLAV   5 0
1066 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 MARKOVIĆ VLADIMIR (BRANO)   3 1306959150007
1067 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 KOSTIĆ JERKO   4 0
1068 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 DUNJIĆ BOŠKO   3 2207932170011
1069 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 BAŠIĆ FEHIM   4 202954151966
1070 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 KOSTIĆ SPASOJE   3 1106934150011
1071 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 MAKSIMOVIĆ ŽARKO JAŠAREVIĆ RAMIZ 4 1512936150025
1072 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 VUKOJEVIĆ DRAGOMIR ĐINKIĆ IVAN 0 0
1073 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 KOČELA MILORAD BEŠO ŠABAN 5 2203938150007
1074 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 MARIĆ MARKO   4 2507936150017
1075 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 STAMENKOVIĆ VLADIMIR ČOLAK DRAGO 3 1605951152385
1076 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 BRKIĆ RADIVOJE HADŽIOSMANOVIĆ SMAIL 4 2602949150000
1077 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 ĐURASOVIĆ DRAGAN DEDIĆ ZLATA 3 2804949155020
1078 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 RAKIĆ PAVAO   4 0
1079 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 PAVLOVIĆ SLAVKO   3 202932150001
1080 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 JURKOVIĆ ŽELJKO DVIZAC MIRSAD I MILIJANA 3 401951150007
1081 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 BARIŠIĆ DRAGO   4 1104950151963
1082 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 ZUBAC JAKOV   3 1205934150001
1083 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 STOJIĆ VASFIJA (PREDRAG   0 507960150012
1084 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 MILORAD VRANJIĆ PEKUŠIĆ ZIJO 6 1304933150006
1085 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 DAMJANAC MILOSLAV NOŽIĆ SAFET 4 304950210035
1086 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 ŠILJEGOVIĆ MILOŠ SMAILHODŽIĆ ESAD 0 0
1087 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 ZULOVIĆ ADEM   4 0
1088 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 PERAK VLADIMIR DELIĆ IVICA 4 0
1089 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 HERAK ALIJA HERAK SEMIR 3 2009967150007
1090 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 TODOROVIĆ MILADIN ROZIĆ ANTE 2 2212945155005
1091 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 BADIĆ RAMO (IZETA)   3 1601952155013
1092 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 MIJATOVIĆ ILIJA FILIPOVIĆ ANĐELKO 4 0
1093 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 MIHIĆ DRAGAN (ŽELJKA)   3 2609962178512
1094 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 GOLUBOVIĆ-KARAN ILIJA MARINČIĆ OLIVA 0 0
1095 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 HASIĆ ŠEMSUDIN   4 0
1096 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 ĐURKOVIĆ TOMISLAV   5 2302935150012
1097 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 TASO SEMHA   4 512945150018
1098 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 PETKOVIĆ JOVAN TRGO EDINA 4 1405960155037
1099 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 LAKOTA ŠEMSO   3 403937150013
1100 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 BOŠKOVIĆ MOMČILO MILIČEVIĆ MARIO 2 0
1101 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 VELIČKOVSKI SLAVE   1 2011939155006
1102 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 ČVORO JOVO   3 1307924150000
1103 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 HOLOD ŽELIMIR TIKVEŠA SEMIR 6 1701959150011
1104 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 VUKOMANOVIĆ RADOSAV VIDOVIĆ NIKO 0 0
1105 MUSTAFE GOLUBIĆA 6 STOJANOV SANIJA   3 2511971150035
1106 MUSTAFE GOLUBIĆA 7 KARAMEHMEDOVIĆ MEMNUNA DUGALIĆ TARIK 2 2403959150006
1107 MUSTAFE GOLUBIĆA 7 CEPENKOVSKI LAMBE   1 2110938155000
1108 MUSTAFE GOLUBIĆA 7 JUKIĆ IVAN   0 0
1109 MUSTAFE GOLUBIĆA 7 RADOVIĆ MILAŠIN DUJMOVIĆ ZDENKO 0 0
1110 MUSTAFE GOLUBIĆA 7 PINJUH IVAN   4 2509960195024
1111 MUSTAFE GOLUBIĆA 7 PETKOVIĆ BRANKO   4 2204942150026
1112 MUSTAFE GOLUBIĆA 7 IVANOVIĆ RAJKO BRAJKOVIĆ GORAN 1 0
1113 MUSTAFE GOLUBIĆA 7 MUNIŠIĆ LAZAR ŠARANČIĆ EDIN 1 0
1114 MUSTAFE GOLUBIĆA 7 OVČAREVIĆ SPASOJE DEDIĆ MUHAMED 0 0
1115 MUSTAFE GOLUBIĆA 7 ČOLAKOVIĆ ŠAĆIR   3 505937151149
1116 MUSTAFE GOLUBIĆA 7 PANTIĆ MOMČILO   7 3010956150031
1117 MUSTAFE GOLUBIĆA 7 SPASIĆ NOVICA DREŽNJAK STOJAN 4 0
1118 MUSTAFE GOLUBIĆA 7 DŽELETOVIĆ SVETLANA   1 412010515000
1119 VIII DAL. UDAR. KORP. 6 MLADENOVIĆ BORIVOJE   0 0
1120 VIII DAL. UDAR. KORP. 6 ĆAMIL MIRZO   3 1906933150030
1121 VIII DAL. UDAR. KORP. 2 ŠARENAC RADOVAN   4 2508935150001
1122 VIII DAL. UDAR. KORP. 2 KANDIĆ RAJKO DEDIĆ NENAD 0 2205925150000
1123 VIII DAL. UDAR. KORP. 6 DETKI JANOŠ JUGO RAMIZ 4 1003961153177
1124 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 SOKO MARIJA   5 2403940155007
1125 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 JOKO VICE   2 27079250007
1126 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 ARŠIĆ DESIMIR ŠUNJIĆ GORAN 0 0
1127 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 ISAK SABAHA   2 101928155014
1128 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 IVANKOVIĆ IVAN   4 2005935151138
1129 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 MUHAREMOVIĆ SUAD   4 1207941150036
1130 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 LAŽETI OBRAD SMILJANIĆ JAKOV 6 27079250007
1131 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 VUČKOVIĆ ANKICA   4 2706933155002
1132 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 PEHAR ZDRAVKO   4 1412941150004
1133 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 TASEVSKI PAVLE   4 1207941150036
1134 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 SARAGA FERDO   4 1001934150007
1135 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 BIJEDIĆ ISMET   5 1907953150009
1136 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 ZORIĆ ŽARKO   4 101923150022
1137 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 DODIK FERDO   2 0
1138 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 KISIĆ ILIJA   4 2902936150005
1139 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 ČEMALOVIĆ MUSTAFA   4 0
1140 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 KARABEG DŽEVAD   2 2911931150014
1141 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 JOSIPOVIĆ NIKOLA   3 201952155046
1142 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 ŠINIK RADMILA DEDIĆ Š. 1 2707928
1143 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 KAJAN HASAN   3 0
1144 VIII DAL. UDAR. KORP. 4 REDŽIĆ FERID   6 101923150022
1145 PETRA DRAPŠINA 21 DUGALIĆ ESAD   8 2111930150006
1146 RUDARSKA 49 ĐERIĆ ALEKSA   4 1503922150005
1147 RUDARSKA 49 VUKOJEVIĆ IVA   2 2502925155007
1148 RUDARSKA 49 PETROVIĆ BRANKO HADŽAJLIĆ EDIN 6 2212958150010
1149 RUDARSKA 49 JELISIĆ VASKRSIJE   3 108940155008
1150 RUDARSKA 49 LAZIĆ MILETA RESULOVIĆ LOVORKA 5 0
1151 RUDARSKA 51 KALAJDŽIĆ ŠEFIKA   6 105953150007
1152 RUDARSKA 51 POROBIJA IVAN   5 1509940155006
1153 RUDARSKA 51 BLAŽEVIĆ VINKO   4 0
1154 RUDARSKA 51 BURIĆ AZIZ   3 1501932150010
1155 RUDARSKA 51 VUČINA MARKO   4 1304934150018
1156 RUDARSKA 49 BOVAN SMILJANA   2 1207928155002
1157 RUDARSKA 51 RADOJEV GOJKO ZUBAC TOMO 4 0
1158 RUDARSKA 63 LETO RAMO   3 0
1159 RUDARSKA 63 ŽANIĆ LUDVIK   4 1902932150007
1160 RUDARSKA 63 MILINIĆ OBRAD MILINIĆ MARIJA 1 0
1161 RUDARSKA 61 SOKNIĆ SLAVOJKA SOKNIĆ JOVO 1 707939150052
1162 RUDARSKA 61 MARAČEVIĆ PETAR   3 312940155004
1163 RUDARSKA 61 ŠOBIĆ ANA NEPOZNATE OSOBE 0 0
1164 RUDARSKA 63 KVESIĆ BRANKO LERIĆ ELVEDIN 5 501971153155
1165 RUDARSKA 61 SKELJO NIJAZ   0 1111972150010
1166 RUDARSKA 61 JEVREMOVIĆ MIODRAG KAČAREVIĆ PERO 3 111958150055
1167 RUDARSKA 63 ŠUTA ŠAĆIRA   3 1003923155018
1168 RUDARSKA 63 JERGOVIĆ ZORA ŠANDRO ESIM 10 2506934153152
1169 RUDARSKA 61 KATICA ARIF   3 0
1170 RUDARSKA 77B HRISTOVSKI MIRISLAV   4 3010950155015
1171 RUDARSKA 77B MILIČEVIĆ NIKOLA   3 1512930150023
1172 RUDARSKA 77B PAVKOVIĆ ŽIVOTA EFICA SEAD 5 0
1173 RUDARSKA 77B MILOŠEVIĆ NOVAK (LJILJANA)   3 1302965150021
1174 RUDARSKA 77B UMČEVIĆ VUKSAN SARIĆ SENAD 6 0
1175 RUDARSKA 77B JOVANOVIĆ BRANISLAV JAKIŠA MIRA-DOKO MARINKO 2 1006960155019
1176 RUDARSKA 77B DAMJANOVIĆ BUDIMIR KOTLO ANER 4 0
1177 RUDARSKA 77B ŠKRBIĆ RATKO KALAJDŽIĆ BENAID 3 0
1178 RUDARSKA 77B KOZINA IVAN BUHOVAC VLADO 5 0
1179 RUDARSKA 77B KRVAVAC LJILJANA   4 1001937150008
1180 RUDARSKA 77B BAŠIĆ BEGZADA   5 0
1181 RUDARSKA 77B ŠATOR MEHO   6 1601931150003
1182 RUDARSKA 77B NOVAKOVIĆ MILETA BAŠIĆ ENES 4 0
1183 RUDARSKA 77B PERUŠKO BRUNO ĐURKIĆ SALKO 6 1201958150031
1184 RUDARSKA 77B BECIĆ SALKO   4 304948150009
1185 RUDARSKA 77B ČIRJAKOVIĆ MILENKO BREKALO OSMAN 5 0
1186 RUDARSKA 77B KUKIĆ ZDENKO   5 505936150017
1187 RUDARSKA 77B ČABRILO VESO DRMAČ IVICA 0 0
1188 RUDARSKA 77B UDOVIĆ LJILJANA   3 1010952215018
1189 RUDARSKA 77B TICA ĐURO   0 0
1190 RUDARSKA 77B GRČIĆ AMIRA   5 1211932155106
1191 RUDARSKA 77B KALAJDŽIĆ HARIS ŽULJEVIĆ DENIS 2 796972150053
1192 RUDARSKA 77B ĆERIĆ SENAD   4 1802955150026
1193 RUDARSKA 77B PAVLOVIĆ JURE   6 0
1194 RUDARSKA 77B ALIĆ HAMDIJA   4 2811943150007
1195 RUDARSKA 77B NOVINA MATIJA   4 601925150006
1196 RUDARSKA 77B FILIPOVIĆ VELIMIR KREŠIĆ BRUNO 6 0
1197 RUDARSKA 77B LASTAVICA MILAN PILAV KASIM I LASTAVICA 4 0
1198 RUDARSKA 77B POPARA ANGELINA   7 2807948155018
1199 RUDARSKA 77B DRAGOVIĆ BRANKA   4 307942155008
1200 RUDARSKA 77B VELIMIR CVIJO   2 1507920380027
1201 RUDARSKA 77B ĆORLUKA SLAVKO EMINOVIĆ SENAD 10 0
1202 RUDARSKA 77B STUPAR MILOŠ   4 1809932150031
1203 RUDARSKA 77B BUGARIN DUŠAN   5 2705957150005
1204 RUDARSKA 77B VUKOJEVIĆ OBRAD ŠKOBALJ KEMAL 3 0
1205 RUDARSKA 77B TOMLJANOVIĆ GABRIJEL   4 1203932150028
1206 RUDARSKA 77B RODIĆ BRANKO KAJIĆ OMER 5 0
1207 RUDARSKA 77B MIHALJEVIĆ IVAN TASLAMAN RAGIB 2 0
1208          
1209 RUDARSKA 77B KOSTOVSKI STANISLAV PERIĆ BOŠKO 4 0
1210 RUDARSKA 77B PUŠARA TOMO HAMZIĆ ALIJA 4 0
1211 RUDARSKA 77B ŠKORO VASILIJA ORUČEVIĆ MUHAMED 4 0
1212 RUDARSKA 77B SIGUR IVAN NEZIRIĆ ADEM 5 0
1213 RUDARSKA 77B ŽARKOVIĆ LJUBAN PAVLOVIĆ SREČKO 5 0
1214 RUDARSKA 77B PETROVIĆ DUŠAN BADŽAK HASAN 6 0
1215 RUDARSKA 77B VUKIČEVIĆ VLADO OBRADOVIĆ SALKO 7 0
1216 RUDARSKA 77B RADUNOVIĆ MIHAJLO LEPARA KASIM 8 0
1217 RUDARSKA 77B BORIČIĆ RADOJE ČOROJEVIĆ KASIM 1 0
1218 RUDARSKA 77B FILIPOVIĆ DUŠKO VELAGIĆ HASAN 4 0
1219 RUDARSKA 77B BABIĆ TONKA POZDER ATIB 3 0
1220 RUDARSKA 77B GOVEDARICA GLIBOR   3 1805954150005
1221 RUDARSKA 77B MLADENOVIĆ ALEKSANDAR NOVAK NEDŽO 5 0
1222 RUDARSKA 77/A LOZO PREDRAG   6 1907926150056
1223 RUDARSKA 83 HADROVIĆ SVADA   2 2512937155008
1224 RUDARSKA 83 DANDIĆ ARMAN   4 705959150048
1225 RUDARSKA 83 KNEŽEVIĆ MILA   4 2601936150005
1226 RUDARSKA 83 HANDŽIĆ MEHO   1 0
1227 RUDARSKA 83 GOLIĆ DESANKA   5 2001911155005
1228 RUDARSKA 83 MILJANIĆ VOJISLAV   2 0
1229 RUDARSKA 83 ALAGIĆ ALIJA   3 0
1230 RUDARSKA 83 ĆOSIĆ ĐOKO ČESIR SALKO 4 1402939150034
1231 RUDE HROZNIČEKA 5 BOŠNJAK LJUBIŠA MARTINAC IVICA 0 0
1232 RUDE HROZNIČEKA 5 KLEMO IVANKA   5 0
1233 RUDE HROZNIČEKA 5 MIJOVIĆ NEBOJŠA TOMIĆ TIHO 1 0
1234 RUDE HROZNIČEKA 5 ČULJAK DAVOR   3 0
1235 RUDE HROZNIČEKA 5 BRAJKOVIĆ MATE   4 0
1236 RUDE HROZNIČEKA 5 MILETIĆ ALIJA   4 0
1237 RUDE HROZNIČEKA 7 MASNIĆ ĐORĐE ŠEHOVIĆ MUSTAFA 0 0
1238 RUDE HROZNIČEKA 7 FALETAR SOFIJA   2 0
1239 RUDE HROZNIČEKA 7 BATINIĆ RADMILA KONJ OSMAN 4 0
1240 RUDE HROZNIČEKA 7 STANČEVIĆ RADMILA BIOKŠIĆ MARKO 2 0
1241 RUDE HROZNIČEKA 7 PAROVIĆ NEDELJKO MEŠIĆ HATIJA 1 1702940195029
1242 RUDE HROZNIČEKA 7 BUGARIĆ MARIJA   5 0
1243 RUDE HROZNIČEKA 10 CVITANOVIĆ MILJENKO   4 511955155011
1244 RUDE HROZNIČEKA 10 PAROVIĆ ALEKSIJ MARJANOVIĆ IVAN 4 201958150089
1245 RUDE HROZNIČEKA 10 MILIČEVIĆ RADOMIR   2 2805930150016
1246 RUDE HROZNIČEKA 10 BOŠKAILO AHMET   6 1710932150000
1247 RUDE HROZNIČEKA 10 HADŽIOSMANOVIĆ MUSTA   3 0
1248 RUDE HROZNIČEKA 10 BOŠKAILO BEĆIR   6 0
1249 RUDE HROZNIČEKA 10 SUŠA MILORAD KARLIĆ BAJRO 6 2607954280044
1250 RUDE HROZNIČEKA 12 BUHAČ ZDENKA   5 0
1251 RUDE HROZNIČEKA 12 MIŠKOVIĆ MILENKO MARIĆ MUSTAFA 7 1409988150
1252 RUDE HROZNIČEKA 12 DABIĆ NEĐO BIOKŠIĆ ŠČEPO 2 0
1253 RUDE HROZNIČEKA 12 ŠARIĆ HILMIJA STAN IZDAT PODSTANARIMA 0 0
1254 RUDE HROZNIČEKA 12 IVANKOVIĆ IVA    2 0
1255 RUDE HROZNIČEKA 12 ĐORĐEVIĆ ĐORĐE FRKO IBRAHIM 4 1602950150002
1256 RUDE HROZNIČEKA 12 KORKMAN AVDO   4 1103949150019
1257 RUDE HROZNIČEKA 12 TAIRI ŠEMSO   4 1704936150013
1258 RUDE HROZNIČEKA 14 HAJDUR FIKRETA   3 3107950155019
1259 RUDE HROZNIČEKA 14 SKOČ BOŠKO DRMAČ ZLATAN 1 1909947150016
1260 RUDE HROZNIČEKA 14 GAJIĆ STEVAN PERUTINA RATKO 1 0
1261 RUDE HROZNIČEKA 14 ARAPOVIĆ GRGA   2 0
1262 RUDE HROZNIČEKA 14 RAŠIN DRAGAN MIJIĆ MARIJA 1 0
1263 RUDE HROZNIČEKA 14 POLAN ŽELJKO   4 0
1264 RUDE HROZNIČEKA 14 ZEKUŠIĆ FRANO   5 1909947150016
1265 RUDE HROZNIČEKA 14 BABIĆ MITAR BIOKŠIĆ IVAN 4 0
1266 RUDE HROZNIČEKA 16 PAČARIZ SALKO   3 310971155026
1267 RUDE HROZNIČEKA 16 HUSNIĆ DERVO   5 1608938150038
1268 RUDE HROZNIČEKA 16 BUDIMIR NIKOLA OPANČAR DAVOR 1 0
1269 RUDE HROZNIČEKA 16 TANOVIĆ IBRO   3 2504933150017
1270 RUDE HROZNIČEKA 16 ZDRAVKOV LJUPČO   3 0
1271 RUDE HROZNIČEKA 16 ČAMPARA SALKO   4 2810926150005
1272 RUDE HROZNIČEKA 16 PINTARIĆ MARIJA   5 1101934155011
1273 RUDE HROZNIČEKA 16 IVANIŠ NIKOLA   0 0
1274 RUDE HROZNIČEKA 9 SOVILJ MIODRAG ČOLJAK DAVOR 3 0
1275 RUDE HROZNIČEKA 9 SIMIĆ MERSIJA KRHAN AVDO 5 0
1276 RUDE HROZNIČEKA 9 ČULJAK LEOPOLD   4 2701937150003
1277 RUDE HROZNIČEKA 9 TUNGUZ JANKO DRMAČ IVICA 4 0
1278 RUDE HROZNIČEKA 9 SPAHIĆ AHMET   6 2707942150001
1279 RUDE HROZNIČEKA 9 JAGANJAC FADIL   3 0
1280 RUDE HROZNIČEKA 9 KRHAN AHMED   5 1008959155024
1281 RUDE HROZNIČEKA 11 GRCIĆ ASIM   4 706948155001
1282 RUDE HROZNIČEKA 11 DRLJEVIĆ ĐULSA   4 0
1283 RUDE HROZNIČEKA 11 KAZAZIĆ BISERKA   3 0
1284 RUDE HROZNIČEKA 11 LIVANČIĆ SRETEN   5 2803930150013
1285 RUDE HROZNIČEKA 11 UKOLJ SALEM   5 108945150004
1286 RUDE HROZNIČEKA 11 MIHAJLOVIĆ MILAN (IVNKA)   3 220393915510
1287 RUDE HROZNIČEKA 11 ĆATOVIĆ RIFET   5 508957155034
1288 RUDE HROZNIČEKA 22 BOŠNJK MLADEN   4 0
1289 RUDE HROZNIČEKA 22 TODOROVIĆ JOVO PEHAR M. 4 0
1290 RUDE HROZNIČEKA 22 IVANIŠEVIĆ MIRKO SOLDO VINKO 4 0
1291 RUDE HROZNIČEKA 22 GOLIĆ SALKO   4 1112961155000
1292 RUDE HROZNIČEKA 22 TOSUM OMER   4 1303937155014
1293 RUDE HROZNIČEKA 22 ABAZA SALKO   0 0
1294 RUDE HROZNIČEKA 22 ALIČIĆ SALKO   4 0
1295 RUDE HROZNIČEKA 22 DURAKOVIĆ ALIJA   5 2501927150014
1296 RUDE HROZNIČEKA 24 HAMZIĆ ŠABAN   4 2302952155001
1297 RUDE HROZNIČEKA 24 PIKULA MIRTA RIZVANBEGOVIĆ GORAN 3 1007937150014
1298 RUDE HROZNIČEKA 24 MILJKO JOZO   2 0
1299 RUDE HROZNIČEKA 24 ŠETKA TAHIR   4 1007937150014
1300 RUDE HROZNIČEKA 24 IŠLJALI SMAIL   5 1504940155012
1301 RUDE HROZNIČEKA 24 STAJIĆ LAZAR GUŠIĆ SABID 1 1501925150020
1302 RUDE HROZNIČEKA 24 MARUŠIĆ SALEM   6 1501925150020
1303 RUDE HROZNIČEKA 24 PUCE MUSTAFA   7 1202934150010
1304 RUDE HROZNIČEKA 26 PEHILJ MUNTA   0 0
1305 RUDE HROZNIČEKA 26 ĐURICA MILENKO MARIĆ DERVO 4 2409949150006
1306 RUDE HROZNIČEKA 26 VUK RAZIJA   1 0
1307 RUDE HROZNIČEKA 26 BRAJKOVIĆ ANKICA   4 2506932150016
1308 RUDE HROZNIČEKA 26 PEHAR ANTE   0 0
1309 RUDE HROZNIČEKA 26 LAZIĆ BOŽO KORDIĆ ŠĆ. I BOŠNJAK KRISTA 3 1012932155003
1310 RUDE HROZNIČEKA 26 JASMINA DUŠAN BOŠNJAK DRAGAN 4 0
1311 RUDE HROZNIČEKA 26 ĆIBER EMA   6 912961155052
1312 RUDE HROZNIČEKA 28 DUGALIĆ MUHAREM   4 1810946150008
1313 RUDE HROZNIČEKA 28 GRAHOVAC SLAVICA KARA HAMZO 4 702959150030
1314 RUDE HROZNIČEKA 28 ISAILOVIĆ DRAGICA   3 2108937155010
1315 RUDE HROZNIČEKA 28 JONIĆ EKREM JONIĆ ANA 2 1001928155005
1316 RUDE HROZNIČEKA 28 DŽAMBO JOZO   2 310934150022
1317 RUDE HROZNIČEKA 28 KAZAZIĆ EMINA   4 1509928155017
1318 RUDE HROZNIČEKA 28 ČEVRO SALKO   5 1810946150008
1319 RUDE HROZNIČEKA 28 NEMET ARPAD KARA AVDO 4 501961150018
1320 RUDE HROZNIČEKA 66 VASKOVIĆ LJUBO   5 2108931150033
1321 RUDE HROZNIČEKA 88 MARTINOVIĆ GRGA   4 903924150009
1322 RUDE HROZNIČEKA 66 KOVAČEVIĆ PERO MARJANOVIĆ DRAGAN 4 0
1323 RUDE HROZNIČEKA 64 STOJIĆ MIRKO   5 1211933150024
1324 RUDE HROZNIČEKA 64 ZADRO MIJO ZADRO ZVONKO 3 0
1325 RUDE HROZNIČEKA 62 AVDALOVIĆ SVETKO ŠUNJIĆ TIHOMIR 3 0
1326 RUDE HROZNIČEKA 62 ĐAKIĆ JOVO ŠUNJIĆ LOVRE 4 1303960156648
1327 RUDE HROZNIČEKA 62 DABIĆ RISTO JAKOVLJEVIĆ JERKO 4 0
1328 RUDE HROZNIČEKA 62 ČURČIN DUŠAN ČURČIN ZORAN 4 1403956150001
1329 RUDE HROZNIČEKA 60 SIMIĆ BORO   4 2701961150014
1330 RUDE HROZNIČEKA 60 KIŠ MARIJA   3 0
1331 RUDE HROZNIČEKA 60 IBRULJ HUSEIN IBRULJ MUNIRA 5 2401932155038
1332 RUDE HROZNIČEKA 60 VULETIN MARTIN VULETIN MARA 4 2401932155038
1333 RUDE HROZNIČEKA 1 RADULIĆ ŽARKO ISIĆ HUSO 6 2301936155038
1334 RUDE HROZNIČEKA 1 ŠURKALJ LUCIJA MALKIĆ ALIJA 2 1804924155006
1335 RUDE HROZNIČEKA 1 DRMAČ ILIJA DRMAČ LJERKA 3 0
1336 RUDE HROZNIČEKA 1 MILUTINOVIĆ PETAR ISIĆ EMIR 4 211959150002
1337 RUDE HROZNIČEKA 1 KOZIĆ STJEPAN ROZIĆ NADA 4 0
1338 RUDE HROZNIČEKA 1 HODŽIĆ MEJRA SALČIN ERDIN 1 0
1339 RUDE HROZNIČEKA 3 PAŠIĆ SAMIJA   3 1201950155004
1340 RUDE HROZNIČEKA 3 GALEŠIĆ ENVER   4 1201950155004
1341 RUDE HROZNIČEKA 3 MEŠKIĆ MUJO MEŠKIĆ DŽEVAD 5 0
1342 RUDE HROZNIČEKA 3 GLAMOČ HALIL GLAMOČ FATA 3 0
1343 RUDE HROZNIČEKA 3 PANDŽA ANICA   0 0
1344 RUDE HROZNIČEKA 3 KAŠIKOVIĆ RATKO JARAK DRAGO 4 0
1345 SAVE KOVAČEVIĆA 17 ZUKANOVIĆ OMER   2 1503919150004
1346 SAVE KOVAČEVIĆA 17 KAZAZ MEHMED   5 508957150008
1347 SAVE KOVAČEVIĆA 17 VUKIČEVIĆ ĐURO KAZAZ MIRZO 5 0
1348 SAVE KOVAČEVIĆA 17 GLAVAŠ BRANKO ORAHOVAC RIZO 4 0
1349 SAVE KOVAČEVIĆA 17 RISTIĆ VLADIMIR RISTIĆ SLAVKO 3 0
1350 SAVE KOVAČEVIĆA 17 KARIŠIK SMILJA NEMETI DINO 2 0
1351 SAVE KOVAČEVIĆA 17 AVRAMOVIĆ RANKO KORDIĆ SLAVKO 5 0
1352 SAVE KOVAČEVIĆA 17 GUŽVIĆ SRETKO ALIHODŽIĆ ADNAN 3 0
1353 SAVE KOVAČEVIĆA 17 BITIĆI LEONID VASILJ DRAGA 1 1608923155009
1354 SAVE KOVAČEVIĆA 17 KANAZIR BRANISLAV ŠABANAC EMIL 1 0
1355 SAVE KOVAČEVIĆA 17 RUNŠAHIN DUŠAN   0 0
1356 SAVE KOVAČEVIĆA 19 ŽDRALIĆ MOMČILO SUŠIĆ SAFET 3 0
1357 SAVE KOVAČEVIĆA 19 SUŠIĆ IBRAHIM   3 502940150022
1358 SAVE KOVAČEVIĆA 19 JOVIŠIĆ ILINKA GRBIĆ MUSTAFA 4 0
1359 SAVE KOVAČEVIĆA 19 DUGALIĆ SALKO   3 1603932150026
1360 SAVE KOVAČEVIĆA 19 TRNOVAC ALIJA   3 150924150002
1361 SAVE KOVAČEVIĆA 19 SUPIĆ MILAN ČATIĆ FADIL 2 1701969153159
1362 SAVE KOVAČEVIĆA 19 DABIĆ SVETO ARAPOVIĆ ŽELJKO 3 1504924150002
1363 SAVE KOVAČEVIĆA 19 DANČETOVIĆ ZORAN (SLAVIŠA)   1 1404963150021
1364 SAVE KOVAČEVIĆA 19 MIHAJLOVIĆ NOVICA ČIZMIĆ MUSTAFA 1 0
1365 SAVE KOVAČEVIĆA 19 PURKOVIĆ MILAN MUJČINOVIĆ SAMIR 1 0
1366 SAVE KOVAČEVIĆA 19 TESLA VLADIMIR KORJENIĆ IBRO 1 0
1367 SAVE KOVAČEVIĆA 19 STOŠIĆ SLAVOLJUB LAJHNER BOJAN 1 0
1368 SAVE KOVAČEVIĆA 21 GRAHOVAC VUČETA RAMADANOVIĆ ŠEFIKA 2 0
1369 SAVE KOVAČEVIĆA 21 KUZMAN JOVO SOLDO VINKO 1 0
1370 SAVE KOVAČEVIĆA 21 NAMETAK RAZIM   2 305919150004
1371 SAVE KOVAČEVIĆA 21 ŠARIĆ ĆAMIL   0 0
1372 SAVE KOVAČEVIĆA 21 CAVRIĆ ROBERT GRBIĆ SALIH 4 1411974150011
1373 SAVE KOVAČEVIĆA 21 RAŠO IVICA (JADRANKA)   1 1009946155021
1374 SAVE KOVAČEVIĆA 21 DŽOLIĆ AHMET   6 706941150004
1375 SAVE KOVAČEVIĆA 21 MILOJEVIĆ MIODRAG KLARIĆ MERSIJA 1 70694115004
1376 SAVE KOVAČEVIĆA 21 ARAMOVSKI PETAR ČUPINA SMAIL 4 706949150011
1377 SAVE KOVAČEVIĆA 21 STANKOVIĆ JOVICA KALABA FARIS 2 0
1378 SAVE KOVAČEVIĆA 21 PANAJOTOVIĆ JOVANA KARADŽA OMER 4 1808948155026
1379 SAVE KOVAČEVIĆA 21 IVANIĆ MARINKO BERIŠA GANI 6 260691150003
1380 BULEVAR REVOLUCIJE 7 RAKOVIĆ MARICA   7 1008938155008
1381 SPLITSKA 1 EREŠ BARIŠA   3 0
1382 SPLITSKA 1 SUŠIĆ VAHID   4 703934150032
1383 SPLITSKA 1 SREDOJEVIĆ LJUBOMIR KRTALIĆ BLAŽ 4 0
1384 SPLITSKA 1 KRUNIĆ MILOVAN BALAVAC SABAHUDIN 2 0
1385 SPLITSKA 1 PAUNOVIĆ MEVLA   3 0
1386 SPLITSKA 1 SERAFINOV IVAN PAŠIĆ BISER 1 0
1387 SPLITSKA 1 PEŠIĆ DRAGOSLAV FINK VLADIMIR 1 0
1388 SPLITSKA 1 BJELOBABA MILE MARTINOVIĆ VINKO 1 0
1389 SPLITSKA 1 RANĐELOVIĆ ZORAN BALIĆ SAFET 0 0
1390 SPLITSKA 1 ŠINKOVEC DIMITRIJE   3 810931150008
1391 SPLITSKA 1 VASILJ TAHIRA   0 0
1392 SPLITSKA 3 LJUMOVIĆ DRAGI KRTALIĆ STJEPAN 0 0
1393 SPLITSKA 3 SALIHBEGOVIĆ SALIH ŠAKIĆ DRAGAN 3 0
1394 SPLITSKA 3 KOVAČEVIĆ MIHAILO HABIBIJA 3 0
1395 SPLITSKA 3 REŠETAR IVAN   4 1505946150027
1396 SPLITSKA 3 LJUBENOVIĆ STEVAN   4 2407928150003
1397 SPLITSKA 3 DIMITRIJEVIĆ RADOJICA   4 1208940150020
1398 SPLITSKA 3 ARANJOŠ VINKO   4 0
1399 SPLITSKA 3 CURIĆ IVO   5 803949155000
1400 SPLITSKA 3 ŠUNJE HASAN   4 1301922150005
1401 SPLITSKA 3 RADOJKOVIĆ LJUBISLAV ŠKORO MITHAT 4 1005951155026
1402 SPLITSKA 5 STOŠIĆ SLOBODAN   4 108946155026
1403 SPLITSKA 5 ČEHAJIĆ MUSTAFA   4 2710949190778
1404 SPLITSKA 5 ŠAINOVIĆ RADOVAN   7 304946155011
1405 SPLITSKA 5 JOVANOVIĆ MIROSLAV NIŠTOVIĆ OSMAN 4 1711949150019
1406 SPLITSKA 5 DAMJANIĆ RAJKO VOJNA POLICIJA 0 0
1407 SPLITSKA 5 LAGANIN JOVAN LAGANIN ŽELJKO 5 0
1408 SPLITSKA 5 SIJERČIĆ DŽEMIL   4 102939150029
1409 SPLITSKA 5 ZDRAVKOVIĆ STANKO LUKENDA MIRO 4 1503965155010
1410 SPLITSKA 5 VRANJEŠ STOJAN ŠANTIĆ RAMO 6 2809927150019
1411 SPLITSKA 5 STANIĆ SAVO ZAUZEO HOS 0 0
1412 SPLITSKA 5 TEKIĆ ADEM VRLJIĆ ŽARKO 0 0
1413 SPLITSKA 5 BAŠČEVAN ANTE   0 0
1414 SPLITSKA 5 DRAGIĆ SAVKA JURIĆ ŽELJKO 0 0
1415 SPLITSKA 5 POPOVIĆ MIROSLAV TINJAK MEHO 4 2406940153151
1416 SPLITSKA 5 GAČIĆ SVETOZAR VALTER ANIČIĆ 2 0
1417 SPLITSKA 5 MARKOVIĆ SLOBODAN   3 3007933150009
1418 SPLITSKA 5 ŠAROVIĆ ĐURO   3 308937155039
1419 SPLITSKA 5 VASIĆ DUŠAN JARAK DRAGO 7 2011964155010
1420 SPLITSKA 5 KALAČ VELIJA POBIĆ MUSTAFA 3 1309947155002
1421 SPLITSKA 5A JOVANOVIĆ MIROSLAV ŠUŠAK ZORAN 0 0
1422 SPLITSKA 5A SPUŽANIN DAUT   3 1005925150009
1423 SPLITSKA 5A OSTOJIĆ MILOVAN   5 2003927150030
1424 SPLITSKA 5A RALJEVIĆ DANILO HUSIĆ MEHO 12 512925150011
1425 SPLITSKA 5A KRGO HUSEIN   5 511935150021
1426 SPLITSKA 5A ĐURASOVIĆ BORISLAV MARIĆ ČAMIL 3 1303944150001
1427 SPLITSKA 5A BOŠKOVIĆ BOŠKO ZAUZEO HOS 0 0
1428 SPLITSKA 5A JUSUFOVIĆ ŠAČIR   5 1206967155013
1429 SPLITSKA 5A PURIĆ SVETOZAR   4 312935150010
1430 SPLITSKA 5A TEPEŠ ĆIRIL   0 0
1431 SPLITSKA 5A VELIČKOVIĆ SLOBODAN   4 603935150007
1432 SPLITSKA 5A PANTIĆ GORAN AČKAR HABIBA 14 1701961158151
1433 SPLITSKA 5A OLJAĆA BOŠKO   5 2102940155007
1434 SPLITSKA 5A STOJANOVIĆ TOMISLAV   3 703939155008
1435 SPLITSKA 5A GULJAŠ ZOLTAN TRAJKOVSKI LASTA 4 106961155005
1436 SPLITSKA 5A BAJOVIĆ LJUBINKO MARIĆ IZET 5 303956150011
1437 SPLITSKA 5A MIJATOVIĆ MIRKO GOSTO ADNAN 0 0
1438 SPLITSKA 5A IVANKOVIĆ MILE PEHAR MATE 4 1002955150003
1439 SPLITSKA 5A TERZIĆ MOMIR ZLOMUŠICA IBRAHIM 7 2701933150009
1440 SPLITSKA 5A KOVAČEVIĆ BRANKO ČAMO MUHAMED 8 3003970153152
1441 SPLITSKA 5A VIDINIĆ ŠEFIK   4 2111942150028
1442 SPLITSKA 5A PAVIČIĆ RADOSLAV MARIĆ ADEM 4 0
1443 SPLITSKA 5A ŽERADANIN LJUBOMIR MUŠIĆ SEMIR 0 0
1444 SPLITSKA 5A KREZO IVAN MILINKOVIĆ ZORAN 6 2908964150000
1445 SPLITSKA 5A BULATOVIĆ BRANIMIR   0 0
1446 SPLITSKA 7 RAZIĆ ŠEFKO   4 901952155005
1447 SPLITSKA 7 MARIĆ SLAVKO POROBIĆ SADUDIN 0 0
1448 SPLITSKA 7 MIHAJLOVIĆ ČASLAV   6 1206951155013
1449 SPLITSKA 7 HRKALOVIĆ STANKA   3 608934155015
1450 SPLITSKA 7 MARJANOVIĆ MILAN   4 511932150020
1451 SPLITSKA 7 KRSTEVSKI STEVO DROCE SENAD 3 306969150028
1452 SPLITSKA 7 MEHIĆ REDŽO   4 506949155006
1453 SPLITSKA 7 DŽUDŽA EMIR   4 1308935150017
1454 SPLITSKA 7 KRNJEVIĆ MILORAD POPOVAC MENAF 6 304939150012
1455 SPLITSKA 7 VIDAČIĆ DUŠAN   4 2602938110007
1456 SPLITSKA 7 TOPIĆ VOJISLAV   3 2908934150006
1457 SPLITSKA 7 KAČIĆ ZLATKO   4 2011935150042
1458 SPLITSKA 7 MILKOVČIĆ MILAN   3 907934210013
1459 SPLITSKA 5A LJUBIBRATIĆ RADOSLAV   4 2803939150024
1460 SPLITSKA 7 BOŽOVIĆ MILOMIR ZIKRIJA 0 0
1461 SPLITSKA 7 ŠABANIĆ ENIS   4 1306950155022
1462 SPLITSKA 9 JELOVAC ALIJA   5 702961150013
1463 SPLITSKA 9 RATKOVIĆ VUKOSLAVA KLARIĆ ĆAMIL (ZET SENAD) 7 408959150019
1464 SPLITSKA 9 JOVANOVIĆ LJUBIŠA   3 1104926150018
1465 SPLITSKA 9 JOVANOVIĆ MILAN   2 705931155028
1466 SPLITSKA 9 BAČIĆ LAZAR NOVALIĆ EMIR 3 0
1467 SPLITSKA 9 VUJKOVIĆ RADOMIR BALIĆ ADMIR 5 1001971150017
1468 SPLITSKA 9 KOSTADINOVIĆ LJUBOMIR BUHOVAC ZDRAVKO 5 0
1469 RUDE HROZNIČEKA 10 MARIĆ RADOSLAV   4 2310956150007
1470 SPLITSKA 9 KRIVOKAPIĆ MILUTIN   2 1706936155026
1471 SPLITSKA 9 MALIJEVIĆ DRAGAN KULAK MIRSAD-BRAJKOVIĆ M. 3 2608965150000
1472 SPLITSKA 9 STOJČIĆ DRAGOŠ KUTLEŠA 0 0
1473 SPLITSKA 9 DŽEBO AHMET   4 2502957155025
1474 SPLITSKA 9 NASTIĆ LJUBISLAV ŠITO NAZIF 4 2505952155026
1475 SPLITSKA 9 ŽIVKOVIĆ SLOBODAN POZNIĆ ERHAD 5 0
1476 SPLITSKA 9 MILETIĆ JOVAN PINTUL NUSRET 0 0
1477 SPLITSKA 9 JOVANOVSKI ĐORĐE POBRIĆ SALKO 6 605933150010
1478 SPLITSKA 9 RISTIĆ RADOMIR TULEK AVDO 4 2802955131564
1479 SPLITSKA 9 PRENTOVIĆ SREČKO ŠEHIĆ RAMO 4 101938153982
1480 SPLITSKA 9 VUKAJLOVIĆ OBREN ĐUVIĆ ISMET 4 207942150001
1481 SPLITSKA 9 DROBNJAK VOJKO ZAUZEO HOS 1 0
1482 SPLITSKA 9 KRNJAJIĆ BOGDAN TIRO MURAT 5 2810958130006
1483 SPLITSKA 9 UGREŠIĆ MILAN ČORIĆ TIDŽA 6 1010936155064
1484 SPLITSKA 9 EFENDIĆ MUSTAFA KRPO AVDO 3 2605955380033
1485 SPLITSKA 9 TRBOJEVIĆ BOŽO ČAMPARA SABIT 0 0
1486 SPLITSKA 9 PRIMORAC ZORAN   4 2308957155008
1487 SPLITSKA 9 IDRIZOVIĆ NEDŽAD   2 2102949125003
1488 SPLITSKA 9 RAHIMIĆ BEĆIR   4 1511945156137
1489 SPLITSKA 9 TRPIĆ TRIFKO ZOLJ ASIM 10 2503957150003
1490 SPLITSKA 9 BRKANOVIĆ VLADIMIR   4 1103927150015
1491 SPLITSKA 11 BALIĆ ZLATKO   5 1405952150034
1492 SPLITSKA 11 MATOŠEVIĆ PETAR   5 108943150015
1493 SPLITSKA 11 VUJIČIĆ DRAGAN ČALE NIRVANA 3 1208967155008
1494 SPLITSKA 11 BABIĆ VLATKO   7 2306966155018
1495 SPLITSKA 11 KRSTOVIĆ MITAR KLEMO DRAGO 0 0
1496 SPLITSKA 11 VOLAŠ ZDRAVKO ZOVKO IVAN 0 0
1497 SPLITSKA 11 RAJIĆ ZVONIMIR   8 205942155019
1498 SPLITSKA 11 BOŠKOVIĆ ANTE   8 205942155019
1499 SPLITSKA 11 MOTIKA LUKA KOVAČ MOMČILO 2 1710959155020
1500 SPLITSKA 11 KAPOR ZORAN BAJRIĆ MITHAT 7 105969102389
1501 SPLITSKA 11 ARSENIJEVIĆ DRAGUTIN ZOVKO N. 0 0
1502 SPLITSKA 11 SKAKUN ZLATENKO KLEMO MILE 5 707955150003
1503 SPLITSKA 11 TOŠIĆ JOSIP   3 1703938150049
1504 SPLITSKA 11 ŠKRBIĆ DANE   4 204933150032
1505 SPLITSKA 11 POZDER HABIBA BOŠKOVIĆ OLIVERA 5 1705953150007
1506 SPLITSKA 11 RATKOVIĆ VLADO TANOVIĆ ALIJA 15 1709960158752
1507 SPLITSKA 11 MILOVANOVIĆ TOMISLAV MARIĆ AZRA 0 0
1508 SPLITSKA 11 PERNE ANTON   2 3004932383906
1509 SPLITSKA 11 GANIĆ SLOBODAN KNEZOVIĆ BOŽICA 2 2412936155026
1510 SPLITSKA 11 TODOROVSKI BORIS   4 1505942150014
1511 SPLITSKA 11 VESELINOVIĆ RADIVOJE DREVIŠKADIĆ TATJANA 3 106968155019
1512 SPLITSKA 11 BORAS HAŠMETA   4 1903949155017
1513 SPLITSKA 11 MARIĆ BRANKO DIZDAREVIĆ SEMIR 9 1102960150024
1514 SPLITSKA 11 MILOŠEVIĆ GOLUB   4 3009946155010
1515 SPLITSKA 11 KLEPAC JOSIP   4 607947150016
1516 SPLITSKA 11 DŽEBA ŽELJKO   5 2202943150000
1517 SPLITSKA 11 JAJČANIN ŽARKO VOLODER SENAD 6 801941155068
1518 SPLITSKA 11 STANKOVIĆ BILJANA   5 1502934155008
1519 SPLITSKA 13 MEMIĆ MERSIJA   4 112953155004
1520 SPLITSKA 13 VLADISAVLJEVIĆ VASO MENDEŠ PAVO 0 0
1521 SPLITSKA 13 MINIĆ MILENA MOMIĆ SAŠA 0 0
1522 SPLITSKA 13 SMILJANIĆ MILE   0 0
1523 SPLITSKA 13 GLOGOVAC IVICA ŠUNJIĆ ŽELJKO 0 0
1524 STJEPANA RADIĆA 7 MAJERSKI SADETA   0 0
1525 STJEPANA RADIĆA 7 MALINIĆ KATARINA   1 2210922155005
1526 STJEPANA RADIĆA 7 PUCE DESA (UMRLA)   1 2605939150028
1527 STJEPANA RADIĆA 7 POPOVIĆ PETAR PROLIĆ MIRSAD 3 2601969150000
1528 STJEPANA RADIĆA 7 PETKOVIĆ MIODRAG   2 503962150022
1529 STJEPANA RADIĆA 7 ČIŠIĆ AZRA MUMINAGIĆ MEHMED 0 0
1530 STJEPANA RADIĆA 9 PUJA SLOBODAN   3 1809950155008
1531 STJEPANA RADIĆA 9 RADAN MILEVA AVDIĆ ADEM 3 1207937150013
1532 STJEPANA RADIĆA 9 MEHMEDOVIĆ MEHMED   4 1606936150046
1533 STJEPANA RADIĆA 9 BANOVIĆ IVANKA   1 2909931155003
1534 STJEPANA RADIĆA 9 PEPIĆ SENAD BAŠIĆ RABIJA 7 202949155007
1535 STJEPANA RADIĆA 9 BOJO MUSTAFA   1 1606936150046
1536 STJEPANA RADIĆA 13 GALOVIĆ DRAGUTIN KEBO NAZA 5 2707957155026
1537 STJEPANA RADIĆA 13 ZELIĆ MARTIN   5 207925150006
1538 STJEPANA RADIĆA 13 HOLIK STANISLAV MUSTAFIĆ FATA 5 902943155015
1539 STJEPANA RADIĆA 13 ARTIĆ ANTE   1 2805917155009
1540 STJEPANA RADIĆA 13 PILAVDŽIĆ ZEKIJA   1 1506926155002
1541 STJEPANA RADIĆA 13 TOVILOVIĆ RADOVAN DRLJEVIĆ REFIJA 3 207951155008
1542 STJEPANA RADIĆA 13 MIČIĆ RUŽA   2 1210924155009
1543 STJEPANA RADIĆA 13 BLAGOJEVIĆ MIROSLAV BAŠIĆ SEAD 0 0
1544 STJEPANA RADIĆA 13 NETKOV ĐORĐE VIDOVIĆ STANKO 0 0
1545 STJEPANA RADIĆA 13 RABOTA LENKA   1 2506937155024
1546 STJEPANA RADIĆA 13 MIKIĆ BRACO AJNIĆ SENADA 4 1402961155015
1547 STJEPANA RADIĆA 13 ČATIĆ DRVIŠ BRAJKOVIĆ JOZO 3 2904958150001
1548 STJEPANA RADIĆA 13 BABIĆ BORISLAV   4 1909950150019
1549 STJEPANA RADIĆA 13 VRBANEC DARKO ŠARAVANJA TERKA 5 806943155008
1550 STJEPANA RADIĆA 13 BATINIĆ STOJAN BAJGORIĆ MUJO 8 1611959150004
1551 STJEPANA RADIĆA 13 STUPIĆ ANĐELKO   6 2111930150014
1552 STJEPANA RADIĆA 13 TRIFKOVIĆ PETAR BOŠKOVIĆ DINKO 0 0
1553 STJEPANA RADIĆA 13 ĐOKIĆ RADOSLAV MARIĆ MUSTAFA 3 2208949150035
1554 STJEPANA RADIĆA 13 MARKOVIĆ UROŠ   4 1510926150016
1555 STJEPANA RADIĆA 13 ZUKIĆ VERA EMINOVIĆ HATIDŽA 3 1309937155004
1556 STJEPANA RADIĆA 13 REŠETAR VINKO   1 809925150006
1557 STJEPANA RADIĆA 13 ŠKORO NOVICA SPAHIĆ SENADA 6 1608964155048
1558 STJEPANA RADIĆA 13 IVANKOVIĆ RADMILA MARIĆ DŽEMO 5 1004964150000
1559 STJEPANA RADIĆA 13 PERUŠINOVIĆ ZDRAVKO TARČUKI FABIJAN 4 1901959150029
1560 STJEPANA RADIĆA 13 LASTA JURE   4 1611957155025
1561 STJEPANA RADIĆA 13 PAVLOVIĆ LJUBIŠA ZOVKO MARIJA 4 2511950155029
1562 STJEPANA RADIĆA 13 HORVAT MIHAJLO ZUKANOVIĆ IZUDIN 0 0
1563 STJEPANA RADIĆA 13 ŽULJEVIĆ LEOPOLD   3 2712934155026
1564 STJEPANA RADIĆA 13 KNEŽEVIĆ VLADAN BAJGORIĆ MUJO 8 1411940
1565 STJEPANA RADIĆA 13 RABRENOVIĆ VOJISLAV OMANOVIĆ RAMZA 0 0
1566 STJEPANA RADIĆA 13 SLIJEPČEVIĆ DRAGAN BUCMAN SENAD 0 0
1567 STJEPANA RADIĆA 13 MILIVOJEVIĆ TODOR ZEKIĆ MIRSAD 4 910961150031
1568 STJEPANA RADIĆA 13 TUBIN GLIŠO KAFADAR OMER 10 107937153154
1569 STJEPANA RADIĆA 13 ČORIĆ MEHO   4 3005949155008
1570 STJEPANA RADIĆA 13 BRUDAR KARLO JOVANOVIĆ MARINKO 4 2910951151967
1571 STJEPANA RADIĆA 13 VEJZOVIĆ SANDI   0 0
1572 STJEPANA RADIĆA 13 HAP RAJMOND   2 1603912150011
1573 STJEPANA RADIĆA 13 ANDRIĆ SLOBODAN SPAHIĆ MEDIHA 4 3105969155009
1574 STJEPANA RADIĆA 17 LASIĆ MARIJA   2 2905944155007
1575 STJEPANA RADIĆA 17 LASIĆ SLAVKO   4 2308936155024
1576 STJEPANA RADIĆA 17 PENDAN RAGIB   2 901932153154
1577 STJEPANA RADIĆA 17 EŠKIĆ NISFETA   0 0
1578 STJEPANA RADIĆA 17 ŠANTRAČ MIROSLAV DOŠLO TINO 0 0
1579 STJEPANA RADIĆA 17 ŠALAK ĐERĐ PAVLOVIĆ ANTO 3 2004928155024
1580 STJEPANA RADIĆA 17 BUDIMIR ANA   0 0
1581 STJEPANA RADIĆA 17 ĐENĐA KRSTO VIDAČAK FRANJO 0 0
1582 STJEPANA RADIĆA 17 PANDUR DARKO PEHAR DRAGAN 3 2411964150017
1583 STJEPANA RADIĆA 17 SELIMAJ SEFO ČUPINA FATIMA 4 109967158161
1584 STJEPANA RADIĆA 17 MILOŠ STIPAN KREŠIĆ DRAGAN 0 0
1585 STJEPANA RADIĆA 17 KOZINA VENCO   0 0
1586 STJEPANA RADIĆA 17 IVANOVIĆ PREDRAG PRAHA MARIN 0 0
1587 STJEPANA RADIĆA 17 MILIČEVIĆ RANKO   2 202921150018
1588 STJEPANA RADIĆA 17 ĆUĆA BRANKO SMILJANIĆ DRAGAN 0 0
1589 STJEPANA RADIĆA 17 KAPIKUL SLOBODAN MAROJEVIĆ DARKO 0 0
1590 STJEPANA RADIĆA 17 KASIMOVIĆ NUSRET   4 2303964158150
1591 STJEPANA RADIĆA 17 MAKSIMOVIĆ JOVICA HANDŽAR NERMAN 0 0
1592 STJEPANA RADIĆA 17 LUKIĆ BOGOSLAV TOMIĆ ZLATKO 0 0
1593 STJEPANA RADIĆA 17 BATUR MIROSLAV PENDAN FATIMA 5 701939158160
1594 STJEPANA RADIĆA 17 KNEŽEVIĆ RADE HAKALOVIĆ SAID 0 0
1595 STJEPANA RADIĆA 17 RAIĆ DRAGICA   0 0
1596 STJEPANA RADIĆA 17 PEHAR LJILJA   0 0
1597 STJEPANA RADIĆA 17 GLAMUZINA MARA   0 0
1598 STJEPANA RADIĆA 17 MILINKOVIĆ DANICA   1 1201938155029
1599 STJEPANA RADIĆA 17 KOVAČEVIĆ CVIJETA   3 1204930155002
1600 STJEPANA RADIĆA 17 LJOLJA IVAN   0 0
1601 STJEPANA RADIĆA 17 GLAVOVIĆ ASIM   3 407934150018
1602 STJEPANA RADIĆA 17 GAGULA HATIDŽA   3 1202964155017
1603 STJEPANA RADIĆA 17 HALIDOVIĆ MUNTA   7 505934155003
1604 STJEPANA RADIĆA 17 MILIDRAG NEDO VOLODER HUSO 0 0
1605 STJEPANA RADIĆA 17 BOROZAN MILADIN   0 0
1606 STJEPANA RADIĆA 17 SANDŽAKTAREVIĆ PERIDA   1 1511925155002
1607 STJEPANA RADIĆA 17 SMILJANIĆ NIKOLA   0 0
1608 STJEPANA RADIĆA 17 MARIĆ MEHO   1 1510972150012
1609 STJEPANA RADIĆA 17 BOŠNJAK MIRJANA   0 0
1610 STJEPANA RADIĆA 17 HLAVAČEK ZLATKO   0 0
1611 STJEPANA RADIĆA 17 SABLJIĆ ŠEFKO   0 0
1612 STJEPANA RADIĆA 17 ŠUNJIĆ FRANJO   0 0
1613 STJEPANA RADIĆA 29 KUŠTRIĆ ALIJA   4 2012939150000
1614 STJEPANA RADIĆA 29 BAŠIĆ ZIJAD   4 3005943155006
1615 STJEPANA RADIĆA 29 ŠIHIRIĆ BAJRO   5 2302933150007
1616 STJEPANA RADIĆA 29 PEJDO JANJA   1 0
1617 STJEPANA RADIĆA 29 KRSTEVSKI KOSTADINKA   2 2501934155021
1618 STJEPANA RADIĆA 64 SIMIĆ MILKA   4 2401921155001
1619 STJEPANA RADIĆA 64 JAKUPOVIĆ ŠEMSUDIN   3 2907951150013
1620 STJEPANA RADIĆA 64 ANĐELKOVIĆ MIRČE BOBETA NEDŽAD 3 2506961150013
1621 STJEPANA RADIĆA 64 JOKANOVIĆ TRIVO TULIĆ NADIJA 1 1801953155016
1622 STJEPANA RADIĆA 64 PROLIĆ SUAD   3 2009944155036
1623 STJEPANA RADIĆA 64 PEJKIĆ GORAN KLIMENTA NEZIR 4 1205959930036
1624 STJEPANA RADIĆA 64 ŠIMUNOVIĆ ZVONIMIR   4 2009944155036
1625 STJEPANA RADIĆA 64 DUPALO ANKA   0 0
1626 STJEPANA RADIĆA 64 SARIĆ MUHAREM   4 1503944150035
1627 STJEPANA RADIĆA 64 PUCE ALIJA   3 1001966155035
1628 STJEPANA RADIĆA 64 ČURČIN DUŠAN ČURČIN DRAGAN 5 3107953150026
1629 STJEPANA RADIĆA 64 BUHA KRSTINJA BAKAN HALIL 7 801966150036
1630 STJEPANA RADIĆA 64 PAVLOVIĆ ZORAN KEZO ZEJNA 0 505968155010
1631 STJEPANA RADIĆA 64 MIHIĆ LJUBO ZLOMUŠICA SANJA 9 3010970155042
1632 STJEPANA RADIĆA 64 ĆORIĆ HIMLO   0 0
1633 STJEPANA RADIĆA 64 MILOVANOVIĆ NEBOJŠA DŽOKLO ABDULAH 5 1706960150027
1634 STJEPANA RADIĆA 64 JAŠAREVIĆ MUSTAFA PUCE IBRO 7 1210955150021
1635 STJEPANA RADIĆA 64 BERIĆ ZVONIMIR   0 0
1636 STJEPANA RADIĆA 64 VIŠNJIĆ BORO BOŠNJAK RADOSLAV 0 0
1637 STJEPANA RADIĆA 64 BEŠKER MILJENKO KANJIŽA ESAD 0 0
1638 STJEPANA RADIĆA 64 ALEKSIĆ MILOMIR ČALIJA ZDENKA 0 0
1639 STJEPANA RADIĆA 64 BOŠNJAK RADOSLAV TULE REMZO 4 2812961155004
1640 STJEPANA RADIĆA 64 SOLDAT MIHAJLO ČOLIĆ HALIL 5 902948150011
1641 STJEPANA RADIĆA 64 BEOVIĆ MLADEN OMANOVIĆ ADIS 0 0
1642 STJEPANA RADIĆA 64 ĐURASOVIĆ LAZAR KREZIĆ DRAŽEN 5 701971150058
1643 STJEPANA RADIĆA 64 MUFTIĆ FATIMA   0 0
1644 STJEPANA RADIĆA 64 BORKIĆ ANTE   0 0
1645 STJEPANA RADIĆA 64 RAIČEVIĆ VESELIN DETKI MILENKA 3 1811958155036
1646 STJEPANA RADIĆA 64 BRKLJAČA JOSIP   4 506949150012
1647 STJEPANA RADIĆA 64 RASPUDIĆ OLGA   5 0
1648 STJEPANA RADIĆA 64 ŠKAFAR DUŠAN CUFKO SEAD 3 2912959150002
1649 STJEPANA RADIĆA 64 DROCE ZIJO   4 109957150006
1650 STJEPANA RADIĆA 64 STANOJEVIĆ NENAD   0 0
1651 STJEPANA RADIĆA 64 BOGOJEVIĆ NIKOLA BEGANOVIĆ SABINA 3 0
1652 STJEPANA RADIĆA 64 BABIĆ JUGOSLAV DŽIHO ZEJNA 4 1202965155006
1653 STJEPANA RADIĆA 64 BARTOŠ OTO ŠPAGO MURAT I ĐULSA 6 0
1654 STJEPANA RADIĆA 64 STOKIĆ DRAŽEN   0 0
1655 STJEPANA RADIĆA 64 ČABRILO NIKOLA GAŠTAN HIMZO 11 1801959150032
1656 STJEPANA RADIĆA 64 KANDIĆ RANKO KOLAKOVIĆ NADA 3 2302955155010
1657 STJEPANA RADIĆA 64 JUGO RAMIZ DETKI MILENKA 3 1811958155036
1658 STJEPANA RADIĆA 64 MARKOVIĆ DRAGAN MARKOVIĆ ELMA 3 705933150031
1659 STJEPANA RADIĆA 64 MURADIĆ ZLATKO   4 1402963155012
1660 STJEPANA RADIĆA 64 RATAJEC JOSIP BEVANDA MIRO 0 0
1661 STJEPANA RADIĆA 64 ĐUKIĆ IVO BRATIĆ BEĆIR 5 1403966150018
1662 STJEPANA RADIĆA 64 POROBIĆ MUSTAFA DROCE OSMAN 3 3005962153162
1663 STJEPANA RADIĆA 64 ČEH VOJKO POGINUO   4 2907951150013
1664 STJEPANA RADIĆA 64 KOLIĆ SALIHA   0 0
1665 STJEPANA RADIĆA 64 LALIČIĆ IZET   1 2005960155024
1666 STJEPANA RADIĆA 64 GRGUREVIĆ ZDRAVKO LOVRIĆ DRAGO 0 0
1667 STJEPANA RADIĆA 64 TOMASOV GORAN   0 0
1668 STJEPANA RADIĆA 64 DALMATIN MARA   2 1709941155017
1669 STJEPANA RADIĆA 64 RAKIĆ SLAVOMIR DELIĆ ZDENKO 0 0
1670 STJEPANA RADIĆA 64 KAPOR GOJKO MILAS GORDANA 3 2708953155028
1671 STJEPANA RADIĆA 116 ČOHADŽIĆ FEHIM   0 0
1672 XVI ULICA 14 KRSTEVSKI DOBRE GOSTO ALIJA 4 1306935155008
1673 XVI ULICA 14 VUKOVIĆ MILAN (UMRO) SANJA   0 0
1674 XVI ULICA 14 RAGUŽ CVIJETA   1 1906925155015
1675 XVI ULICA 14 MAKSUMIĆ JASMIN   0 0
1676 XVI ULICA 14 VEBER MARIJA   1 0
1677 XVI ULICA 14 DENJO ĐULSA   0 0
1678 XVI ULICA 14 FOČIĆ SABIT (UMRO) FATIMA   4 0
1679 XVI ULICA 14 ANIČIĆ JANJA   2 2305925155007
1680 XVI ULICA 39 PANEV MILJKO STEFANOVIĆ MIODRAG 3 2102956150005
1681 XVI ULICA 39 PRSKALO NIKOLA   2 0
1682 XVI ULICA 39 PARAVLIĆ HUSO ANTUNOVIĆ MIRKO 4 601952150034
1683 XVI ULICA 39 KNEZOVIĆ JOVO   3 0
1684 XVI ULICA 39 ČEHAJIĆ MILI   3 2101961150041
1685 XVI ULICA 39 OKILJ ZORAN DRAGOJE ROMEO 5 506966150034
1686 XVI ULICA 39 TALIĆ ZORA   2 2808924155013
1687 XVI ULICA 39 TOLJ MILORAD   1 2512932150008
1688 XVI ULICA 39 KULIDŽAN DRAGO HAZIROVIĆ NEDŽAD 4 1808960150008
1689 XVI ULICA 39 GAVRILOVIĆ MILAN   0 0
1690 XVI ULICA 39 GAJIĆ NENAD   3 2508925150003
1691 XVI ULICA 39 VIDOVIĆ ZORAN   4 2409958150000
1692 XVI ULICA 39 MITIĆ SRBOLJUB DIZDAREVIĆ MUSTAFA 3 1310925150005
1693 XVI ULICA 39 MANDIĆ ZVONKO   6 0
1694 XVI ULICA 39 KILIBARDA MILUTIN HAZIROVIĆ SEMIR 5 810956150010
1695 XVI ULICA 39 TABUČIĆ NEDŽIB MEDAR AHMET 2 2207935150044
1696 XVI ULICA 39 VLAJNIĆ BRANKO PRCE SNJEŽANA 5 206962155011
1697 XVI ULICA 39 ADROVIĆ RAIF GALIĆ BRANKO 3 109963150018
1698 XVI ULICA 39 BENCA BEĆIR   4 302923150001
1699 XVI ULICA 39 NIKOLIĆ JASNA   1 0
1700 XVI ULICA 39 PAVLINA DRAGOSLAV   4 0
1701 XVI ULICA 39 TUZOVIĆ RIZO   3 2105945155004
1702 XVI ULICA 39 ČERANIĆ RUKIJA   5 0
1703 XVI ULICA 39 GRGIĆ PAVO BATLAK MIRALEM 3 905962151003
1704 XVI ULICA 39 TAMINDŽIJA STANKO   2 2807921150006
1705 XVI ULICA 39 BRKIĆ RAMIZ BRKIĆ AHMET 10 1401958151967
1706 XVI ULICA 39 JANKOVIĆ PAVLE   3 1206938150010
1707 XVI ULICA 39 KATIĆ SPASOJE   5 0
1708 XVI ULICA 39 HADŽIALIĆ ALIJA   2 1310925150005
1709 XVI ULICA 39 TIKVEŠA HAMID   4 203933150036
1710 XVI ULICA 39 VEBER MARIJA   1 1202930155018
1711 XVI ULICA 39 MARTINOVIĆ DRAGO   2 0
1712 XVI ULICA 39 STAMENOV SINIŠA IMAMOVIĆ ZORAN 3 2004971150028
1713 XVI ULICA 39 ZUPANČIĆ PETAR TOJAGA ENES 6 0
1714 XVI ULICA 39 RIZVIĆ RAMO   5 104929150007
1715 XVI ULICA 39 KRESO NADA   2 1906951155031
1716 XVI ULICA 39 PETKOVIĆ MILKA   1 1210926155006
1717 XVI ULICA 39 RIBAR MILKA RADMAN TOMO 3 1212930150038
1718 XVI ULICA 39 TURINA IVAN   2 408934150014
1719 XVI ULICA 39 HASANOVIĆ MIRSAD   4 2207957150048
1720 XVI ULICA 41 KUČANIN EDIN ČIMIĆ EMIR 4 3010955150011
1721 XVI ULICA 41 ĐORĐEVIĆ JELENA MUJAN ŠAĆIR 4 1508934150055
1722 XVI ULICA 41 KNEŽEVIĆ DAMIR   5 0
1723 XVI ULICA 41 VELIČKOVIĆ DRAGAN MARTINOVIĆ ŽELJKO 5 0
1724 XVI ULICA 41 DREŽNJAK IVICA   4 0
1725 XVI ULICA 41 LENTIĆ MIODRAG (UMRO) VERA   4 2206941155035
1726 XVI ULICA 41 PEROVIĆ MILOŠ RAHIMIĆ BEĆIR 4 1512950155005
1727 XVI ULICA 41 TURUDIĆ NEDELJKO   0 0
1728 XVI ULICA 41 ČALIJA MILOŠ (UMRO) GOZO AZIZ 4 41295115009
1729 XVI ULICA 41 MITOV BORIS MOMIĆ FADIL 2 0
1730 XVI ULICA 41 KASUMOVIĆ ISMET   3 2004962153154
1731 XVI ULICA 41 ČIŠIĆ EKREM   4 0
1732 XVI ULICA 41 JURIĆ IVAN KNEZOVIĆ MARIN 0 0
1733 XVI ULICA 41 ŠANTRIĆ ANKA   2 2408937155006
1734 XVI ULICA 41 MILOŠEVIĆ TODOR   1 2302931150026
1735 XVI ULICA 41 GAZDIĆ NEDELJKO HEBIBOVIĆ SABID 7 0
1736 XVI ULICA 41 LOVRE VASKRSIJE   3 1508924150006
1737 XVI ULICA 41 BOŠKOVIĆ ŽIVKO (UMRO)   0 2609959150054
1738 XVI ULICA 41 BEČIROVIĆ HASAN   6 0
1739 XVI ULICA 41 VUČJAK ZORA   20 705936155018
1740 XVI ULICA 41 REŠETAR STANISLAVA DRAGOJE SLAVKO 2 508933155009
1741 XVI ULICA 41 ZUHRIĆ ASIM   4 1409952150056
1742 XVI ULICA 41 ŠARAVANJA ŽARKO   3 1002935150031
1743 XVI ULICA 41 LAPČEVIĆ PERSIDA   2 709929155008
1744 XVI ULICA 41 KNEZOVIĆ MLADEN   2 2408938155006
1745 XVI ULICA 41 BIJEDIĆ ŠERIFA   2 2610923155015
1746 XVI ULICA 41 VELJKOVIĆ RADE   2 902927150003
1747 XVI ULICA 41 ANTIĆ STOJADIN PUŠIĆ IVAN 0 0
1748 XVI ULICA 41 MIŠKELJIN IVAN ĐEBA DRAŽAN 4 601970150041
1749 XVI ULICA 41 KNEŽEVIĆ SAVO (MAJA)   1 2112971155043
1750 XVI ULICA 41 JUSUFOVIĆ KEMAL   2 609965131536
1751 XVI ULICA 41 LEKIĆ ZORAN JAZVIN ALIJA 0 0
1752 XVI ULICA 41 HUSKOVIĆ ADEM   4 0
1753 XVI ULICA 41 ELEVIĆ DERVIŠ   4 1601954150000
1754 XVI ULICA 41 MILOBRATOVIĆ PREDRAG KNEZOVIĆ DAMIR 4 0
1755 XVI ULICA 41 KADIJEVIĆ VILMA   1 312909155004
1756 XVI ULICA 41 GRČKARAC MILODRAG ČUPINA ELVIR 3 2211970150062
1757 XVI ULICA 41 DŽAJO DŽENKA   2 710925155001
1758 XVI ULICA 41 ŠARIĆ-MUFTIĆ EMINA   3 1901941155015
1759 XVI ULICA 41 PAVKOVIĆ NATAŠA   3 603949155028
1760 VLADIMIRA NAZORA 4 MRGAN KRISTA   0 0
1761 VLADIMIRA NAZORA 4 SAMARDŽIĆ MILOVAN ZRIMŠEK MARINKO 9 0
1762 VLADIMIRA NAZORA 41 GRUBOROVIĆ SAVO ROKŠA MUHAREM 4 0
1763 VLADIMIRA NAZORA 41 BEM ANTE   5 2208949158010
1764 VLADIMIRA NAZORA 2 ČUPINA NENAD HADŽAJLIĆ MUSTAFA 4 2008956150009
1765 VLADIMIRA NAZORA 2 DEMIROVIĆ REFIKA   2 2709969155008
1766 VLADIMIRA NAZORA 2 DEMIROVIĆ ENES   4 1003951150021
1767 VLADIMIRA NAZORA 2 AČIMOVIĆ OLGA DVIZAC MITA 0 0
1768 STJEPANA RADIĆA 17 PROHIĆ NISVETA   0 0
1769 AVENIJA 14 FEBRUAR 12 ŠČEVKA DRAGUŠ ČOMOR ISMET 4 1702952150012
1770 MUSTAFE GOLUBIĆA 5 ŽNIDARČIĆ MIROSLAV   4 2409952150033
1771 RUDE HROZNIČEKA 10 62.00   4 2310956150007
1772 STJEPANA RADIĆA 17 0.00   0 0